Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet - Lista kontrolna rozwiązywania problemów z faksem

Lista kontrolna rozwiązywania problemów z faksem
 • Dostępnych jest kilka możliwych poprawek. Po każdej zalecanej czynności należy ponowić wysłanie faksu, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas rozwiązywania problemów z faksem, upewnij się, że kabel telefoniczny jest z urządzenia jest podłączony bezpośrednio do ściennego gniazda telefonicznego. Odłącz wszystkie pozostałe podłączone urządzenia.
 1. Upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu z tyłu urządzenia.
 2. Sprawdź linię telefoniczną, korzystając z testu faksu:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Konfiguracja , a następnie dotknij menu Usługi.
  2. Wybierz menu Usługa faksowania.
  3. Wybierz opcję Uruchom test faksu. Urządzenie wydrukuje raport testu faksu.
   Raport może zawierać następujące wyniki:
   • Sukces: Raport zawiera przegląd wszystkich bieżących ustawień faksu.
   • Niepowodzenie: Raport określa charakter błędu i zawiera wskazówki, jak rozwiązać powstały problem.
 3. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe urządzenia jest aktualne:
  1. Wydrukuj stronę konfiguracji przy użyciu menu Raporty panelu sterowania, aby uzyskać kod daty aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.
  2. Przejdź do strony www.hp.com/go/support, kliknij łącze Sterowniki i oprogramowanie, wprowadź nazwę urządzenia w polu wyszukiwania, naciśnij klawisz ENTER, a następnie wybierz urządzenie z listy wyników wyszukiwania.
  3. Wybierz system operacyjny.
  4. W sekcji Oprogramowanie sprzętowe zlokalizuj Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
     Uwaga:
   Upewnij się, że używane narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest odpowiednie do posiadanego modelu drukarki.
  5. Kliknij przycisk Pobierz, kliknij przycisk Uruchom, a następnie ponownie kliknij przycisk Uruchom.
  6. Po uruchomieniu narzędzia wybierz urządzenie z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Wyślij oprogramowanie sprzętowe.
     Uwaga:
   Aby wydrukować stronę konfiguracji w celu sprawdzenia wersji zainstalowanego oprogramowania sprzętowego przed lub po procesie aktualizacji, kliknij przycisk Wydrukuj konfigurację.
  7. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć narzędzie.
 4. Upewnij się, że faks został skonfigurowany podczas instalacji oprogramowania urządzenia.
  Na komputerze, w folderze programu firmy HP uruchom narzędzie do konfiguracji faksu (Fax Setup Utility).
 5. Upewnij się, że usługa telefonii obsługuje faks analogowy.
  • W przypadku korzystania z linii ISDN lub cyfrowej PBX skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania jej do analogowej linii faksu.
  • W przypadku korzystania z usługi VoIP zmień ustawienie Prędkość faksu na wartość Wolny (V.29) na panelu sterowania. Dowiedz się, czy operator umożliwia korzystanie z faksów i zapytaj o zalecaną szybkość faks-modemu. Niektóre firmy mogą wymagać użycia adaptera.
  • Jeśli korzystasz z usługi DSL, upewnij się, że filtr znajduje się na linii telefonicznej podłączonej do urządzenia. Jeśli nie masz filtru DSL, kup go lub skontaktuj się z usługodawcą DSL. Jeśli filtr DSL jest zainstalowany, spróbuj użyć innego, ponieważ aktualny może być uszkodzony.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...