Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

Uwaga:
Ta część dotyczy tylko modelu HP LaserJet Pro 400 M401dw.

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej

 • Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
 • Upewnij się, że urządzenie i router bezprzewodowy są włączone i mają zasilanie. Upewnij się również, że w urządzeniu jest włączony moduł łączności bezprzewodowej.
 • Sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawny. W celu ustalenia identyfikatora SSID wydrukuj stronę konfiguracyjną. Jeśli nie masz pewności, czy identyfikator jest poprawny, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • W przypadku sieci zabezpieczonej upewnij się, że wpisane informacje zabezpieczeń są poprawne. Jeśli nie, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa działa poprawnie, spróbuj uzyskać dostęp do innych komputerów, które się w niej znajdują. Jeśli sieć ma dostęp do Internetu, spróbuj bezprzewodowo nawiązać połączenie między urządzeniem a Internetem.
 • Upewnij się, że urządzenie korzysta z tej samej metody szyfrowania (AES lub TKIP), co punkt dostępu bezprzewodowego (w sieciach z zabezpieczeniem WPA).
 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci urządzenie musi znajdować się w odległości 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego).
 • Upewnij się, że przeszkody nie blokują sygnału sieci bezprzewodowej. Usuń wszystkie duże metalowe przedmioty na drodze między punktem dostępowym a urządzeniem. Upewnij się, że żadne słupy, ściany ani kolumny podporowe zawierające elementy metalowe lub betonowe nie stoją na drodze między urządzeniem a punktem dostępu bezprzewodowego.
 • Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych mogących zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej. Sygnał może być zakłócany przez różne urządzenia: silniki, telefony bezprzewodowe, kamery systemów ochrony, inne sieci bezprzewodowe, a także niektóre urządzenia Bluetooth.
 • Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany sterownik druku.
 • Upewnij się, że wybrano odpowiedni port drukarki.
 • Upewnij się, że komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
 • W systemie Mac OS X sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje protokół Bonjour.

Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
 2. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
 3. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
 4. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.
 5. Spróbuj ręcznie skonfigurować urządzenie, korzystając z panelu sterowania.

Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory

 1. Zaktualizuj oprogramowanie zapory do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
 2. Jeśli podczas instalowania urządzenia lub próby wydruku widać programy żądające od zapory zezwolenia na dostęp do komputera, pozwól na taki dostęp.
 3. Wyłącz zaporę i zainstaluj oprogramowanie urządzenia bezprzewodowego na komputerze. Po zainstalowaniu oprogramowania urządzenia ponownie włącz zaporę.

Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie bezprzewodowe nie działa

 1. Upewnij się, że router lub urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
 2. Wydrukuj stronę konfiguracji.
 3. Porównaj identyfikator SSID na stronie konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
 4. Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego

 1. Upewnij się, że pozostałe komputery są w zasięgu sygnału bezprzewodowego urządzenia, a samego sygnału nie blokują żadne przeszkody. Dla większości sieci zasięg wynosi 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego.
 2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.
 3. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
 4. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
 5. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.

Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN

 • Zazwyczaj nie można ustanowić połączeń jednocześnie z siecią VPN i innymi sieciami.

Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych

 • Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączonyi otrzymuje zasilanie.
 • Być może sieć jest ukryta, Powinna jednak istnieć możliwość nawiązania z nią połączenia.

Sieć bezprzewodowa nie działa

 1. Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
 2. Aby ustalić, czy sieć przestała działać, spróbuj podłączyć do niej inne urządzenia.
 3. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie „ping”.
  1. Otwórz wiersz poleceń na komputerze: Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd.
  2. Wpisz polecenie ping i adres IP routera.
   W systemie Mac OS X otwórz program Network Utility, a następnie wpisz adres IP w odpowiednim polu w okienku Ping.
  3. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
 4. Upewnij się, że router lub urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer.
  1. Wydrukuj stronę konfiguracji.
  2. Porównaj identyfikator SSID w raporcie o konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
  3. Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej urządzenia.

Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej

Z panelu sterowania urządzenia można uruchomić test diagnostyczny, który dostarcza informacji o ustawieniach sieci bezprzewodowej.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia systemowe
  • Autodiagnostyka
 3. Dotknij przycisku Uruchom test sieci, aby uruchomić test. Zostanie wydrukowana strona zawierająca wyniki testu.

Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej

Poniższe wskazówki mogą pomóc w zredukowaniu zakłóceń w sieci bezprzewodowej:
 • Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych metalowych obiektów, takich jak szafy na akta, oraz innych urządzeń elektromagnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy telefony komórkowe. Przedmioty takie mogą zniekształcać fale wysyłane na częstotliwościach radiowych.
 • Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych obiektów murowanych i innych budynków. Obiekty takie mogą pochłaniać fale, obniżając w efekcie siłę sygnału.
 • Umieszczaj router bezprzewodowy w centralnym miejscu, na linii widzenia urządzeń, które mają z niego korzystać.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...