Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Zainstaluj urządzenie w sieci bezprzewodowej w systemie Windows (tylko modele bezprzewodowe)

Uwaga:
Użyj tej procedury, jeśli nie jest używane narzędzie HP Smart Install.
Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania urządzenia upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), poproś administratora systemu o podanie ustawień sieciowych routera lub wykonaj poniższe czynności:
 • Ustal nazwę lub identyfikator zestawu usług (SSID) routera.
 • Ustal hasło lub klucz szyfrowania potrzebny do nawiązania połączenia z siecią.

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), jest to najłatwiejszy sposób przygotowania urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Bezprzewodowe .
 2. Dotknij przycisku Menu łączności bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku Wi-Fi Protected Setup.
 3. Sfinalizuj instalację za pomocą jednej z następujących metod:
  • Przycisk: Zaznacz opcję Przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
  • Kod PIN: Zaznacz opcję Generuj kod PIN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania. Urządzenie wygeneruje unikatowy kod PIN, który należy wpisać w ekranie konfiguracyjnym routera bezprzewodowego. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.
Uwaga:
Jeśli ta metoda nie przyniesie efektu, spróbuj użyć kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej (Wireless Setup Wizard) w panelu sterowania urządzeniem lub zastosować metodę połączenia przy użyciu kabla USB.

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej (Wireless Setup Wizard)

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WiFi-Protected Setup (WPS), opisana metoda umożliwia zainstalowanie urządzenia w sieci bezprzewodowej.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Bezprzewodowe .
 2. Dotknij przycisku Menu łączności bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.
 3. Urządzenie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli listę nazw (identyfikatorów SSID) sieci. Wybierz identyfikator SSID routera bezprzewodowego na liście, o ile jest on dostępny. Jeśli na liście nie ma identyfikatora SSID routera bezprzewodowego, dotknij przycisku Wprowadź ident. SSID. Po pojawieniu się monitu o typ zabezpieczeń sieciowych wybierz opcję, z której korzysta router bezprzewodowy. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się klawiatura numeryczna.
 4. Jeśli router bezprzewodowy korzysta z zabezpieczeń WPA, wpisz hasło na klawiaturze numerycznej.
  Jeśli router bezprzewodowy korzysta z zabezpieczeń WEP, wpisz klucz na klawiaturze numerycznej.
 5. Dotknij przycisku OK i zaczekaj aż urządzenie nawiąże połączenie z routerem bezprzewodowym. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może zająć kilka minut.

Konfigurowanie łączności urządzenia z siecią bezprzewodową za pomocą kabla USB

Jeśli router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji WiFi-Protected Setup (WPS), opisana metoda umożliwia przygotowanie urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej. Przesyłanie ustawień przy użyciu kabla USB znacznie ułatwia konfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu konfigurowania można odłączyć kabel USB i korzystać z połączenia bezprzewodowego.
 1. Włóż instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W oknie wyświetlonego monitu zaznacz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową. W odpowiedzi na wyświetlony monit podłącz kabel USB do urządzenia.
    Przestroga:
  Kabel USB należy podłączyć dopiero po pojawieniu się odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym.
 3. Po zakończeniu konfigurowania warto wydrukować stronę konfiguracji i upewnić się, że urządzenie ma zdefiniowaną nazwę SSID.
 4. Gdy instalacja się skończy, odłącz kabel USB.

Instalowanie oprogramowania dla urządzenia bezprzewodowego aktualnie zainstalowanego w sieci

Jeśli urządzenie ma już przypisany adres IP w sieci bezprzewodowej i chcesz tylko zainstalować jego oprogramowanie na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną, na której sprawdzisz adres IP.
 2. Instalowanie oprogramowania z dysku CD.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Podłącz przez sieć bezprzewodową, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Z listy dostępnych drukarek wybierz drukarkę, która ma właściwy adres IP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...