Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Scanjet 200/300 - Sposób skanowania (system Windows)

W tej części zostały opisane następujące zagadnienia:

Omówienie skanera i oprogramowania

W tej części zostały opisane następujące zagadnienia:

Omówienie przycisków skanera

Przyciski skanera przedstawiono w poniższej tabeli.
Ikona
Nazwa przycisku
Opis
Rys. : Przycisk Skanuj
Przycisk Skanuj
Skanuje obrazy i dokumenty.
Rys. : Przycisk Kopiuj
Przycisk Kopiuj
Skanuje obiekt i wysyła skan do drukarki w celu wykonania kopii.
Rys. : Przycisk Skanuj do wiadomości e-mail
Przycisk Skanuj do wiadomości e-mail
Skanuje jedną lub większą liczbę stron, a następnie dołącza plik do nowej wiadomości e-mail.
Rys. : Skanuj do PDF
Przycisk Skanuj do PDF
Skanuje jedną lub większą liczbę stron, a następnie zapisuje je jako plik PDF do celów udostępniania lub przechowywania.

Omówienie oprogramowania skanera HP

Podczas instalowania oprogramowania skanera HP można dodać dwie ikony na pulpicie. Te ikony umożliwiają uruchamianie programów służących do skanowania, edytowania i drukowania skanów.
Uwaga:
Jeśli nie dodano ikon na pulpicie, dostęp do oprogramowania skanera HP można uzyskać, klikając kolejno pozycje Start>Programy (lub Wszystkie programy) >HP>Scanjet>200/300>Skanowanie HP (lub Kopiowanie HP).
Ikona
Nazwa funkcji
Opis
Ikona Skanowanie HP
Program Skanowanie HP umożliwia wykonywanie następujących zadań:
 • Skanowanie obrazów i dokumentów
 • Uzyskiwanie dostępu do pomocy oraz informacji dotyczących rozwiązywania problemów
 • Uzyskiwanie dostępu do okna podglądu programu Skanowanie HP w celu edycji skanów przed ich zapisaniem
 • Modyfikowanie ustawień i preferencji
Ikona Kopiowanie HP
Program Kopiowanie HP umożliwia skanowanie obrazów i dokumentów oraz wysyłanie skanów do drukarki w celu wykonania kopii.
Aby rozpocząć skanowanie, kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby wykonać kopię obrazu lub dokumentu, kliknij dwukrotnie ikonę Kopiowanie HP na pulpicie, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby otworzyć oprogramowanie skanera HP.
 2. W oknie dialogowym skrótów programu Skanowanie HP wybierz kolejno pozycje Opcje>Ustawienia przycisków, a następnie zmień skróty skanowania dla każdego przycisku.
 3. Kliknij przycisk OK.

Zmiana ustawień skanowania

Oprogramowanie skanera HP umożliwia zmianę wielu ustawień skanowania, między innymi następujących:
 • Ustawienia przycisków skanera
 • Preferencje skanowania
 • Użycie skrótów skanowania
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia skanowania
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie.
 2. W oknie dialogowym skrótów programu Skanowanie HP kliknij menu Opcje, a następnie wybierz typ ustawień, które chcesz wyświetlić lub zmienić.
  Aby uzyskać pomoc dotyczącą ustawień, kliknij opcję Pomoc.
Ustawienie skanowania Pokaż podgląd można zmienić w oknie dialogowym skrótów programu Skanowanie HP.
 • Aby zmienić ustawienie skrótu skanowania, wybierz skrót, zaznacz opcję Pokaż podgląd lub usuń jej zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz skrót.
 • Aby zmienić ustawienie przycisku skanera, wybierz kolejno pozycje Opcje>Ustawienia przycisków, zaznacz opcję Pokaż podgląd lub usuń jej zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk OK.

Skanowanie obrazów i dokumentów

Uwaga:
Aby zeskanować lub skopiować książkę bądź inne grube oryginały, można zdjąć pokrywę skanera. Więcej informacji na temat sposobu zdejmowania i zakładania pokrywy skanera można znaleźć w części

Skanowanie obrazów

W tej części zostały opisane następujące zagadnienia:
Aby skanować obrazy
 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera, tak jak pokazuje strzałka poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Skanuj () na skanerze, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP. — Lub —
  • Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Wybierz skrót skanowania, którego chcesz użyć.
  Odpowiednie ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  Uwaga:
  Aby zmienić ustawienia skanowania, należy kliknąć opcję Zmień ustawienia i wprowadzić żądane zmiany. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do oprogramowania skanera.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Jeśli wybrano opcję Pokaż podgląd skanu, zostanie otwarte okno podglądu programu Skanowanie HP. Za pomocą narzędzi w oknie podglądu można dokonać edycji skanu przed jego zapisaniem.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać skan.
  Oprogramowanie zapisze skan w podfolderze znajdującym się w folderze Moje obrazy> Moje skany. Nazwa folderu zawiera bieżący rok i miesiąc.
Aby zeskanować wiele obrazów za jednym razem
 1. Otwórz pokrywę skanera, a następnie umieść obrazy zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera.
  Aby uzyskać najlepsze wyniki, pozostaw między krawędziami obrazów odstępy co najmniej 6 mm.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Skanuj () na skanerze, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP. — Lub —
  • Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Wybierz skrót skanowania, którego chcesz użyć.
  Odpowiednie ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  Uwaga:
  Aby zmienić ustawienia skanowania, należy kliknąć opcję Zmień ustawienia i wprowadzić żądane zmiany. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do oprogramowania skanera.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Jeśli wybrano opcję Pokaż podgląd, można kliknąć kartę Pojedynczy obraz, aby wprowadzić zmiany, takie jak obrót, do każdego obrazu oddzielnie.
 7. Po zakończeniu edycji wszystkich obrazów kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać skan.
Każdy zeskanowany obraz zostanie zapisany jako oddzielny obraz. W przypadku skanowania do miejsca docelowego zeskanowany obraz zostanie przesłany do miejsca docelowego, które wybrano w ustawieniach skanera.
Uwaga:
Aby automatycznie zeskanować wiele obrazów przy użyciu przycisku skanera, należy się upewnić, że jako ustawienie miejsca docelowego dla przycisku Skanuj () wybrano aplikację, która może odebrać wiele obrazów. Więcej informacji na temat zmiany ustawień skanowania znajduje się w części Zmiana ustawień skanowaniaustawienia, skanowanieHP PhotosmartustawieniaPhotosmartustawieniaPobieranie obrazówustawieniaoprogramowanieustawieniapanel przedni, przyciskiustawieniaprzyciski na panelu przednimustawienia.

Skanowanie dokumentów

 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera, tak jak pokazuje strzałka poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Skanuj () na skanerze, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP. — Lub —
  • Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Wybierz skrót skanowania, którego chcesz użyć.
  Odpowiednie ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  Uwaga:
  Aby zmienić ustawienia skanowania, należy kliknąć opcję Zmień ustawienia i wprowadzić żądane zmiany. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do oprogramowania skanera.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Jeśli została wybrana opcja Pokaż podgląd, a chcesz zeskanować następny dokument lub stronę, połóż stronę na szybie i kliknij opcję Dodaj strony.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać skan.
Oprogramowanie zapisze skan w folderze Moje obrazy> Moje skany.

Skanowanie do pliku PDF

 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera, tak jak pokazuje strzałka poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Skanuj do PDF () na skanerze, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP. — Lub —
  • Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Wybierz skrót, którego chcesz użyć.
  Odpowiednie ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  Uwaga:
  Aby zmienić ustawienia skanowania, należy kliknąć opcję Zmień ustawienia i wprowadzić żądane zmiany. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do oprogramowania skanera.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Jeśli została wybrana opcja Pokaż podgląd, a chcesz zeskanować następny dokument lub stronę, połóż stronę na szybie i kliknij opcję Dodaj strony.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać skan.
Oprogramowanie zapisze skan w folderze Moje obrazy> Moje skany.

Skanowanie do wiadomości e-mail

Uwaga:
Przed skanowaniem do wiadomości e-mail należy się upewnić, że komputer jest połączony z Internetem.
 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera, tak jak pokazuje strzałka poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Skanuj do wiadomości e-mail () na skanerze, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP. — Lub —
  • Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Wybierz skrót, którego chcesz użyć.
  Odpowiednie ustawienia zostaną wyświetlone po prawej stronie.
  Uwaga:
  Aby zmienić ustawienia skanowania, należy kliknąć opcję Zmień ustawienia i wprowadzić żądane zmiany. Więcej informacji można znaleźć w pomocy do oprogramowania skanera.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Jeśli została wybrana opcja Pokaż podgląd, a chcesz zeskanować następny dokument, stronę lub obraz, połóż stronę na szybie i kliknij opcję Dodaj strony.
 7. Po zakończeniu skanowania wszystkich stron kliknij przycisk Zakończ, aby automatycznie dołączyć skan do wiadomości e-mail.
 8. Wprowadź adres e-mail, temat i treść, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Skanowanie do chmury

Poniższe instrukcje dotyczą skanowania obrazów lub dokumentów ze skanera do sieciowych miejsc docelowych, takich jak Dokumenty Google™, HP Snapfish i Google Picasa™.
Uwaga:
Przed skanowaniem do chmury należy się upewnić, że komputer jest połączony z Internetem.
 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera zgodnie ze strzałką poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Skanowanie HP na pulpicie, aby wyświetlić okno dialogowe skrótów programu Skanowanie HP.
 4. Na liście Skrót skanowania wybierz miejsce docelowe w chmurze.
  Jeśli miejsce docelowe w chmurze nie znajduje się na liście Skrót skanowania, kliknij opcję Zmień ustawienia, a następnie wybierz miejsce docelowe w chmurze z listy Skanuj do.
 5. Kliknij pozycję Skanuj.
 6. Po wyświetleniu monitu wprowadź dane logowania do miejsca docelowego w chmurze, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Wykonywanie kopii

Aby powielić zdjęcie lub dokument i wysłać skan do drukarki, użyj przycisku Kopiuj () na skanerze lub ikony Kopiowanie HP na pulpicie.
 1. Otwórz pokrywę skanera i umieść oryginał zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera, tak jak pokazuje strzałka poniżej szyby skanera.
 2. Zamknij pokrywę skanera.
 3. Naciśnij przycisk Kopiuj () lub kliknij dwukrotnie ikonę Kopiowanie HP na pulpicie.
 4. Za pomocą okna dialogowego Kopiowanie HP możesz dopasować obraz i wybrać drukarkę.
  Aby dopasować obraz po uruchomieniu skanowania przy użyciu przycisku Kopiuj (), kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym postępu kopiowania.
 5. Kliknij przycisk Uruchom.

Skanowanie z innych aplikacji

Obraz można zeskanować bezpośrednio do jednej z używanych aplikacji, jeśli ta aplikacja oferuje opcję menu typu Pobierz, Skanuj lub Importuj nowy obiekt. W razie braku pewności, czy dana aplikacja jest zgodna lub jak nazywa się ta opcja, należy się zapoznać z dokumentacją tej aplikacji.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...