Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart 6510 e-All-in-One - na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat „Brak papieru" i urządzenie nie pobiera papieru z podajnika papieru fotograficznego

Problem

Podczas próby drukowania przy użyciu podajnika papieru fotograficznego jest wyświetlany komunikat „Brak papieru. Załaduj papier do podajnika fotograficznego.” na panelu sterowania.
Urządzenie wielofunkcyjne nie pobiera papieru lub nie podaje papieru do druku z podajnika papieru fotograficznego. Urządzenie może wydawać odgłosy drukowania, lecz nie przechodzi przez nie papier.
Ważne: Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Ponownie załaduj podajnik papieru fotograficznego, a następnie wsuń go aż do oporu

Podajnik papieru fotograficznego może nie być całkowicie dosunięty i załadowany papierem. Wykonaj następujące czynności, aby ponownie załadować papier do podajnika papieru fotograficznego.
 1. Wyciągnij podajnik główny, a następnie wysuń podajnik papieru fotograficznego.
 2. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
 3. Usuń cały papier fotograficzny z podajnika.
 4. Ponownie załaduj stos papieru fotograficznego do podajnika, tak aby krótsza krawędź była skierowana w stronę drukarki, natomiast strona do wydruku była skierowana w dół. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
  Rys. : Włóż papier fotograficzny do podajnika
  Ilustracja: Włóż papier fotograficzny do podajnika
 5. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.
  Rys. : Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru
  Ilustracja: Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru
 6. Wsuń podajnik papieru fotograficznego aż do oporu.
  Rys. : Wsuń podajnik papieru fotograficznego
  Ilustracja: Wsuń podajnik papieru fotograficznego
 7. Wsuń podajnik papieru aż do oporu.
  Rys. : Wsuń podajnik papieru do drukarki.
  Ilustracja: Wsuń podajnik papieru do drukarki.
 8. Wyciągnij przedłużenie podajnika, a następnie unieś ogranicznik papieru aż do całkowitego wysunięcia.
  Rys. : Wyciągnij przedłużenie podajnika, a następnie unieś ogranicznik papieru
  Ilustracja: Wyciągnij przedłużenie podajnika, a następnie unieś ogranicznik papieru
 9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli na panelu sterowania nadal jest wyświetlany komunikat o błędzie, naciśnij przycisk OK, aby kontynuować zadanie.
  • Jeśli komunikat o błędzie nie jest wyświetlany, spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Zmodyfikuj ustawienia papieru w sterowniku drukarki

Drukarka może nie pobierać papieru fotograficznego, jeśli format i rodzaj papieru w podajniku papieru fotograficznego nie są zgodne z ustawieniami sterownika drukarki.
 1. Uruchom użytkowany program, a następnie otwórz zdjęcie, które było drukowane, gdy wystąpił problem.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie Drukuj. Otworzy się okno Drukuj.
 3. Wybierz model urządzenia HP, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości.
 4. Kliknij kartę Papier/Jakość.
 5. Z listy rozwijanej Format papieru wybierz format papieru odpowiadający papierowi fotograficznemu w podajniku papieru fotograficznego.
 6. Z listy rozwijanej Nośnik wybierz typ papieru odpowiadający papierowi fotograficznemu w podajniku papieru fotograficznego.
 7. Kliknij przycisk OK, żeby zapisać ustawienia.
 8. Aby wydrukować zdjęcie, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Drukuj.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Wykonaj reset zasilania

Czasami zresetowanie drukarki może rozwiązać problem z podawaniem papieru. Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować drukarkę.

Krok 1: Zresetuj urządzenie wielofunkcyjne

 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
 2. Gdy drukarka jest włączona, wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Upewnij się, że urządzenie może drukować w formacie Letter na zwykłym papierze. Wykonaj następujące czynności, aby wydrukować stronę testową:
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij ikonę Ustawienia (), a następnie Narzędzia.
 2. Dotknij opcję Raport stanu drukarki. Drukarka wydrukuje stronę testową.
 • Po wydrukowaniu strony testowej przejdź do kolejnego kroku.
 • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 3: Wydrukuj ponownie zdjęcie

Spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wyczyść wałki podawania papieru

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując problemy z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru.

Krok 1: Wyczyść wałki podawania papieru

 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysty, niestrzępiący się gazik, który nie podrze się i nie pozostawi włókien
  • Wodę destylowaną, filtrowaną lub butelkowaną (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 5. Podnieś i wyciągnij pokrywę zespołu do usuwania zaciętego papieru, aby odłączyć ją od drukarki.
   Rys. : Odłącz pokrywę zespołu do usuwania zaciętego papieru od drukarki
   Ilustracja: Odłączanie pokrywy zespołu do usuwania zaciętego papieru od drukarki
  1. Podnieś pokrywę zespołu do usuwania zaciętego papieru
  2. Wyciągnij pokrywę zespołu do usuwania zaciętego papieru
 6. Zwilż delikatnie gazik, a następnie wyciśnij z niego nadmiar wody.
 7. Dociśnij gazik do znajdujących się wewnątrz drukarki wałków i obracaj je w palcami w górę. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki znajdujące się wewnątrz drukarki
  Ilustracja: Wyczyść wałki znajdujące się wewnątrz drukarki
 8. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
 9. Sprawdź wałki na pokrywie zespołu do usuwania zaciętego papieru. Upewnij się, że wszystkie wałki znajdują się na swoim miejscu, mogą się łatwo obracać i że są elastyczne podczas przyciskania. Jeśli wałki są uszkodzone, należy wymienić pokrywę.
  Rys. : Sprawdź wałki na pokrywie zespołu do usuwania zaciętego papieru
  Ilustracja: Sprawdź wałki na pokrywie zespołu do usuwania zaciętego papieru
 10. Zamontuj ponownie pokrywę zespołu do usuwania zaciętego papieru. Delikatnie dopchnij pokrywę do obszaru usuwania zaciętego papieru, aż oba zaczepy zablokują się we właściwym miejscu.
 11. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 12. Jeśli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby ją włączyć.

Krok 2: Wydrukuj ponownie zdjęcie

Spróbuj ponownie wydrukować zdjęcie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...