Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 400 M425 - Konfigurowanie ustawień sieci IP

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego HP.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
 2. Aby uruchomić wbudowany serwer internetowy firmy HP, wpisz adres IP w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
  Uwaga:
  Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.
 3. Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

Za pomocą menu panelu sterowania wprowadź ręcznie adres IPv4, maskę podsieci i bramę domyślną.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Konfig. TCP/IP, a następnie dotknij przycisku Ręczny.
 4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź adres IP, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź maskę podsieci, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 6. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź bramę domyślną, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.

Zmiana nazwy urządzenia w sieci

Aby zmienić nazwę urządzenia w sieci, aby była ona niepowtarzalna, użyj wbudowanego serwera internetowego HP.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP urządzenia.
 2. Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy, wpisz adres IP urządzenia w wierszu adresu przeglądarki internetowej.
  Uwaga:
  Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP można również uzyskać z programu Przybornik urządzeń HP dla Windows lub HP Utility dla Mac OS X.
 3. Otwórz kartę System.
 4. Na stronie Informacje o urządzeniu domyślna nazwa urządzenia znajduje się w polu Stan urządzenia. Nazwę tę można zmienić, aby zidentyfikować urządzenie w sposób niepowtarzalny.
  Uwaga:
  Wypełnienie innych pól na tej stronie nie jest obowiązkowe.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

Uwaga:
Informacje te dotyczą wyłącznie sieci typu Ethernet. Nie mają zastosowania do sieci bezprzewodowych.
Ustawienia szybkości łącza i trybu komunikacji serwera wydruku muszą być zgodne z ustawieniami koncentratora sieci. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych zmian w ustawieniach szybkości łącza i druku dwustronnego może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. Jeśli konieczne jest dokonanie zmian, należy użyć panelu sterowania urządzenia.
Uwaga:
Ustawienie musi być zgodne z dołączonym urządzeniem sieciowym (koncentratorem sieciowym, przełącznikiem, bramą, routerem lub komputerem).
Uwaga:
Dokonanie zmian w tych ustawieniach spowoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie urządzenia. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest bezczynne.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Szybkość łącza.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  Ustawienie
  Opis
  Automatycznie
  Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.
  10T PEŁNA
  10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  10T POŁOWA
  10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.
  100TX PEŁNA
  100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  100TX POŁOWA
  100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.
 5. Dotknij przycisku OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...