Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Konfigurowanie ustawień sieciowych IP w systemie Windows

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego.
 1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
  • Jeśli używany jest protokół IPv4, adres IP zawiera tylko cyfry. Adres IP ma następujący format:
   xxx.xxx.xxx.xxx
  • Jeśli używany jest protokół IPv6, adres IP stanowi szesnastkową kombinację znaków i cyfr. Jest to format podobny do tego:
   xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
 2. Aby uruchomić wbudowany serwer internetowy firmy HP, wpisz adres IP (IPv4) w wierszu adresu przeglądarki internetowej. W przypadku serwera IPv6 należy użyć protokołu udostępnionego przez przeglądarkę internetową do wprowadzania adresów IPv6.
 3. Kliknij kartę Sieć, aby uzyskać informacje o sieci. Ustawienia można zmienić zgodnie z potrzebami.

Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia

Na wbudowanym serwerze internetowym firmy HP można określić nowe lub zmienić istniejące hasło dostępu do urządzenia pracującego w sieci.
 1. Wpisz adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki internetowej. Kliknij kartę Praca w sieci, a następnie łącze Bezpieczeństwo.
  Uwaga:
  Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk Zastosuj.
 2. Wprowadź nowe hasło do pól Nowe hasło i Sprawdź hasło.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj na dole okna, aby zapisać hasło.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

Za pomocą menu panelu sterowania wprowadź ręcznie adres IPv4, maskę podsieci i bramę domyślną.
 1. Dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Konfig. TCP/IP, a następnie dotknij przycisku Ręczny.
 4. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź adres IP, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź maskę podsieci, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.
 6. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź bramę domyślną, a następnie dotknij przycisku OK. Dotknij przycisku Tak, aby potwierdzić operację.

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu

Uwaga:
Informacje te dotyczą wyłącznie sieci typu Ethernet. Nie mają zastosowania do sieci bezprzewodowych.
Ustawienia szybkości łącza i trybu komunikacji serwera wydruku muszą być zgodne z ustawieniami koncentratora sieci. W większości sytuacji urządzenie należy pozostawić w trybie automatycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych zmian w ustawieniach szybkości łącza i druku dwustronnego może uniemożliwić komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. Jeśli konieczne jest dokonanie zmian, należy użyć panelu sterowania urządzenia.
Uwaga:
Ustawienie musi być zgodne z dołączonym urządzeniem sieciowym (koncentratorem sieciowym, przełącznikiem, bramą, routerem lub komputerem).
Uwaga:
Dokonanie zmian w tych ustawieniach spowoduje wyłączenie, a następnie ponowne włączenie urządzenia. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest bezczynne.
 1. Dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Przewiń listę dotknij menu Konfiguracja sieciowa.
 3. Dotknij menu Szybkość łącza.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  Ustawienie
  Opis
  Automatycznie
  Serwer druku konfiguruje się automatycznie na najwyższą dozwoloną szybkość połączenia sieciowego i tryb komunikacji w sieci.
  10T POŁOWA
  10 megabajtów na sekundę (Mb/s), połączenie w trybie półdupleks.
  10T PEŁNA
  10 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
  100TX POŁOWA
  100 Mb/s, połączenie w trybie półdupleks.
  100TX PEŁNA
  100 Mb/s, połączenie w trybie pełnego dupleksu.
 5. Dotknij przycisku OK. Urządzenie wyłączy się, a następnie włączy ponownie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...