Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Scanjet Enterprise 7000n - Oprogramowanie skanera

Częścią wyposażenia skanera są różne programy służące do skanowania dokumentów i zarządzania nimi, takie jak:

Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software

Rys. : Ikona HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software)
Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software) prowadzi użytkownika przez proces skanowania. W celu uruchomienia programu kliknij dwukrotnie ikonę HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software) na pulpicie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc programu HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software).
Okno główne
Okno główne jest wyświetlane po otwarciu oprogramowania HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software). W tym oknie można wykonać następujące zadania:
 • Start a scan (Rozpoczęcie skanowania): Załaduj oryginał do podajnika dokumentów, wybierz profil, a następnie kliknij Scan (Skanuj). Skanowanie zostanie wykonane z użyciem ustawień przypisanych do wybranego profilu.
 • Work with profiles (Praca z profilami): Utwórz i zmodyfikuj profile w celu określenia ustawień skanera i akcji wykonywanych w przypadku skanowanych dokumentów.
Okno Scan Progress (Postęp skanowania)
Okno Scan Progress (Postęp skanowania) otwiera się po rozpoczęciu skanowania. W tym oknie można wykonać następujące zadania:
 • Wyświetlanie miniatur skanowanych stron
 • Skanowanie większej liczby stron
 • Ponowne skanowanie poszczególnych stron
 • Edytowanie poszczególnych stron w celu przycinania, obracania i usuwania pochylenia obrazów
 • Porządkowanie lub usuwanie stron
 • Skanowanie i przetwarzanie dokumentu
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij opcję Help (Pomoc) w menu HP Smart Document Scan Software (Oprogramowanie HP Smart Document Scan Software).

HP Scanner Tools Utility (Narzędzia skanera HP)

Oprogramowanie HP Scanner Tools Utility służy do konfigurowania listy profili skanowania na przednim panelu skanera, do tworzenia profili skanowania obsługujących oprogramowanie skanujące innych firm, do zmiany ustawień zarządzania zasilaniem oraz do znalezienia informacji o ustawieniach skanera, stanie i konserwacji.
Rys. : Ikona HP Scanner Tools Utility
Aby otworzyć narzędzie, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij podwójnie ikonę HP Scanner Tools Utility na pulpicie.
 • Naciśnij przycisk Narzędzia () na panelu przednim skanera.
 • Kliknij przycisk Start, wskaż Programy lub Wszystkie programy, wskaż HP, wskaż Scanjet, wskaż 7000 s2, a następnie kliknij Scanner Tools Utility.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pomoc programu HP Scanner Tools Utility.

HP TWAIN

HP TWAIN umożliwia skanowanie za pomocą oprogramowania zgodnego z TWAIN innych (niż HP) producentów. Nie wszystkie programy zgodne z TWAIN działają tak samo, dlatego szczegółowe informacje na temat skanowania z znajdziesz w dokumentacji wybranego oprogramowania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...