Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Opis zewnętrznych panelu sterowania urządzenia

  Rys. : Rysunek — Panel sterowania urządzenia HP Deskjet 3520 e-All-in-One series
 1. 1 Wstecz: Powraca do poprzedniego ekranu.
 2. 2 Anuluj: Zatrzymuje bieżącą operację, przywraca ustawienia domyślne.
 3. 3 Ustawienia: Przycisk kontekstowy zmieniający swoją funkcję w zależności od informacji wyświetlanych na ekranie.
 4. 4 Przycisk Wybór: Umożliwia poruszanie się po menu oraz wybranie liczby kopii.
 5. 5 Przycisk Wybór: Umożliwia poruszanie się po menu oraz wybranie liczby kopii.
 6. 6 OK: Umożliwia potwierdzenie bieżącego wyboru.
 7. 7 Wskaźnik stanu i przycisk Sieć bezprzewodowa: Niebieski wskaźnik oznacza połączenie bezprzewodowe. Naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć stan połączenia bezprzewodowego i opcje menu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zacznie migać wskaźnik, aby uruchomić tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS).
 8. 8 Przycisk ePrint: Naciśnięcie tego przycisku powoduje udostępnienie menu Usługi WWW umożliwiającego wyświetlenie adresu e-mail drukarki oraz określenie ustawień usługi ePrint.
 9. 9 Przycisk Wł.: Służy do włączania i wyłączania drukarki.

Wskaźniki stanu

Lampka stanu połączenia bezprzewodowego

Rys. : Rysunek - Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Sygnał wskaźnika
Rozwiązanie
Nie świeci
Komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona. Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa, aby wejść do menu komunikacji bezprzewodowej na wyświetlaczu drukarki. Za pomocą tego menu włącz komunikację bezprzewodową.
Miga powoli
Nadajnik bezprzewodowy jest włączony, ale nie ma połączenia z siecią. Jeśli nie da się nawiązać połączenia, sprawdź czy drukarka znajduje się w zasięgu sygnału bezprzewodowego.
Miga szybko
Wystąpił błąd sieci bezprzewodowej. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu.
Świeci światłem ciągłym
Nawiązano połączenie bezprzewodowe i można drukować.

Wskaźnik przycisku zasilana

Sygnał wskaźnika
Rozwiązanie
Nie świeci
Zasilanie drukarki jest wyłączone.
Miga
Wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności.
Miga szybko
Wystąpił błąd. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu.
Miga regularnie
Drukarka drukuje lub kopiuje.
Świeci
Drukarka jest włączona i gotowa do drukowania.

Ustawienia komunikacji bezprzewodowej

Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa, aby zobaczyć stan połączenia bezprzewodowego i opcje menu.
 • Jeśli drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączono wraz z adresem IP.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa jest wyłączona (wyłączony nadajnik bezprzewodowy), a sieć nie jest dostępna, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Połączenie bezprzewodowe wyłączone.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa jest włączona (włączony nadajnik bezprzewodowy), a nie ma połączenia bezprzewodowego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Łączenie lub Nie połączono.
Wyświetlacz drukarki może służyć do uzyskania informacji na temat sieci bezprzewodowej, włączania i wyłączania połączenia bezprzewodowego, a także wykonywania innych czynności.
W jaki sposób?
Instrukcje
Wydrukować stronę z konfiguracją sieci.
Strona z konfiguracją sieci będzie zawierać stan sieci, nazwę hosta, nazwę sieci i inne.
Wydrukować raport z testu sieci bezprzewodowej.
Raport z testu sieci bezprzewodowej zawiera wyniki diagnostyki stanu sieci bezprzewodowej, siły sygnału bezprzewodowego, wykrytych sieci i innych.
Przywracanie ustawień sieciowych do wartości domyślnych.
Włączyć i wyłączyć połączenie bezprzewodowe.

Szablony

Menu Szablony umożliwia drukowanie szablonów, kalendarza i gier.
Aby drukować Formularze
 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania wybierz opcję Formularze.
  Uwaga:
  Jeśli opcja Formularze nie jest widoczna w menu wyświetlacza drukarki, naciśnij przycisk Wstecz, aż pojawi się opcja Formularze.
 2. Naciskaj przyciski Wybór i Wybór, aby wybrać opcję Moje szablony, Kalendarz tygodniowy lub Lista kontrolna. Następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Po wybraniu elementu do wydrukowania wybierz liczbę kopii i naciśnij przycisk OK.

Automatyczne wyłączanie

Automatyczne wyłączanie domyślnie jest automatycznie włączone po włączeniu drukarki. Gdy automatyczne wyłączanie działa, drukarka wyłączy się automatycznie po 2 godzinach bezczynności w celu ograniczenia zużycia energii. Automatyczne wyłączanie jest automatycznie wyłączane po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego lub przewodowego (jeśli jest obsługiwane). Możesz zmienić ustawienie automatycznego wyłączania na panelu sterowania. Po zmianie ustawienia drukarka je zachowa. Automatyczne wyłączanie całkowicie wyłącza drukarkę, konieczne jest więc użycie przycisku włącznika w celu ponownego jej włączenia.
Jak zmienić ustawienie automatycznego wyłączania
Uwaga:
Jeśli drukujesz przez sieć bezprzewodową lub przewodową, Automatyczne wyłączanie zostanie wyłączone, by zadania drukowania nie przepadły. Nawet gdy automatyczne wyłączanie działa, drukarka przejdzie w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności w celu ograniczenia zużycia energii.
 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania zawierającym opcje Kopiowanie, Skanowanie oraz Szablony wybierz opcję Ustawienia kopiowania.
  Uwaga:
  Jeśli nie widzisz ekranu początkowego, naciśnij przycisk Wstecz aż będzie to możliwe.
 2. Z menu Ustawienia kopiowania znajdującego się na wyświetlaczu drukarki wybierz opcję Preferencje.
 3. Z menu Preferencje wybierz opcję Autom. wyłącz.
 4. Z menu Autom. wyłącz. wybierz opcję Włącz lub Wyłącz, a następnie naciśnij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić ustawienie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...