Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise and HP LaserJet Enterprise MFP - Oświadczenie dotyczące gwarancji ograniczonej: zespół utrwalacza, zespół przenoszenia i zestaw rolek urządzenia Color LaserJet

Oświadczenie dotyczące gwarancji ograniczonej: zespół utrwalacza, zespół przenoszenia i zestaw rolek urządzenia Color LaserJet
Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do czasu, w którym na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o zbliżającym się końcu okresu przydatności do użycia.
Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób nieprawidłowo użytkowane, (b) w których wystąpiły problemy wynikające z niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) zużycia wynikłego z normalnej eksploatacji.
Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, wymieni produkty uznane za wadliwe lub zwróci koszty ich zakupu.
W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, ZARÓWNO W FORMIE PISEMNEJ, JAK I USTNEJ, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB ZAPEWNIEŃ CO DO ZBYWALNOŚCI, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.
WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ LUB ZMIENIAJĄ I NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA PRAW STATUTOWYCH, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...