Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - Podstawowe zadania drukowania w środowisku Mac

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac
 1. Zlecenie druku można anulować, naciskając przycisk Anuluj  na panelu sterowania urządzenia.
    Uwaga:
  Naciśnięcie przycisku Anuluj  powoduje usunięcie aktualnie przetwarzanego zlecenia. Jeśli uruchomiono więcej niż jeden proces, naciśnięcie przycisku Anuluj  spowoduje usunięcie procesu aktualnie wyświetlanego na panelu sterowania.
 2. Zadanie można również anulować z poziomu aplikacji lub usunąć je z kolejki wydruku.
  • Program: Zwykle na ekranie komputera wyświetlone zostaje okno dialogowe umożliwiające anulowanie zadania drukowania.
  • Kolejka druku: Otwórz kolejkę druku, klikając dwukrotnie ikonę produktu w programie Dock. Następnie zaznacz zlecenie druku i kliknij przycisk Delete (Usuń).
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerach Mac
 1. W menu Plik programu kliknij polecenie Drukuj.
 2. W menu Kopie i strony puknij przycisk Ustawienia strony.
 3. Wybierz format z listy rozwijanej Format papieru, a następnie puknij przycisk OK.
 4. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie).
 5. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej Media-type (Rodzaj materiałów).
 6. Puknij przycisk Drukuj.
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie w systemie Mac
System Mac OS X 10.5 i 10.6
Użyj jednej z poniższych metod.
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia strony.
 3. Wybierz urządzenie, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia opcji Format papieru i Orientacja:.
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Otwórz menu Obsługa papieru.
 3. W obszarze Docelowy format papieru wybierz pole Skalowanie, aby dopasować papier, a następnie wybierz żądany rozmiar z listy rozwijanej.
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac
Korzystając ze wstępnych ustawień drukowania, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.
Tworzenie wstępnych ustawień drukowania
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Wybierz ustawienia drukowania, które mają być zachowane na przyszłość.
 4. W menu Wstępne ustawienia wybierz opcję Zapisz jako... i wpisz nazwę dla ustawienia.
 5. Kliknij przycisk OK.
Używanie wstępnych ustawień drukowania
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. W menu Wstępne ustawienia wybierz wstępne ustawienie drukowania.
  Uwaga:
Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję standardowa.
Drukowanie okładki w systemie Mac
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Otwórz menu Strona tytułowa, a następnie wybierz, w którym miejscu ma być wydrukowana okładka. Kliknij przycisk Po dokumencie lub Przed dokumentem.
 4. W menu Rodzaj okładki wybierz tekst, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.
    Uwaga:
  Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję standardowa z menu Rodzaj okładki.
Używanie znaków wodnych w systemie Mac
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Otwórz menu Watermarks (Znaki wodne).
 3. W menu Mode (Tryb) wybierz żądany rodzaj znaku wodnego. Wybierz opcję Watermark (Znak wodny), aby wydrukować półprzezroczysty tekst. Wybierz opcję Overlay (Nakładka), aby wydrukować nieprzezroczysty tekst.
 4. W menu Pages (Strony) wybierz, czy znak wodny ma być drukowany na wszystkich stronach czy tylko na pierwszej.
 5. W menu Text (Tekst) wybierz jedną z dostępnych standardowych opcji tekstowych lub wybierz opcję Custom (Nietypowy) i wpisz nowy tekst w polu.
 6. Określ pozostałe ustawienia.
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac
Rys. : Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Otwórz menu Układ.
 4. W menu Stron na arkuszu wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
 5. W obszarze Kierunek układu wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
 6. W menu Obramowania wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac.
Korzystanie z automatycznego drukowania dwustronnego
 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.
 2. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 3. Otwórz menu Układ.
 4. W menu Two-Sided (Dwustronne) wybierz opcję łączenia.
Drukuj ręcznie na obu stronach
 1. Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go dla całego zadania drukowania.
 2. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 3. Otwórz menu Finishing (Wykańczanie) i wybierz kartę Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) lub otwórz menu Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne).
 4. Wybierz pole Manual Duplex (Ręczne drukowanie dwustronne) i wybierz opcję łączenia.
 5. Kliknij przycisk Drukuj. Postępuj zgodnie z informacjami podanymi w wyskakującym oknie na ekranie monitora, zanim zmienisz stos wyjściowy na podajniku 1 dla druku na drugiej stronie.
 6. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.
 7. Włóż zadrukowany stos drukiem do góry oraz dolną krawędzią skierowaną w stronę drukarki do podajnika 1. Musisz zadrukować drugą stronę z podajnika 1.
 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij odpowiedni przycisk panelu sterowania, aby kontynuować.
Ustawianie opcji kolorów w systemie Mac
Jeśli używany jest sterownik drukarki HP Postscript dla systemu Mac, technologia HP EasyColor zapewnia skanowanie wszystkich dokumentów i równie dobre wyniki automatycznej korekcji wszystkich obrazów fotograficznych.
Na poniższym przykładzie obrazy po lewej stronie utworzone zostały bez użycia opcji HP EasyColor. Jakość obrazów po prawej stronie została poprawiona za pomocą opcji HP EasyColor.
Rys. : HP EasyColor: przykłady
Opcja HP EasyColor jest włączona domyślnie w sterowniku drukarki HP Mac Postscript, nie ma więc potrzeby przeprowadzania ręcznej korekcji kolorów. Aby wyłączyć tą opcję w celu ręcznej regulacji ustawień kolorów, należy postąpić zgodnie z następującą procedurą.
 1. W menu Plik kliknij opcję Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Otwórz menu Color/Quality Options (Opcje kolorów/jakości), a następnie kliknij pole zaznaczenia HP EasyColor, aby je wyczyścić.
 4. Otwórz menu Advanced (Zaawansowane) lub wybierz odpowiednią kartę.
 5. Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...