Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150 (L511) - Nie można drukować z użyciem połączenia bezprzewodowego Bluetooth

Problem

Nie można drukować z urządzenia Bluetooth na urządzeniu HP poprzez sieć bezprzewodową Bluetooth. Istnieje kilka przyczyn tego problemu: niski poziom lub zakłócenia sygnału Bluetooth, wyłączone urządzenia lub użycie portu USB/PictBridge.
Ważne: Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Włącz drukarkę i Bluetooth

 1. Jeżeli drukarka HP jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałkę w prawo (), aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.
 3. Dotknij ikony Bluetooth ().
 4. Dotknij opcji Włącz. Po chwili na panelu sterowania pojawi się komunikat „Łączność bezprzewodowa włączona”.
 5. Dotknij przycisk OK.
 6. Dotknij ikony Ekran główny (), aby powrócić do ekranu głównego.
 7. Po włączeniu funkcji Bluetooth nastąpi wyświetlenie ikony Bluetooth () w prawym górnym rogu panelu sterowania.
 8. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, z którego chcesz drukować, jeżeli nie zostało ono wcześniej włączone.
 9. Przed wysłaniem zadania drukowania poczekaj, aż drukarka HP przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 10. Spróbuj wykonać wydruk z urządzenia Bluetooth
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Odłącz inne urządzenia Bluetooth i USB, a następnie uruchom drukarkę ponownie

 1. Upewnij się, że drukarka HP znajduje się w zasięgu urządzenia Bluetooth, z którego chcesz drukować. Funkcja drukowania za pomocą połączenia Bluetooth umożliwia drukowanie bezprzewodowe w zasięgu do 10 m.
 2. W celu rozwiązania problemów z łącznością tymczasowo usuń wszelkie inne urządzenia Bluetooth podłączone do komputera, które nie są w danej chwili potrzebne.
 3. Tymczasowo odłącz urządzenia USB lub PictBridge z portu USB/Pictbridge w drukarce
  Uwaga:
  Kilka urządzeń USB podłączonych jednocześnie do komputera może zakłócać łączność Bluetooth.
 4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 6. Spróbuj wykonać wydruk z urządzenia Bluetooth
Jeżeli dokument nie jest drukowany, prawdopodobnie dochodzi do przerywania sygnału bezprzewodowego. Jeżeli na komputerze pojawia się komunikat z informacją o problemie z sygnałem, anuluj zadanie drukowania i ponownie wyślij je z komputera.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...