Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Konfigurowanie ustawień sieci IP

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych
Za pomocą programu Przybornik urządzeń HP możliwe jest wyświetlenie lub zmiana konfiguracji IP.
 1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
  • Jeśli używany jest protokół IPv4, adres IP zawiera tylko cyfry. Adres IP ma następujący format:
   xxx.xxx.xxx.xxx
  • Jeśli używany jest protokół IPv6, adres IP stanowi szesnastkową kombinację znaków i cyfr. Jest to format podobny do tego:
   xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
 2. Program Przybornik urządzeń HP można otworzyć klikając przycisk Start, następnie klikając grupę Programy lub Wszystkie programy, klikając kolejno pozycję HP, grupę produktu i pozycję HP Product Settings.
 3. Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 (panel sterowania LCD)
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Ręczny, a następnie naciśnij przycisk OK.
 5. Wpisz adres IP za pomocą klawiatury alfanumerycznej, a następnie naciśnij przycisk OK.
 6. Jeśli adres IP jest nieprawidłowy, to za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Nie i naciśnij przycisk OK. Powtórz krok 5, używając poprawnego adresu IP, a następnie powtórz krok 5 dla ustawień maski podsieci i bramy domyślnej.
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 (panel sterowania z ekranem dotykowym)
Za pomocą menu panelu sterowania wprowadź ręcznie adres IPv4, maskę podsieci i bramę domyślną.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Konfig. TCP/IP, a następnie dotknij przycisku Ręczny.
 4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź adres IP, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź maskę podsieci, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 6. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź bramę domyślną, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
Zmiana nazwy urządzenia w sieci
Aby zmienić nazwę urządzenia w sieci, aby była ona niepowtarzalna, użyj wbudowanego serwera internetowego HP.
 1. Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
    Uwaga:
  Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.
 2. Otwórz kartę System.
 3. Na stronie Informacje o urządzeniu domyślna nazwa urządzenia znajduje się w polu Stan urządzenia. Nazwę tę można zmienić, aby zidentyfikować urządzenie w sposób niepowtarzalny.
    Uwaga:
  Wypełnienie innych pól na tej stronie nie jest obowiązkowe.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu
  Uwaga:
Informacje te dotyczą wyłącznie sieci typu Ethernet. Nie mają zastosowania do sieci bezprzewodowych.
Ustawienia szybkości łącza i trybu komunikacji serwera wydruku muszą być zgodne z ustawieniami koncentratora sieci. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych zmian w ustawieniach szybkości łącza i druku dwustronnego może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. Jeśli konieczne jest dokonanie zmian, należy użyć panelu sterowania urządzenia.
  Uwaga:
Ustawienie musi być zgodne z dołączonym urządzeniem sieciowym (koncentratorem sieciowym, przełącznikiem, bramą, routerem lub komputerem).
  Uwaga:
Dokonanie zmian w tych ustawieniach spowoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie urządzenia. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest bezczynne.
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (panel sterowania LCD)
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk OK.
 2. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Konfiguracja sieciowa, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Szybkość łącza, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Za pomocą przycisków strzałek wybierz jedno z poniższych ustawień.
  Ustawienie
  Opis
  Automatycznie
  Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.
  10T Pełna
  10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  10T Połowa
  10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.
  100TX Pełna
  100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  100TX Połowa
  100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.
 5. Naciśnij przycisk OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (panel sterowania z ekranem dotykowym)
 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Szybkość łącza.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  Ustawienie
  Opis
  Automatycznie
  Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.
  10T Pełna
  10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  10T Połowa
  10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.
  100TX Pełna
  100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  100TX Połowa
  100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.
 5. Dotknij przycisku OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...