Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 200 color M251 - Poprawianie jakości druku

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, sprawdź ustawienie rodzaju papieru:
 • Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
 • Na drukowanych stronach widać powtarzające się znaki.
 • Wydrukowane strony są zwinięte.
 • Z wydrukowanych stron schodzi toner.
 • Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
 4. Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij opcję Więcej....
 5. Rozwiń listę opcji Rodzaj:.
 6. Rozwijaj listę kategorii rodzaju papieru, aż znajdziesz papier, którego aktualnie używasz.
 7. Wybierz opcję dla używanego papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, sprawdź ustawienie rodzaju papieru:
 • Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
 • Na drukowanych stronach widać powtarzające się znaki.
 • Wydrukowane strony są zwinięte.
 • Z wydrukowanych stron schodzi toner.
 • Wydrukowane strony zawierają niewielkie niezadrukowane obszary.
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
 4. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru, a następnie puknij przycisk OK.
 5. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).
 6. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
 7. Puknij przycisk Drukuj.

Sprawdź stan kasety z tonerem.

Drukowanie strony stanu materiałów eksploatacyjnych (panel sterowania LCD)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251n.
Strony informacyjne przechowywane są w pamięci urządzenia. Stanowią one pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem.
Uwaga:
Jeśli podczas instalacji język urządzenia nie został prawidłowo ustawiony, można ustawić go ręcznie, tak aby strony drukowane były w jednym z obsługiwanych języków. Zmień język, korzystając z menu Ustawienia systemowe panelu sterowania lub wbudowanego serwera internetowego.
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
 2. Otwórz menu Raporty.
 3. Wybierz pozycję Stan materiałów eksploatacyjnych i naciśnij przycisk OK, aby wydrukować raport.

Drukowanie strony stanu materiałów eksploatacyjnych (panel sterowania z ekranem dotykowym)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251nw.
Strony informacyjne przechowywane są w pamięci urządzenia. Stanowią one pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem.
Uwaga:
Jeśli podczas instalacji język urządzenia nie został prawidłowo ustawiony, można ustawić go ręcznie, tak aby strony drukowane były w jednym z obsługiwanych języków. Zmień język, korzystając z menu Ustawienia systemowe panelu sterowania lub wbudowanego serwera internetowego.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij przycisku Raporty.
 3. Dotknij przycisku Stan materiałów eksploatacyjnych, aby wydrukować raport.

Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych

Sprawdź następujące informacje na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych:
 • Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety
 • Pozostało stron (w przybliżeniu)
 • Numery katalogowe kaset z tonerem firmy HP
 • Liczba wydrukowanych stron

Drukowanie strony czyszczącej

Stronę czyszczącą należy wydrukować w celu usunięcia kurzu i nadmiaru toneru ze ścieżki papieru, tzn. gdy występują następujące objawy:
 • Na drukowanych stronach widać plamki toneru.
 • Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
 • Na drukowanych stronach widać powtarzające się znaki.

Wydrukuj stronę czyszczącą (panel sterowania LCD)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251n.
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Obsługa
  • Strona czyszcząca
 3. Włóż zwykły papier do podajnika 1 i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć procedurę czyszczenia.
 4. Urządzenie drukuje pierwszą stronę i wyświetla monit o wyjęcie strony z pojemnika wyjściowego i ponowne załadowanie do podajnika 1 w takim samym położeniu (strona z czarnym paskiem powinna być skierowana do dołu, a strzałka - ku tyłowi urządzenia).
 5. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować proces czyszczenia. Poczekaj na zakończenie procesu. Wyrzuć wydrukowaną stronę.

Wydrukuj stronę czyszczącą (panel sterowania z ekranem dotykowym)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251nw.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij menu Obsługa.
 3. Dotknij przycisku Strona czyszcząca.
 4. Po wyświetleniu monitu załaduj zwykły papier formatu Letter lub A4.
 5. Dotknięcie przycisku OK spowoduje uruchomienie procesu czyszczenia.
 6. Urządzenie drukuje pierwszą stronę i wyświetla monit o wyjęcie strony z pojemnika wyjściowego i ponowne załadowanie do podajnika 1 w takim samym położeniu (strona z czarnym paskiem powinna być skierowana do dołu, a strzałka - ku tyłowi urządzenia).
 7. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować proces czyszczenia. Poczekaj na zakończenie procesu. Wyrzuć wydrukowaną stronę.

Usuwanie innych problemów z jakością drukowania

Drukowanie strony jakości drukowania (panel sterowania LCD)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251n.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij przycisku Raporty.
 3. Dotknij przycisku Wydrukuj stronę z informacjami o jakości.

Drukowanie strony jakości drukowania (panel sterowania z ekranem dotykowym)

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 200 color M251nw.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij przycisku Raporty.
 3. Dotknij przycisku Wydrukuj stronę z informacjami o jakości.

Interpretacja strony z informacjami o jakości druku

Strona zawiera pięć pasków kolorów, podzielonych na cztery grupy w sposób widoczny na ilustracji poniżej. Analiza każdej grupy umożliwi określenie, która kaseta z tonerem powoduje problemy.
  Rys. : Paski na stronie diagnostyki jakości druku
 1. Żółty
 2. Niebieskozielony
 3. Czarny
 4. Purpurowy
 • Jeśli kropki lub smugi widać tylko w jednej grupie, wymień kasetę z tonerem odpowiedzialną za drukowanie tej grupy.
 • Jeśli kropki widać w kilku grupach, wydrukuj stronę czyszczącą. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania problemu, ustal, czy kropki mają zawsze ten sam kolor, tzn. czy na przykład na wszystkich pięciu paskach kolorów znajdują się kropki w kolorze purpurowym. Jeśli tak, wymień odpowiednią kasetę z tonerem.
 • Jeśli smuga rozciąga się na kilku paskach kolorów, skontaktuj się z firmą HP. Być może źródłem problemu jest element inny niż kaseta z tonerem.

Sprawdzanie kasety z tonerem pod kątem ewentualnych uszkodzeń

 1. Wyjmij kasetę z tonerem z urządzenia i sprawdź, czy zdjęto z niej taśmę zabezpieczającą.
 2. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony układ pamięci kasety.
 3. Przyjrzyj się powierzchni bębna obrazowego umieszczonego u dołu kasety z tonerem.
    Przestroga:
  Nie dotykaj rolki (bębna obrazowego) umieszczonego u dołu kasety. Odciski palców pozostawione na bębnie obrazowych mogą spowodować problemy z jakością wydruku.
 4. Jeśli na bębnie obrazowym dostrzeżesz jakiekolwiek rysy, odciski palców lub inne uszkodzenia, wymień kasetę z tonerem.
 5. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń bębna obrazowego, delikatnie wstrząśnij kasetą z tonerem kilka razy i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych problemów, użyj innego papieru:
 • Wydruki są zbyt jasne albo miejscami wyblakłe.
 • Na drukowanych stronach widać plamki toneru.
 • Na drukowanych stronach widać rozmazany toner.
 • Wydrukowane znaki są zniekształcone.
 • Wydrukowane strony są zwinięte.
Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez urządzenie. Ponadto przy wyborze papieru kieruj się następującymi wskazówkami:
 • Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
 • Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.
 • Używaj papieru przeznaczonego do drukarek laserowych. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.
 • Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.

Sprawdź środowisko pracy urządzenia

Sprawdź, czy urządzenie pracuje w środowisku zgodnym ze specyfikacją podaną w jego gwarancji i instrukcji dotyczącej przepisów.

Sprawdzenie ustawień zadań drukowania

Sprawdź ustawienie trybu EconoMode

To urządzenie udostępnia opcję EconoMode do drukowania wersji próbnych wydruków. Korzystanie z trybu EconoMode może zmniejszyć zużycie toneru. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków. Aby poprawić jakość drukowania, sprawdź czy ustawienie trybu EconoMode jest wyłączone.
 1. W programie wybierz opcję Drukuj.
 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Papier/Jakość.
 4. Sprawdź, czy pole wyboru EconoMode nie jest zaznaczone. Jeżeli w polu wyboru jest znacznik, kliknij je, aby znacznik usunąć.
Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

Dostosowywanie ustawień kolorów w sterowniku drukarki

Zmiana kompozycji kolorów dla zlecenia drukowania

 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Kolor.
 4. Z listy rozwijanej Kompozycje kolorów wybierz kompozycję kolorów.
  Rys. : Karta Kolor
  • Domyślny (sRGB): * Ta kompozycja powoduje wydruk danych RGB jako w trybie pierwotnym urządzenia. W celu uzyskania właściwego renderowania kolory należy wtedy skonfigurować w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego.
  • Żywe kolory: Urządzenie zwiększa nasycenie kolorów pośrednich. Kompozycję należy stosować przy drukowaniu profesjonalnych dokumentów graficznych.
  • Fotografia: Urządzenie interpretuje kolory RGB tak, jakby były drukowane na fotografii przy użyciu mini-laboratorium cyfrowego. Odwzorowane kolory są intensywniejsze i bardziej nasycone niż w kompozycji Domyślny (sRBG). Kompozycja służy do drukowania zdjęć.
  • Zdjęcia (Adobe RGB 1998): Kompozycja służy do drukowania fotografii cyfrowych wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB zamiast sRGB. Gdy jest używana, należy wyłączyć funkcje zarządzania kolorami w aplikacji.
  • Brak

Zmiana opcji koloru

W sterowniku drukarki na karcie Kolor można zmieniać ustawienia kolorów dla bieżącego zlecenia drukowania.
 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
 3. Kliknij kartę Kolor.
 4. Zaznacz ustawienie Automatycznie lub Ręczny.
  • Ustawienie Automatycznie: odpowiednie dla większości zleceń drukowania.
  • Ustawienie Ręczny: umożliwia dopasowanie ustawień kolorów niezależnie od pozostałych ustawień.
   Uwaga:
   Ręczna zmiana ustawień kolorów może wpłynąć na jakość wydruków. Firma HP zaleca, aby takich zmian dokonywały wyłącznie osoby znające problematykę kolorowej grafiki.
  Rys. : Karta Kolor
 5. Opcja Druk w skali szarości umożliwia wydrukowanie kolorowego dokumentu w czerni i bieli. Należy jej używać do dokumentów, które mają być kserowane lub wysyłane faksem.
 6. Kliknij przycisk OK.

Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju wykonywanych zleceń

Jeśli na wydrukowanej stronie obrazy zawierają nieoczekiwane linie, brakuje niektórych obrazów, brakuje tekstu, występują błędy w formatowaniu lub doszło do zmiany czcionek, może być konieczne zastosowanie innego sterownika drukarki.
Sterownik HP PCL 6
 • Jest to sterownik domyślny. Jeśli nie wybrano innego sterownika, ten sterownik zostanie zainstalowany automatycznie.
 • Zalecany dla wszystkich środowisk operacyjnych Windows
 • Zapewnia ogólnie najlepszą prędkość i jakość druku oraz funkcje urządzenia dla większości użytkowników
 • Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej prędkości druku
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL5
Sterownik HP UPD PS
 • Zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe® i innych programach z zaawansowanym interfejsem graficznym
 • Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash
HP UPD PCL 5
 • Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych z systemem Windows
 • Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet
 • Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika
 • Najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
 • Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli drukarek przez jeden sterownik
 • Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach drukarek w mobilnym środowisku Windows
HP UPD PCL 6
 • Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows
 • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników
 • Opracowane w celu dostosowania do technologii Windows Graphic Device Interface (GDI) umożliwiającej uzyskanie największej szybkości w systemach Windows
 • Może nie oferować pełnej zgodności z niestandardowymi rozwiązaniami opartymi na standardzie PCL5 oraz produktami innych firm
Dodatkowe sterowniki można pobrać z następującej strony www: www.hp.com/support/ljcolorm251series.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...