solution Contentsolution Content

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Odbiór faksu

Drukowanie faksu

Po odebraniu faksu produkt rozpoczyna jego wydruk (jeśli funkcja odbioru prywatnego jest wyłączona) i automatycznie zapisuje go do pamięci flash.
Jeśli kaseta z kolorowym tonerem osiągnie poziom „bardzo niski”, urządzenie będzie drukować tylko w czerni, aby zapobiec przerwaniu pracy faksu. Aby określić, że urządzenie ma drukować w kolorze. używając toneru pozostałego jeszcze w kasecie, należy wykonać następujące czynności:
 1. Na panelu sterowania dotknij przycisku Konfiguracja , a następnie przycisku Ustawienia systemowe.
 2. Dotknij przycisku Na poziomie bardzo niski, a następnie dotknij przycisku Kasety kolorowe.
 3. Dotknij przycisku Kontynuuj.
Jeśli wymienisz kasetę z kończącym się tonerem, drukowanie w kolorze zostanie natychmiast wznowione.

Drukowanie zapisanego faksu w przypadku włączonej funkcji odbioru prywatnego

Aby wydrukować przechowywane faksy, należy wprowadzić hasło zabezpieczające urządzenia. Po wydrukowaniu zapisane faksy są usuwane z pamięci.
 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Faks.
 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
 4. Dotknij przycisku Druk. faksów pryw..
 5. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź hasło zabezpieczające urządzenia, a następnie dotknij przycisku OK.

Ponowne drukowanie faksów

Po włączeniu funkcji Zezwal. na ponowne druk. faksu urządzenie zapisuje odebrane faksy w pamięci. Urządzenie ma około 3,2 MB miejsca w pamięci, co wystarcza na przechowywanie około 250 stron.
Faksy te są przez cały czas przechowywane w pamięci. Ponowny wydruk nie powoduje ich usunięcia.
Włączanie funkcji Zezwal. na ponowne druk. faksu
 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Konfiguracja .
 2. Dotknij menu Konfiguracja faksu.
 3. Dotknij menu Konfiguracja zaawansowana.
 4. Przewiń listę i dotknij przycisku Zezwal. na ponowne druk. faksu, a następnie dotknij przycisku Włączona.
DRUK. PON. FAKSY
 1. Na ekranie głównym dotknij przycisku Faks.
 2. Dotknij przycisku Menu faksowania.
 3. Dotknij przycisku Opcje odbierania.
 4. Dotknij przycisku Pon. druk. faksów.
 5. Dotknij pozycji oznaczającej faks, który chcesz ponownie wydrukować.

Odbieranie faksów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym

W przypadku gdy po odebraniu telefonu słychać sygnał faksu (w sytuacji kiedy posiadana linia telefoniczna służy zarówno do połączeń telefonicznych, jak i faksowych), odbieranie faksu można rozpocząć na dwa sposoby:
 • Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu, naciśnij przycisk Rozpocznij faks na panelu sterowania.
 • Jeśli tak się nie stanie, na klawiaturze telefonu naciśnij kolejno przyciski 1-2-3, sprawdź, czy słychać sygnał transmisji faksu i odłóż słuchawkę.
Uwaga:
Aby zastosować drugą metodę, opcja Numer wewnętrzny musi być ustawiona na Tak.