Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne i faksy HP All-in-One - Urządzenie nie wysyła ani nie odbiera faksów: Rozwiązywanie problemów dotyczących faksowania

Krok 1: Poprzednie kroki
W celu dokończenia procedury rozwiązywania problemu opisanej w tym dokumencie, należy przygotować następujące przedmioty:
 • Inne urządzenie faksujące do testowania: Numer faksu do innego urządzenia faksowego, którego można użyć, aby sprawdzić, czy urządzenie HP wysyła i odbiera faksy prawidłowo. Drugi faks może znajdować się w tym samym budynku, na innej linii telefonicznej lub w zupełnie innym miejscu, w którym będzie osoba, mogąca go odebrać.
 • Jednoliniowy telefon: Będzie on użyty do testowania linii telefonicznej.
 • Oryginalny przewód HP, dołączony do urządzenia przy zakupie.
Krok 2: Testowanie linii telefonicznej oraz przewodu telefonicznego
Ta procedura ma na celu przetestowanie zarówno linii, jak i przewodu telefonicznego. W tym celu należy postępować według podanych poniżej instrukcji:
 1. Wyjmij kabel telefoniczny z gniazda z tyłu urządzenia faksującego HP.
 2. Podłącz przewód telefoniczny do jednoliniowego telefonu.
 3. Podnieś słuchawkę telefonu i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
  • Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, należy zastąpić kabel telefoniczny innym i ponownie sprawdzić sygnał wybierania.
   • Jeżeli słychać sygnał wybierania, należy odłączyć kabel telefoniczny od telefonu testowego, a następnie podłączyć go do gniazdka faksu z tyłu urządzenia faksującego HP (patrz poniższy rysunek).
    Następnie należy przetestować funkcje wysyłania i odbierania faksów na urządzeniu faksującym HP.
   • W przypadku braku sygnału wybierania należy zaprzestać procedury i skontaktować się z operatorem linii telefonicznej.
  • Jeśli słychać sygnał wybierania, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
   1. Wykonaj połączenie lokalne i sprawdź, czy rozmowa może być zrealizowana.
    • Jeśli połączenie zewnętrzne nie może być zrealizowane, należy zaprzestać procedury i skontaktować się z operatorem linii telefonicznej.
    • Jeśli połączenie zewnętrzne zostało zrealizowane, przejdź do (Kroku 2).
   2. Należy spróbować dodzwonić się pod ten numer z innego telefony, aby sprawdzić, czy telefon dzwoni oraz, czy połączenie może zostać przyjęte (należy odebrać telefon po trzecim sygnale).
    • Jeśli urządzenie wyda krótki sygnał, a następnie milczy, oznacza to, że inne urządzenie może odpowiadać na połączenie. Może to być maszyna do kart kredytowych lub modem komputera podłączony do linii telefonicznej, z właczoną funkcją odbioru połączeń przychodzących. Znajdź te urządzenie, następnie odłącz je i wykonaj ponowny test.
    • Jeśli połączenie przychodzące nie może być odebrane, należy zaprzestać procedury i skontaktować się z operatorem linii telefonicznej.
    • Jeśli połączenie przychodzące zostało wykonane poprawnie, przejdź do następnej sekcji: Weryfikacja konfiguracji i ustawień urządzenia faksującego.
Krok 3: Weryfikacja konfiguracji i ustawień urządzenia faksującego
Wykonaj poniższe czynności, aby wykonać podstawową konfigurację faksu w celu przetestowania funkcji urządzenia faksującego HP:
 1. Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do tej samej linii. Urządzenia te nie muszą być bezpośrednio podłaczone z tyłu urządzenia faksującego HP lub gniazda telefonicznego tej samej linii (sprawdź automatyczne sekretarki w innym pomieszczeniu lub podłaczone do tej samej linii oraz wszelkie rozdzielacze czy przedłużacze).
 2. Podłącz faks do standardowej analogowej linii telefonicznej. Instrukcje można znaleźć w dokumencie Jak podłączyć urządzenie faksujące HP do linii analogowej. Po zapoznaniu się wróć do bieżącego dokumentu.
 3. Włącz opcję Auto Answer przez wciśnięcie przyciskuAuto Answer na przednim panelu faksu HP. .
    Uwaga:
  Po włączeniu opcji Auto Answer zaświeci się zielona lampka Auto Answer .
    Uwaga:
  Jeśli na przednim panelu nie ma przycisku Auto Answer sprawdź wInstrukcji obsługi, jak włączyć tę funkcję.
    Uwaga:
  Jeśli zielona lampka Auto Answer nie zapala się po wciśnięciu przyciskuAuto Answer, sprawdź czy urządzenie faksujące HP jest bezpośrednio podłączone do gniazda zasilania (pomijając wszelkie listwy zabezpieczające) oraz/lub podłącz do innego gniazda. Ponadto, należy sprawdzić czy przedni panel został zamontowany prawidłowo (patrz rysunek poniżej).
 4. Skonfiguruj ustawienia faksu, jak poniżej:
  Opcja menu faksu
  Ustawienie
  Wzór dzwonka odbioru lub wzór odbioru
  Wszystkie dzwonki
  Ustawienia automatycznego raportowania
  Wszystkie błędy
 5. Wyślij faks do testowego urządzenia faksującego oraz wyślij faks HP do twojego urządzenia faksującego.
  Jeśli urządzenie nadal nie wysyła ani nie odbiera faksów, sprawdź następujące sekcje i zdecyduj, która najbardziej odnosi się do danego problemu. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją.
Urządzenie nie odbiera faksów, ale wysyła je
Przeczytaj poniższe informacje w celu ustalenia, dlaczego odbieranie faksów jest niemożliwe.
 1. Usługi operatora telefonicznego: Sprawdź czy którakolwiek z funkcji linii telefonicznej jest w użyciu:
  • Poczta głosowa
  • Połączenie oczekujące
  • Taryfikacyjne impulsy telezaliczania
  • Blokada danych osobowych
  • Filtr bezpieczeństwa
  • Odrzucanie połączeń anonimowych
  • Menedżer prywatności
  Te usługi mają na celu odrzucanie niechcianych połączeń, więc mogą również blokować odbieranie faksów. Należy skontaktować się z operatorem linii telefonicznej, aby wyłączyć te funkcje, jakoże mogą mieć one wpływ na komunikację faksową.
 2. W celu włączenie funkcji automatycznego odbioru faksów, należy sprawdzić, czy opcja automatyczna sekretarka jest uruchomiona poprzeż zaświecenie zielonej lampki Auto Answer lub poprzez analizę głownego menu urządzenia (jeśli nie ma na przednim panelu przycisku Auto Answer).
  Ponadto liczba Sygnałów przed odbiorem powinna wynosić przynajmniej jeden.
    Uwaga:
  Modele urządzeń faksujących HP posiadające przyciskAnswer Mode powinny być ustawione następująco:
  • Faksowanie
  • FaksTelefon
  • Automatyczna sekretarka
 3. Dla modeli HP PSC Serii 2200 lubHP Officejet Serii 6100, w których rozmowy telefoniczne są zakłócane przez faks lub występują problemy z odbiorem faksu, dostępne jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego HP, które należy pobrać i zainstalować.
  Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować odpowiednie dla modelu uaktualnienie oprogramowania sprzętowego:
  1. Kliknij łącze Oprogramowanie i sterowniki.
  2. Wpisz numer modelu w okienku tekstowym, (np. HP PSC 2210xi).
  3. Kliknij Strzałkę wyszukiwania po prawej stronie pola wprowadzania tekstu.
     Uwaga:
   Może być konieczne wybranie modelu z listy.
  4. Na stronie Pobierz oprogramowanie, wybierz wersję systemu operacyjnego, (np.Windows XP).
  5. Znajdź, a następnie kliknij odnośnikUaktualnienie oprogramowania sprzętowego link.
  6. Wybierz miejsce przechowywania pobranych plików, czekaj na zakończenie pobierania.
  7. Instalację rozpoczyna podwójne kliknięcie na pobrany plik. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.
 4. Jeżeli do tej samej linii podłączona jest automatyczna sekretarka, mogą wystąpić problemy z odbieraniem faksów. Problemy te można naprawić poprzez zmianę ustawień faksu lub podłączeń linii telefonicznej.
  Więcej informacji na temat stosowania automatycznej sekretarki lub funkcjiDzwonienie dystynktywne można znaleźć w dokumencie Używanie urządzenia faksującego HP z automatyczną sekretarką .
 5. Jeśli linia telefoniczna nie jest typu analogowego, patrz dokument Jak podłączyć urządzenie faksujące HP do linii ISDN, PBX lub ADSL, aby znaleźć rozwiązanie problemu, jeśli Faks HP jest podłączony do jednej z wymienionych linii.
 6. Jeśli nadal niemożliwe jest odbieranie faksów, należy przejść do sekcji Urządzenie nie wysyła lub nie odbiera faksów, lub nie można określić problemu.
Urządzenie nie wysyła faksów, ale odbiera je
Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 1. Sprawdź, czy numer został prawidłowo wybrany. Należy wybrać wszystkie numery konieczne do wykonanie połączenia z tej samej linii. Dotyczy to numerów dostępowych do linii zewnętrznych i numerów kierunkowych.
 2. Jeśli do wybrania numeru używano funkcji Szybkiego wybierania lub przesyłano faks z komputera, należy wydrukować stronę do przefaksowania i wybrać numer ręcznie na przednim panelu Faksu HP.
 3. Sprawdź, czy urządzenie faksujące HP jest odpowiednio ustawione pomiędzy Wybieraniem tonowym a Wybieraniem impulsowym, w zależności od operatora telefonicznego lub PBX.
    Uwaga:
  Sprawdź, jak zmienić tę funkcję w Instrukcji obsługi urządzenia faksującego HP .
 4. Jeśli możliwe jest wysłanie faksu z urządzenia HP, natomiast problem występuje przy wysyłaniu z komputera (zakładając, że dane urządzenie faksujące HP ma funkcję wysyłania z komputera), należy sprawdzić komunikację pomiędzy Urządzeniem wielofunkcyjnym HP All-in-One a komputerem, klikając na Status w aplikacji HP Director lub prubując wydrukować jakiś dokument.
  • Jeżeli okaże się, że łączności brak lub drukowanie zakończy się niepowodzeniem, należy sprawdzić, czy kabel łączący komputer i urządzenie wielofunkcyjne HP All-in-One został podłączony prawidłowo, a następnie uruchomić komputer ponownie.
  • Jeżeli nadal nie można ustanowić łączności, należy rozwiązać problem komunikacji z urządzeniem.
 5. Jeśli nadal niemożliwe jest wysyłanie faksów, należy przejść do sekcji Urządzenie nie wysyła lub nie odbiera faksów, lub nie można określić problemu.
Transmisje faksowe kończą się niepowodzeniem sporadycznie lub tylko w przypadku jednego numeru
Sprawdź następujące kwestie, w celu znalezienia przyczyny usterki:
 • Zakłócenia na linii telefonicznej mogą uniemożliwić transmisję faksową. Operator telefoniczny (lub inna jednostka) powinien sprawdzić działanie linii telefonicznej i naprawić ją.
    Uwaga:
  Zła jakość linii telefonicznej to najczęstsza przyczyna sporadycznych niepowodzeń komunikacji faksowej. Ponadto, w niektórych lokalizacjach i starszych budynkach okablowanie systemu telefonicznego jest w złym stanie.
 • Jeśli problem występuje przy wysyłaniu kolorowego faksu, należy spróbować wysłać faks czarno-biały pod ten sam numer.
    Uwaga:
  Przy wysyłaniu faksu w kolorze do urządzenia docelowego bez możliwości odbioru takich faksów, na urządzeniu zazwyczaj pojawi się wiadomość z opcją wysłania czarno-białego faksu w zamian.
  Nie należy wysyłać faksów w kolorze, chyba że urządzenie docelowe ma możliwość odbierania takich faksów.
 • Sprawdź kabel telefoniczny na długości od gniazdka ściennego do urządzenie faksującego HP. Nie powinien być zwinięty ani dłuższy niż jest to konieczne.
    Uwaga:
  Poskręcany kabel może powodować pogłos lub echo na linii. Ponadto, używanie długich kabli może prowadzić do zmniejszenia siły lub jakości sygnału.
  Należy używać oryginalny kabel faksowy (dołączony do urządzenia faksującego HP). W innym przypadku, urządzenie HP może działać nieprawidłowo.
 • Sprawdź, czy trasa przewodu telefonicznego (oraz wszystkich innych kabli niepodłączonych do tego samego gniazda, ale współdzielących linię telefoniczną) nie przebiega w pobliżu urządzeń elektrycznych (silników elektrycznych, wiatraków, sprzętu gospodarstwa domowego lub telewizorów) lub/i w pobliżu kabli współosiowych.
    Uwaga:
  Wiele takich urządzeń nie posiada wystarczającej osłony instalacji elektrycznej i może wzbudzać pole elektromagnetyczne oddziałujące na linię telefoniczną.
 • Niektóre modele faksów HP posiadają funkcję blokowania faksów przychodzących z określonych numerów. Sprawdź, czy numer telefoniczny wysyłanego faksu nie został zablokowany w programie do faksowania. Zazwyczaj taką informację można sprawdzić w polu Historia faksu w aplikacjiHP Director .
 • Wyłącz lub włącz Tryb naprawy błędu (Error Correction Mode) w zależności od aktualnego statusu. Postępuj zgodnie z instrukcją w dokumencie Ustawienia zmiany trybu naprawy błedu , aby zmodyfikować jego konfigurację.
 • Jeśli nadal niemożliwe jest wysyłanie lub odbieranie faksów, należy przejść do sekcji Urządzenie nie wysyła lub nie odbiera faksów, lub nie można określić problemu.
Urządzenie nie wysyła lub nie odbiera faksów, lub nie można określić problemu
Wykonaj następujące czynności, jeśli dotychczasowe rozwiązania zawiodły:
Krok 1: Wykonaj ponowną inicjalizację i sprawdź urządzenie faksowe
 1. Włącz urządzenie faksujące HP (jeśli nie jest jeszcze włączone).
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu faksu HP.
    Przestroga:
  Nie należy wyłączać urządzenia przed odłączeniem kabla.
 3. Sprawdź, czy w urządzeniu faksowym kabel telefoniczny został włożony do końca. Jeżeli używane urządzenie posiada wymienną Jednostkę interfejsu linii, do której podłączana jest linia telefoniczna, należy sprawdzić, czy została prawidłowo zatrzaśnięta w odpowiednim położeniu.
  Korzystając z faksu urządzenia HP Officejet serii R80, należy sprawdzić również, czy kabel biegnący od Układu automatycznego podajnika dokumentów do tylnej części podstawy urządzenia wielofunkcyjnego HP All-in-One jest podłączony.
 4. Podłącz z powrotem przewód zasilający. Po przeprowadzeniu ponownej inicjalizacji faksu i kiedy urządzenie będzie gotowe, sprawdź, czy wysyłanie i odbieranie faksów jest możliwe. Jeśli odbieranie lub wysyłanie faksów nadal nie jest możliwe, przejdź dokolejnego kroku.
Krok 2: Sprawdź połączenia
Sprawdź połączenia kablowe faksu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 1. Aby podłaczyć Urządzenie faksujące HP do linii analogowej, patrz Jak podłączyć urządzenie faksujące HP do linii analogowej.
  W przypadku faksów HP podłączonych do linii ISDN, PBX lub ADSL , patrz Jak podłączyć urządzenie faksujące HP do linii ISDN, PBX lub ADSL.
 2. Jeżeli do linii telefonicznej podłączone zostały inne urządzenia (przystawka caller ID, automatyczne sekretarki, itp.), odłącz je wszystkie, nawet jeśli nie są podłączone do tego samego gniazda telefonicznego lub są podłączone w innym pomieszczeniu, a następnie sprawdź, czy wysyłanie i odbieranie faksów jest możliwe.
  • Jeżeli po odłączeniu wszystkich innych urządzeń, wysyłanie i odbieranie faksów jest możliwe, podłączaj każde urządzenie osobno , aż będzie można stwierdzić, które z nich powodowało problem.
  • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do Kroku 3: Sprawdź linię telefoniczną.
     Uwaga:
   Na ten czas pozostaw wszystkie inne urządzenia odłączone.
Krok 3: Sprawdź linię telefoniczną
Do sprawdzenia linii telefonicznej potrzebne są następujące rzeczy:
 • Inne urządzenie faksujące do testowania. Numer faksu do innego urządzenia faksowego, którego można użyć, aby sprawdzić, czy urządzenie HP wysyła i odbiera faksy prawidłowo. Drugi faks może znajdować się w tym samym budynku, na innej linii telefonicznej lub w zupełnie innym miejscu, w którym będzie osoba, mogąca go odebrać.
 • Jednoliniowy telefon. Ten telefon posłuży do sprawdzenia linii telefonicznej i różnych opcji faksowania.
Sprawdź status linii telefonicznej, postępując zgodnie z instrukcją:
 1. Odłącz kabel telefoniczny od urządzenia faksowego HP i podłącz kabel do standardowego jednoliniowego telefonu.
 2. Podnieś słuchawkę telefonu i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
  Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, należy zastąpić kabel telefoniczny łączący gniazdo w ścianie i telefon innym kablem. Jeżeli po zmianie kabla nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem telefonicznym, aby uzyskać pomoc.
 3. Wybierz znany ci numer faksu:
  • Jeśli urządzenie docelowe odpowie na połączenie, przejdź do Kroku 4.
  • Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, wypróbuj inny numer. Jeżeli faks odbiorcy nie odpowie również na drugą próbę połączenia, wymień kabel telefoniczny i spróbuj ponownie. Jeżeli usterka nie ustąpiła po wymianie kabla, skontaktuj się z operatorem telefonicznym w celu uzyskania pomocy.
 4. Odłóż słuchawkę i zadzwoń na swój numer z telefonu podłączonego do innej linii (np. telefonu komórkowego) lub poproś kogoś, aby zadzwonił na Twój numer. Jeśli telefon dzwoni, a połączenie może być odebrane, przejdź do Kroku 5. Natomist w innym przypadku wymień kabel telefoniczny i spróbuj ponownie. Jeżeli po wymianie kabla nadal nie dzwoni, skontaktuj się z operatorem telefonicznym w celu uzyskania pomocy.
 5. Odłącz kabel telefoniczny od telefonu i podłącz go do faksu ponownie. Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń zmień ustawienia faksu na podane w poniższej tabeli. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Ustawienia, Menu lub Menu faksu(w zależności od modelu), aby uzyskać dostęp do menu Podstawowe ustawienia faksulub menu Zaawansowane ustawienia faksu.
  Opcja menu faksu
  Ustawienie
  Wzór dzwonka odbioru lub wzór odbioru
  Wszystkie dzwonki
  Ustawienia automatycznego raportowania
  Wszystkie błędy
  Alternatywnie można skonfigurować Urządzenie faksujące HP na ustawienia fabryczne, wybierając opcję Konserwacja, Status i konserwacja lub Narzędzia.
    Uwaga:
  Niektóre modele Urządzeń wielofunkcyjnych HP All-in-One mają możliwość zmiany ustawień w oprogramowaniu. Szczegóły można znaleźć w Instrukcji obsługi.
 6. Gdy faks działa prawidłowo, następuje poniższa sekwencja zdarzeń:
  Podczas wysyłania faksu
  1. Gdy urządzenie faksu rozpoczyna wybieranie numeru, można przez krótki czas usłyszeć sygnał wybierania, po którym następuje dźwięk wybierania numeru faksu. Na przednim panelu wyświetlany jest komunikat Wybieranie .
  2. Kiedy urządzenie docelowe odpowie, wymieniany jest sygnał, a przedni panel na Urządzeniu faksującym HP wyświetla komunikat Łączenie .
   W tym momencie urządzenia faksujące nadawcy i odbiorcy porównują możliwości wymiany informacji o sposobie wysyłania faksu i nawiązują transmisję o odpowiedniej szybkości.
  3. Po ustaleniu połączenia strony faksu są odbierane. Na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlony jest komunikat Odbieranie strony 1.
  4. Po wysłaniu faksu, wyświetlany jest komunikat Fax sent OK (Wysyłanie faksu powiodło się) lub podobny.
  Podczas odbierania faksu
  1. Po odebraniu sygnału przez Faks HP, komunikat na przednim panelu zmienia się z Odbieranie lub Dzwonienie na Łączenie. W tym momencie urządzenia faksowe nadawcy i odbiorcy porównują możliwości wymiany informacji o sposobie wysyłania faksu i nawiązują transmisję o odpowiedniej szybkości.
  2. Po ustanowieniu połączenia nastąpi przesłanie stron faksu. Na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlony jest komunikat Odbieranie strony 1.
  3. Po odebraniu faksu, wyświetlany jest komunikat Fax received OK (Odbieranie faksu powiodło się) lub podobny.
    Uwaga:
  Urządzenie faksujące HP nie działa poprawnie, jeśli jeden z powyższych etapów nie miał miejsca. Przejdź do Kroku 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
  Na przednim panelu wybierz ten sam numer, na który dzwoniłeś w kroku trzecim. Obserwuj wyświetlacz na przednim panelu i słuchaj urządzenia faksowego.
  • Jeżeli faks zostanie wysłany prawidłowo, przejdź do Kroku 7.
  • Jeżeli nie słychać sygnału wybierania i(lub) docelowe urządzenie faksowe nie odbiera połączenia, spróbuj połączyć się z innym urządzeniem (pierwsze może być zajęte), aby sprawdzić, czy rezultat będzie taki sam. Jeśli drugie podejście nie powiodło się, przejdź do Kroku 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
  • Jeżeli słychać, że docelowe urządzenie faksowe odpowiada i zaczyna wydawać sygnały dźwiękowe, chociaż na wyświetlaczu nie nastąpiło przejście od wybierania do łączenia, urządzenie faksu HP nie wykrywa sygnałów faksu docelowego. Przejdź do Kroku 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
 7. Poproś właściciela docelowego urządzenia faksowego o przesłanie faksu na twoje Urządzenie faksujące HP. Obserwuj wyświetlacz na przednim panelu i słuchaj urządzenia faksowego podczas próby nawiązania połączenia.
  • Jeżeli odebranie faksu było możliwe, problem został naprawiony i urządzenie faksowe działa z wszystkimi funkcjami.
  • Jeżeli urządzenie faksujące HP nie dzwoni i(lub) nie odbiera połączenia podczas wysyłania faksu z drugiego urządzenia, poproś właściciela docelowego faksu o ponowienie próby w celu sprawdzenia, czy rezultat będzie taki sam. Jeśli drugie podejście nie powiodło się, przejdź do Kroku 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
  • Jeżeli faks HP dzwoni krótko, a następnie wstrzymuje działanie, jakieś inne urządzenie odpowiada na połączenie za pośrednictwem linii (inny faks, czytnik kart kredytowych, program komputerowy do faksowania, transmisji danych lub poczta głosowa).
  • Jeśli urządzenie faksowe odpowiada na połączenie, komunikat na wyświetlaczu przedniego panelu zmienia się z Odpowiadanie na Łączenie. Jeżeli komunikat nie zmienia się, Urządzenie faksujące HP nie wykrywa drugiego faksu. Przejdź do Kroku 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
Krok 4: Osateczne kroki przed skontaktowaniem się z firmą HP.
 1. Zresetuj faks HP. Częściowy reset urządzenia powoduje przywrócenie domyślnych ustawień faksu. Może być konieczna ponowna konfiguracja ustawień Kraj/Język .
 2. W przypadku wątpliwości w kwestii ustawień Faksu HP oraz włączania potrzebnych funkcji, patrz Instrukcja obsługi HP .
 3. Przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów i Pomoc, aby skontaktować się z firmą HP w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
Inne problemy dotyczące faksowania
Faksy są puste lub mają pionowe linie
Jeśli wszystkie faksy są puste lub mają pionowe linie, należy wykonać kopię z urządzenia faksującego HP (urządzenia faksujące HP używają tego smaego mechanizmu zarówno do wysyłania faksów, jak i kopiowania dokumentów).
 • Jeśli wydruk kopii jest prawidłowy, możliwe że urządzenie docelowe jest wadliwe.
 • Pusta kopia oznacza, że skaner nie działa prawidłowo i wymaga naprawy.
 • Kopia z pionowymi ciemnymi liniami oznacza, że należy wyczyścić szybę skanera i pasek kalibracji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Czyszczenie urządzeń wielofunkcyjnych i faksów HP All-in-One .
Jeśli odebrane faksy są puste lub mają pionowe linie, należy wydrukować raport z autotestu (Instrukcje można znaleźć w Instrukcji obsługi).
 • Jeżeli raport nie został wydrukowany prawidłowo, wymień wkład z czarnym atramentem.
 • Jeżeli raport został wydrukowany prawidłowo, problem dotyczy prawdopodobnie urządzenia wysyłającego. Spróbuj odebrać faks wysłany z innego urządzenia faksującego.
Gdy komputer znajduje się w trybie wstrzymania lub uśpienia, obsługa faksów nie będzie działać.
  Przestroga:
Nie korzystaj z trybu wstrzymania lub uśpienia komputera, kiedy jest on podłączony do Urządzenia wielofunkcyjnego HP All-in-One. Urządzenie wielofunkcyjne HP All-in-One zachowuje kontakt z komputerem. Gdy komputer przechodzi w tryb wstrzymania lub oszczędzania energii, zadanie odpowiedzialne za komunikację z urządzeniem nie może być wykonane. Spowoduje to utratę komunikacji.
Wykonaj następujące czynności, aby dezaktywować stan wstrzymania komputera.
 1. Kliknij menu Start, Ustawienia i Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie energią.
 3. Zmień ustawienie z Wyłącz dyski twarde na Nigdy, a następnie kliknij przycisk OK.
W niektórych komputerach działa automatyczny tryb wstrzymania, który musi zostać wyłączony w BIOS-ie. Sposób wejścia w BIOS i jego opcji różni się w zależności od marki komputera (Skontaktuj się z producentem komputera, aby otrzymać pomoc).
Pomoc i rozwiązywanie problemów.
W przypadku wątpliwości w kwestii ustawień i konfiguracji Faksu HP, patrz Instrukcja obsługi HP .
W razie potrzeby kliknij Kontakt z HP w górnej części strony.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...