Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP TouchSmart 600 - Korzystanie z konsoli gier oraz odtwarzacza wideo z komputerem TouchSmart

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP TouchSmart 600.
Komputer TouchSmart może służyć jako monitor służący do grania w gry lub odtwarzania filmów z urządzeń wyświetlających filmy za pośrednictwem wejścia HDMI i kompozytowego wideo, takich jak XBox lub odtwarzacz filmów Blue-ray. Aby było to możliwe, podłącz konsolę gier do komputera za pomocą złącza HDMI lub kompozytowych złączy audiowizualnych A/V. Następnie naciśnij przycisk źródła A/V, aby wybrać źródło sygnału A/V. Przycisk źródła sygnału audiowizualnego (A/V), port HDMI i porty kompozytowe A/V znajdują się z boku komputera, u góry po lewej stronie.
  Rys. : Przycisk źródła A/V, port HDMI i porty kompozytowe A/V
  Lokalizacja przycisku źródła A/V, portu HDMI i portów kompozytowych A/V
 1. Przycisk źródła A/V
 2. Port HDMI
 3. Porty kompozytowe A/V
Po podłączeniu konsoli gier lub innego urządzenia wideo do komputera naciśnięcie przycisku źródła A/V aktywuje menu trybów, z którego można wybrać odpowiedni tryb wyświetlania.
 • Tryb HDMI jest trybem wyświetlania używanym w przypadku gier wideo z wykorzystaniem konsoli gier współpracującej z HDMI. Gry te wyświetlane są w wysokiej rozdzielczości, korzystając z sygnałów cyfrowych. Wybierz ten tryb, jeżeli podłączyłeś konsolę gier za pomocą kabla HDMI.
  Rys. : Złącza interfejsu HDMI
  Złącza interfejsu HDMI
 • Tryb kompozytowy jest trybem wyświetlania używanym w przypadku gier wideo wykorzystujących sygnały analogowe. Wybierz ten tryb, jeżeli podłączyłeś konsolę gier za pomocą kabli kompozytowych A/V.
  Kable kompozytowe A/V tworzy pęk trzech kabli ze złączami oznaczonymi kolorami.
  Rys. : Kable kompozytowe
  Kable kompozytowe
  • Kabel ze złączem czerwonym przekazuje sygnał audio do prawego kanału (prawy głośnik).
  • Kabel ze złączem białym przekazuje sygnał audio do lewego kanału (lewy głośnik).
  • Kabel ze złączem żółtym przekazuje sygnał wideo.
 • Tryb komputera jest trybem wyświetlania wykorzystywanym w przypadku używania komputera. Jeżeli konsola gier nie jest podłączona lub nie jest włączona, źródło automatycznie przełącza się domyślnie do trybu komputera.
  Uwaga:
Przycisk źródła A/V
na pilocie zdalnego sterowania działa tak samo, jak przycisk źródła A/V w komputerze.
  Uwaga:
Ekran dotykowy nie działa w trybie HDMI lub kompozytowym.
  Uwaga:
W przypadku podłączania do wejść konsoli gier system znajduje się w trybie wyświetlania i nie ma możliwości nagrywania.
  Przestroga:
Gdy system znajduje się w trybie wyświetlania, komputer nadal działa w tle. Klawiatura, mysz i ekran dotykowy są aktywne i nieprzerwanie sterują komputerem. Aby uniknąć niepożądanych zmian związanych z otwieraniem plików na komputerze, zaleca się zapisanie i zamknięcie wszystkich plików przed podłączeniem się do portów konsoli gier.
Podłączanie konsoli gier za pomocą kabla HDMI
 1. Upewnij się, że komputer i konsola gier są włączone.
 2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do konsoli gier, a drugi do komputera.
 3. Naciśnij jeden raz przycisk źródła A/V na komputerze, aby otworzyć opcje źródła.
 4. Naciskaj dalej przycisk źródła A/V, aż pojawi się symbol zaznaczenia obok symbolu HDMI.
  Włączy się tryb HDMI i nastąpi wyświetlenie ekranu gry.
Podłączanie konsoli gier za pomocą kabla kompozytowego A/V
 1. Upewnij się, że komputer i konsola gier są włączone.
 2. Podłącz jeden koniec każdego z oznaczonych kolorem kabli do właściwych portów (oznaczonych odpowiadającym im kolorem) w konsoli gier.
 3. Podłącz drugi koniec oznaczonych kolorem kabli do właściwych portów (oznaczonych odpowiadającym im kolorem) w komputerze.
  Rys. : Porty kompozytowe
  Porty kompozytowe
 4. Naciśnij jeden raz przycisk źródła A/V na komputerze, aby otworzyć opcje źródła.
  Rys. : Przycisk źródła A/V
  Przycisk źródła A/V
 5. Naciskaj dalej przycisk źródła A/V, aż pojawi się symbol zaznaczenia obok symbolu Kompozytowe.
  Rys. : Symbol kompozytowego źródła A/V
  Symbol kompozytowego źródła A/V
  Włączy się tryb kompozytowy i nastąpi wyświetlenie ekranu gry.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania w trybie HDMI lub kompozytowym
Naciskaj przycisk źródła sygnału A/V na pilocie, aby wybierać spośród trzech trybów źródła: trybem komputera, trybem HDMI i trybem kompozytowym. Ten przycisk działa tak samo jak przycisk źródła A/V znajdujący się na górze z lewej strony komputera. Jeżeli korzystasz z pilota w trybie HDMI lub kompozytowym, następujące przyciski mają wpływ na tryb komputera:
 • A/V - Wybór źródła wideo (komputer, HDMI lub kompozytowe).
 • Volume — Regulacja poziomu głośności komputera i konsoli gier.
 • Mute — Wyciszenie dźwięku gry oraz w komputerze.
 • Media Center (Start) — Automatyczny powrót do komputera i otwieranie programu Media Center.
 • Power - Powrót systemu do trybu komputera, z którego system można przełączyć do trybu uśpienia lub go wyłączyć.
Powrót do trybu komputera z trybu HDMI lub kompozytowego
Posłuż się jedną z następujących metod, aby powrócić do trybu HDMI lub kompozytowego.
 • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl, Alt, Del na klawiaturze.
 • Naciśnij przycisk Sleep na klawiaturze lub pilocie zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przycisk Power/Sleep (Zasilanie/Uśpienie) na komputerze.
 • Naciśnij przycisk Media Center (Start) na pilocie zdalnego sterowania.
 • Naciśnij przycisk TouchSmart na komputerze.
Rozwiązywanie problemów z trybem HDMI i kompozytowym
Problem
Rozwiązanie
Po podłączeniu konsoli gier do portów komputera pojawia się jeden z następujących objawów:
 • Ekran ustawicznie powraca do trybu komputera.
  LUB
 • Widok ekranu wskazuje, że system nie odbiera sygnału.
Rys. : Ekran wskazujący, że system nie odbiera sygnału
Ekran wskazujący, że system nie odbiera sygnału
 • Upewnij się, że drukarka i komputer są włączone.
 • Sprawdź, czy kabel HDMI lub kable kompozytowe prawidłowo łączą konsolę gier z komputerem.
 • Upewnij się, że w menu obok żądanego źródła (HDMI lub kompozytowego audio/wideo) znajduje się symbol zaznaczenia.
Po pomyślnym wybraniu źródła powinieneś zobaczyć na ekranie obraz podobny do następującego:
Rys. : Ekran wskazujący, że system odbiera sygnał
Ekran wskazujący, że system odbiera sygnał
Nie słychać dźwięku podczas gry wideo.
 • System jest wyciszony (przycisk Mute). Naciśnij przycisk Volume + lub Volume – z boku komputera, aby wyłączyć wyciszenie.
 • Upewnij się, że wybrano odpowiednie źródło dźwięku.
  • Jeżeli zgodne ze standardem HDMI urządzenie jest podłączone, naciśnij przycisk źródła A/V, aby włączyć wyświetlanie, a następnie naciskaj przycisk źródła A/V do momentu wybrania HDMI.
  • W przypadku podłączenia kompozytowego audio/wideo skorzystaj z przycisku, aby wybrać kompozyt.
 • Otwórz menu Ustawienia audio w aplikacji gry i sprawdź, czy wybrano właściwe wyjście audio.
  Wybierz opcję Digital Stereo lub PCM Audio. (Komputery HP TouchSmart nie obsługują AC3, DTS ani Dolby Digital 5.1.)
 • Jeżeli pojawi się ekran ostrzegawczy audio, możliwe, że doszło do wystąpienia jednego z następujących błędów:
  Rys. : Ekran ostrzegawczy audio
  Ekran ostrzegawczy audio
  • Trybem źródła A/V jest HDMI, ale wyjście audio to Dolby Digital lub DTS.
   LUB
  • Trybem źródła A/V jest HDMI i nie wykryto żadnego sygnału audio.
Po podłączeniu głośników zewnętrznych nie słuchać dźwięku
Gdy złącze wyjścia audio (np. słuchawek lub głośników zewnętrznych) jest używane, głośniki wewnętrzne są wyciszone. Sprawdź, czy włączono głośność głośników zewnętrznych.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...