Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem

Niski poziom czarnego koloru: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. Kasety z tonerem nie trzeba jeszcze wymieniać.
Bardzo niski poziom czarnego koloru: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie bardzo niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna.
Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie bardzo niski, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie.
Można zmienić sposób, w który urządzenie reaguje na fakt osiągnięcia przez materiały stanu Bardzo niski. Nie ma konieczności ponownego określania tych ustawień po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.

Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski (panel sterowania LCD)

Ustawienie domyślne można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby ponownego włączania funkcji po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.
 1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia systemowe
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
  • Kaseta z czarnym tonerem
  • Ustawienia poziomu bardzo niskiego
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie ma kontynuować drukowanie, zaznacz opcję Kontynuuj.
  • Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę do czasu wymiany kasety z tonerem, zaznacz opcję Stop.
  • Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę i powodowało wyświetlenie monitu o wymianę kasety z tonerem, zaznacz opcję Monit. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie. Opcją konfigurowalną dla użytkownika w tym urządzeniu jest „Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never“ (Przypomnij mi za 100 stron, 200 stron, 300 stron, 400 stron lub nigdy). Ta opcja służy wygodzie użytkownika i nie jest wskazaniem, że te strony będą miały zadowalającą jakość.
Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie bardzo niski, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie.

Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski (panel sterowania z ekranem dotykowym)

Ustawienia domyślne można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby ponownego ich włączania po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia systemowe
  • Ustawienia materiałów eksploatacyjnych
  • Kaseta z czarnym tonerem
  • Ustawienia poziomu bardzo niskiego
 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o niskim poziomie toneru w kasecie, ale urządzenie ma kontynuować drukowanie, zaznacz opcję Kontynuuj.
  • Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę do czasu wymiany kasety z tonerem, zaznacz opcję Stop.
  • Jeśli chcesz, aby urządzenie przerywało pracę i powodowało wyświetlenie monitu o wymianę kasety z tonerem, zaznacz opcję Monit. Można potwierdzić przeczytanie monitu i kontynuować drukowanie. Opcją konfigurowalną dla użytkownika w tym urządzeniu jest „Prompt to Remind Me in 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages, or never“ (Przypomnij mi za 100 stron, 200 stron, 300 stron, 400 stron lub nigdy). Ta opcja służy wygodzie użytkownika i nie jest wskazaniem, że te strony będą miały zadowalającą jakość.
Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie bardzo niski, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie. Wszystkie wady wydruku i uszkodzenia kaset, które wystąpią w trakcie używania kasety z tonerem firmy HP z opcją Kontynuuj przy bardzo niskim poziomie, nie będą uważane za wady materiałowe ani produkcyjne materiałów eksploatacyjnych zgodnie z oświadczeniem o gwarancji na kasety z tonerem firmy HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...