Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro - Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

Wprowadzenie

Skorzystaj z informacji dotyczących rozwiązywania problemów do rozwiązywania problemów.
Uwaga:
Aby określić, czy funkcje HP NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP są włączone w drukarce, należy wydrukować stronę konfiguracji za pomocą panelu sterowania drukarki. Jeśli znajduje się tam strona zatytułowana Wireless (Bezprzewodowa), to drukowanie za pomocą modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w jest włączone w drukarce.

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej

 • Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
 • Upewnij się, że drukarka i router bezprzewodowy są włączone i mają zasilanie. Upewnij się również, że w drukarce jest włączony moduł łączności bezprzewodowej.
 • Sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawny. W celu ustalenia identyfikatora SSID wydrukuj stronę konfiguracyjną. Jeśli nie masz pewności, czy identyfikator jest poprawny, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • W przypadku sieci zabezpieczonej upewnij się, że wpisane informacje zabezpieczeń są poprawne. Jeśli nie, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa działa poprawnie, spróbuj uzyskać dostęp do innych komputerów, które się w niej znajdują. Jeśli sieć ma dostęp do Internetu, spróbuj bezprzewodowo nawiązać połączenie między urządzeniem a Internetem.
 • Upewnij się, że drukarka korzysta z tej samej metody szyfrowania (AES lub TKIP), co punkt dostępu bezprzewodowego (w sieciach z zabezpieczeniem WPA).
 • Upewnij się, czy drukarka znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci drukarka musi się znajdować w odległości maks. 30 m () od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego).
 • Upewnij się, że przeszkody nie blokują sygnału sieci bezprzewodowej. Usuń wszystkie duże metalowe przedmioty na drodze między punktem dostępowym a drukarką. Upewnij się, że żadne słupy, ściany ani kolumny podporowe zawierające elementy metalowe lub betonowe nie stoją na drodze między drukarką a punktem dostępu bezprzewodowego.
 • Upewnij się, że drukarka znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych mogących zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej. Sygnał może być zakłócany przez różne urządzenia: silniki, telefony bezprzewodowe, kamery systemów ochrony, inne sieci bezprzewodowe, a także niektóre urządzenia Bluetooth.
 • Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany sterownik druku.
 • Upewnij się, że wybrano odpowiedni port drukarki.
 • Upewnij się, czy komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
 • W systemie OS X sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje protokół Bonjour.

Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej drukarka nie drukuje

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości.
 2. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
 3. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
 4. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.
 5. Sprawdź, czy można otworzyć wbudowany serwer internetowy HP drukarki z komputera podłączonego do sieci.

Drukarka nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne oprogramowanie zapory

 1. Zaktualizuj oprogramowanie zapory do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
 2. Jeśli podczas instalowania drukarki lub próby wydruku widać programy żądające od zapory zezwolenia na dostęp do komputera, pozwól na taki dostęp.
 3. Wyłącz zaporę i zainstaluj oprogramowanie drukarki bezprzewodowej na komputerze. Po zainstalowaniu oprogramowania urządzenia ponownie włącz zaporę.

Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub drukarki połączenie bezprzewodowe nie działa

 1. Upewnij się, że router lub drukarka są podłączone do tej samej sieci, co komputer.
 2. Wydrukuj stronę konfiguracji.
 3. Porównaj identyfikator SSID na stronie konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
 4. Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej drukarki.

Nie można podłączyć większej liczby komputerów do drukarki bezprzewodowej

 1. Upewnij się, że pozostałe komputery są w zasięgu sygnału bezprzewodowego urządzenia, a samego sygnału nie blokują żadne przeszkody. Dla większości sieci zasięg wynosi 30 m od punktu dostępu bezprzewodowego.
 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona i znajduje się w stanie gotowości.
 3. Na komputerze wyłącz wszystkie aplikacje zapory.
 4. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa poprawnie.
 5. Sprawdź, czy komputer działa prawidłowo. W razie potrzeby uruchom go ponownie.

Drukarka bezprzewodowa traci łączność po podłączeniu do sieci VPN

 • Zazwyczaj nie można ustanowić połączeń jednocześnie z siecią VPN i innymi sieciami.

Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych

 • Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony i otrzymuje zasilanie.
 • Być może sieć jest ukryta, Powinna jednak istnieć możliwość nawiązania z nią połączenia.

Sieć bezprzewodowa nie działa

 1. Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
 2. Aby ustalić, czy sieć przestała działać, spróbuj podłączyć do niej inne urządzenia.
 3. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie „ping”.
  1. Otwórz wiersz poleceń na komputerze:
   • W systemie Windows kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie cmd i naciśnij klawisz Enter.
   • W przypadku OS X przejdź do Aplikacje, Narzędzia i otwórz pozycję Terminal.
  2. Wpisz polecenie ping i adres IP routera.
  3. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
 4. Upewnij się, że router lub drukarkę są podłączone do tej samej sieci, co komputer.
  1. Wydrukuj stronę konfiguracji.
  2. Porównaj identyfikator SSID w raporcie o konfiguracji z identyfikatorem SSID w konfiguracji drukarki na komputerze.
  3. Jeśli nie są takie same, urządzenie i komputer korzystają z różnych sieci. Zmień ustawienia komunikacji bezprzewodowej drukarki.

Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej

Z panelu sterowania drukarki można uruchomić test diagnostyczny, który dostarcza informacji o ustawieniach sieci bezprzewodowej.
Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
Panele sterowania 2-liniowe
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK.
  Rys. : Panel sterowania 2-liniowy
 2. Wybierz pozycję Autodiagnostyka, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Wybierz pozycję Uruchom test sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk OK, aby uruchomić test. Zostanie wydrukowana strona zawierająca wyniki testu.
Panele sterowania z ekranem dotykowym
 1. Przewiń palcem na ekranie głównym panelu sterowania drukarki, aby otworzyć menu Konfiguracja. Dotknij ikony , aby otworzyć menu.
  Rys. : Panel sterowania z ekranem dotykowym
 2. Przewiń do opcji Autodiagnostyka i wybierz ją.
 3. Wybierz polecenie Uruchom test sieci bezprzewodowej, aby rozpocząć test. Zostanie wydrukowana strona zawierająca wyniki testu.

Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej

Poniższe wskazówki mogą pomóc w zredukowaniu zakłóceń w sieci bezprzewodowej:
 • Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych metalowych obiektów, takich jak szafy na akta, oraz innych urządzeń elektromagnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe czy telefony komórkowe. Przedmioty takie mogą zniekształcać fale wysyłane na częstotliwościach radiowych.
 • Umieszczaj urządzenia bezprzewodowe z dala od dużych obiektów murowanych i innych budynków. Obiekty takie mogą pochłaniać fale, obniżając w efekcie siłę sygnału.
 • Umieszczaj router bezprzewodowy w centralnym miejscu, na linii widzenia drukarek, które mają z niego korzystać.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...