Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitor 3D LCD HP 2311gt -- odtwarzanie gier za pomocą oprogramowania TriDef 3D Ignition

Niniejszy dokument dotyczy monitora 3D LCD HP 2311gt i oprogramowania TriDef 3D Ignition.
Korzystając z monitora 3D LCD HP 2311gt i oprogramowania TriDef 3D Ignition, można oglądać gry i oprogramowanie w 3D. Aby można było oglądać gry i oprogramowanie w 3D, muszą być one obsługiwane przez oprogramowanie TriDef.
Przed rozpoczęciem
Czynności przed rozpoczęciem:
  Ostrzeżenie:
Jeżeli u użytkownika wystąpiły kiedykolwiek objawy padaczki lub nadzwyczajne objawy choroby podczas korzystania z okularów 3D lub oglądania obrazów trójwymiarowych, natychmiast zdejmij okulary i zapoznaj się z częścią Informacje na temat bezpieczeństwa technologii 3D w podręczniku użytkownika.
 • Oprogramowanie TriDef 3D Ignition software (dostarczane)
 • Zgodna gra z obrazem w 3D — musi być zainstalowana na komputerze.
 • Okulary FPR do pasywnego 3D (dostarczane)
  Rys. : Okulary FPR do pasywnego 3D
  Ilustracja okularów 3D
Instalowanie oprogramowania TriDef 3D Ignition
Przed oglądaniem gier i oprogramowania w 3D musi zostać zainstalowane oprogramowanie TriDef 3D Ignition. Z monitorem dostarczany jest dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją. Oprogramowanie TriDef 3D Ignition jest dostarczane na dysku wraz ze sterownikami monitora i kilkoma innymi aplikacjami.
Aby zainstalować oprogramowanie:
 1. Włóż dysk CD do napędu DVD. Wyświetlony zostanie ekran HP Display Solutions z listą dokumentów i oprogramowania do zainstalowania.
  Rys. : Oprogramowanie i dokumenty na dysku CD
  Ilustracja listy oprogramowania i dokumentacji na dysku CD.
 2. Wybierz opcję Install Monitor Driver Software (Zainstaluj sterownik monitora) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik monitora.
 3. Wybierz opcję Install TriDef 3D Ignition (Zainstaluj oprogramowanie TriDef 3D Ignition), aby zainstalować oprogramowanie odtwarzacza do gier w 3D.
 4. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej aplikacji.
 5. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Oprogramowanie zostanie zainstalowane.
Wyświetlanie gry lub innego oprogramowania w 3D
Aby uruchomić oprogramowanie i rozpocząć grę, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie lub kliknij przycisk Start (), a następnie kliknij polecenie TriDef 3D Ignition w menu Start systemu Windows.
  Otwarte zostanie oprogramowanie TriDef 3D Ignition.
 2. Zaznacz ikonę w oknie TriGem, taką jak Google Earth, i kliknij przycisk Launch (Uruchom). Alternatywnie kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić grę.
    Uwaga:
  Jeżeli gry nie ma w oknie, informacje o dodawaniu gry do okna oprogramowania TriDef można znaleźć w następnej części. Gry muszą korzystać z bibliotek DirectX 9.0 lub nowszych i muszą być zgodne z oprogramowaniem.
 3. Po otwarciu oprogramowania lub gry w widoku 3D większość obszaru wygląda na zamazaną. Włóż okulary 3D, aby oglądać ekran w trójwymiarze.
Konfiguracja gry do oglądania w 3D
Aby odtwarzać grę za pomocą oprogramowania TriDef 3D Ignition, gra musi być zainstalowana na komputerze. Podczas instalacji zapamiętaj ścieżkę do pliku wykonywalnego, ponieważ jest on niezbędny do konfiguracji gry w oprogramowaniu TriDef.
Oprogramowanie TriDef obsługuje wiele gier, korzystających z bibliotek DirectX 9.0 lub nowszych. Aby wyświetlić kompletną listę gier, które współpracują z oprogramowaniem TriDef, przejdź do strony TriDef 3D Ignition — obsługiwane gry
Aby przeskanować komputer w poszukiwaniu obsługiwanych gier:
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie TriDef 3D Ignition.
 2. Kliknij polecenie Scan (Skanuj).
    Uwaga:
  Ilustracje używane w tej procedurze przedstawiają przykładowe gry i oprogramowanie. W przypadku użytkownika może wyglądać to inaczej.
  Rys. : Skanowanie w poszukiwaniu gier na komputerze
  Ilustracja okna oprogramowania TriDef z przyciskiem Scan.
 3. Wyświetlona zostanie lista zainstalowanych gier. Wybierz grę i przejdź do konfiguracji oprogramowania TriDef.
Aby wyświetlić listę gier obsługiwanych przez oprogramowanie:
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie TriDef 3D Ignition.
 2. Kliknij polecenie Add (Dodaj).
 3. Kliknij strzałkę obok Generic (DDD) (Ogólny (DDD)) listy Game Profile (Profil gry).
  Uwaga:
Ta technologia nie jest przeznaczona do gier online i plików, które są uruchamiane w przeglądarce internetowej. Aby można było używać ich w oprogramowaniu TriDef, gry muszą być zainstalowane na komputerze i mieć plik wykonywalny.
Aby skonfigurować grę do uruchamiania za pomocą oprogramowania TriDef:
 1. Kliknij przycisk Start (), a następnie polecenie TriDef 3D Ignition.
  Gdy oprogramowanie TriDef jest uruchomione, kliknij ikonę TriDef () na pasku zadań systemu Windows.
 2. Kliknij polecenie Add (Dodaj) i wprowadź nazwę gry.
 3. Kliknij strzałkę obok Generic (DDD) (Ogólny (DDD)) listy Game Profile (Profil gry). Wybierz grę z listy. Jeżeli gry nie ma na liście, wybierz pozycję Generic (DDD) (Ogólny (DDD)).
  Rys. : Gry obsługiwane przez oprogramowanie TriDef
  Ilustracja listy profilu gier z grami obsługiwanymi przez oprogramowanie TriDef.
 4. Kliknij przycisk Browse (Przegląda) i znajdź plik wykonywalny gry. Kliknij przycisk Open (Otwórz), aby otworzyć plik wykonywalny w oprogramowaniu TriDef. W niektórych przypadkach pola Command Line Arguments (Argumenty wiersza poleceń) i Working Directory (Katalog roboczy) są wypełniane automatycznie.
 5. Kliknij przycisk OK.
  Rys. : Dodawanie gry
  Ilustracja ekranu z dodanymi profilem gry i plikiem wykonywalnym.
 6. Ikona gry jest wyświetlana w oprogramowaniu TriDef.
 7. Kliknij przycisk Launch (Uruchom) lub kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić grę.
  Rys. : Ikony gier w oprogramowaniu TriDef
  Ilustracja ikon gier w oknie TriDef z przyciskiem Launch.
 8. Gdy oprogramowanie TriDef jest uruchomione, kliknij ikonę TriDef () na pasku zadań systemu Windows.
Informacje o oprogramowaniu TriDef
Więcej informacji na temat konfiguracji, korzystania i rozwiązywania problemów z oprogramowaniem TriDef można znaleźć na stronie TriDef 3D Ignition.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...