Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet, HP PageWide - Zmiana ustawień zadania drukowania (macOS)

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania
Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:
  Uwaga:
Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.
 • Okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony): Aby otworzyć to okno dialogowe, puknij polecenie Page Setup (Ustawienia strony) lub inne podobne polecenie w menu File (Plik) używanego programu. Zmiany wprowadzone w tym miejscu mogą zastąpić ustawienia używane w innych programach.
 • Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień wybranych o oknie dialogowym Ustawienia strony.
 • Standardowe ustawienia sterownika druku: Domyślne ustawienia sterownika druku określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukarki.
 • Ustawienia panelu sterowania drukarki: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania produktu posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu
 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz urządzenie.
 3. Otwórz listę rozwijaną menu lub kliknij opcję Pokaż szczegóły, a następnie otwórz menu, dla którego chcesz zmienić ustawienia druku.
 4. Wybierz ustawienia drukowania dla każdego menu, które mają być zachowane na przyszłość.
 5. Kliknij przycisk OK.
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania
 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz urządzenie.
 3. Otwórz listę rozwijaną menu lub kliknij opcję Pokaż szczegóły, a następnie otwórz menu, dla którego chcesz zmienić ustawienia druku.
 4. Wybierz ustawienia drukowania dla każdego menu, które mają być zachowane na przyszłość.
 5. W menu Ustawienia wstępne kliknij opcję Zapisz aktualne ustawienie jako ustawienie wstępne i wpisz nazwę tego ustawienia.
 6. Kliknij przycisk OK.
Ustawienia te są zapisywane w menu Ustawienia wstępne. Aby korzystać z nowych ustawień, wybierz opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem przy otwieraniu programu i drukowaniu.
Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki
 1. Otwórz w komputerze menu , kliknij pozycję Preferencje systemowe, a następnie ikonę Drukarki i skanery lub Drukarka i skaner.
 2. Wybierz drukarkę po lewej stronie okna.
 3. Kliknij przycisk Opcje i materiały.
 4. Kliknij kartę Opcje.
 5. Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.
Zmień domyślne ustawienia na drukowanie jednostronne lub dwustronne
 1. Otwórz menu Apple (), a następnie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij ikonę Drukarki i skanery lub Drukarka i skaner.
 3. Wybierz drukarkę po lewej stronie okna.
 4. Kliknij Opcje i materiały eksploatacyjne.
 5. Kliknij Narzędzie, a następnie kliknij przycisk Otwórz narzędzie drukarki. Zostanie otwarte okno dialogowe HP Utility.
 6. Kliknij ikonę Wszystkie ustawienia.
 7. Kliknij ikonę Drukowanie dwustronne.
 8. W części Drukowanie dwustronne zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz drukowanie dwustronne, a następnie zamknij okno dialogowe HP Utility.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...