Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 400 M425 - Zadania drukowania w systemie Mac OS X

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. W menu Wstępne ustawienia wybierz wstępne ustawienie drukowania.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.
  Uwaga:
Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję standardowa.
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X)
Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Wybierz ustawienia drukowania, które mają być zachowane na przyszłość.
 4. W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako... i wpisz nazwę dla ustawienia.
 5. Kliknij przycisk OK.
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)
 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.
 2. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 3. Na liście rozwijanej Drukarka wybierz to urządzenie.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Układ.
 5. Z listy rozwijanej Two-Sided (Dwustronne) wybierz opcję zszywania.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.
Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)
  Uwaga:
To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego druku dwustronnego. Możliwe jest jednak także ręczne dwustronne drukowanie, jeżeli używany papier nie jest obsługiwany przy automatycznym druku dwustronnym lub jeśli moduł druku dwustronnego został wyłączony.
 1. Włóż do podajnika 1 tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.
 2. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 3. Na liście rozwijanej Drukarka wybierz to urządzenie.
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
 5. Kliknij pole wyboru Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne), następnie wybierz opcję łączenia.
 6. Kliknij przycisk Drukuj. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w wyskakującym oknie na ekranie monitora, zanim zmienisz stos wyjściowy na podajniku 1 dla druku na drugiej stronie.
 7. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.
 8. Umieść stos ponownie w podajniku 1, zadrukowaną stroną w dół i górną krawędzią w kierunku urządzenia.
  Rys. : Orientacja papieru
 9. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru (system Mac OS X)
Rys. : drukowanie n stron na arkuszu
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Otwórz menu Układ.
 4. W menu Stron na arkuszu wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
 5. W obszarze Kierunek układu wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
 6. W menu Obramowania wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.
 7. Kliknij przycisk Drukuj.
Wybór orientacji strony (Mac OS X)
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
 4. Kliknij ikonę przedstawiającą orientację strony, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Drukuj.
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X).
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).
 4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
 5. Puknij przycisk Drukuj.
Drukowanie okładki (Mac OS X)
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Otwórz menu Strona tytułowa, a następnie wybierz, w którym miejscu ma być wydrukowana okładka. Kliknij przycisk Po dokumencie lub Przed dokumentem.
 4. W menu Rodzaj okładki wybierz tekst, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.
    Uwaga:
  Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję standardowa z menu Rodzaj okładki.
 5. Kliknij przycisk Drukuj.
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X)
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Otwórz menu Obsługa papieru.
 4. W obszarze Docelowy format papieru wybierz pole Skalowanie, aby dopasować papier, a następnie wybierz żądany rozmiar z listy rozwijanej.
 5. Kliknij przycisk Drukuj.
Tworzenie broszur (Mac OS X)
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. W menu Drukarka wybierz to urządzenie.
 3. Otwórz menu Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
 4. Kliknij pole Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
 5. Otwórz menu Drukowanie broszury.
 6. Wybierz pole Formatowanie wydruku jako broszury i wybierz opcję łączenia.
 7. Wybierz format papieru.
 8. Kliknij przycisk Drukuj.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...