Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 z serii M601, M602 i M603 - Konfigurowanie podajników

W następujących sytuacjach urządzenie automatycznie wyświetla monit o skonfigurowanie podajnika dla danego rodzaju i formatu:
 • Podczas ładowania papieru do podajnika
 • Gdy za pośrednictwem sterownika drukarki lub aplikacji zostanie dla zadania wybrany określony podajnik lub rodzaj papieru, a podajnik nie jest skonfigurowany zgodnie z ustawieniami zadania drukowania
Uwaga:
Monit nie jest wyświetlany w przypadku drukowania z podajnika 1 przy ustawionym formacie papieru Dow. rozm. i rodzaju papieru Dowolny. W takiej sytuacji, jeśli w zadaniu drukowania nie został określony podajnik, urządzenie będzie drukowało z podajnika 1, nawet jeśli ustawienia formatu i rodzaju papieru w zadaniu drukowania nie są zgodne z papierem umieszczonym w podajniku 1.

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

 1. Załaduj papier do podajnika. Zamknij podajnik, jeśli używany jest inny podajnik niż podajnik 1.
 2. Zostanie wyświetlony komunikat konfiguracji podajnika.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zaakceptować wykryty format. Lub naciśnij przycisk strzałki wstecz , aby wybrać inną konfigurację, a następnie kontynuuj poniższe kroki.
 4. W celu zmodyfikowania konfiguracji podajnika naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić właściwy format a następnie naciśnij przycisk OK.
  Uwaga:
  Urządzenie automatycznie wykrywa większość formatów papieru w innych podajnikach niż podajnik 1.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić właściwy rodzaj, a następnie naciśnij przycisk OK.

Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania

 1. W aplikacji określ podajnik źródłowy, format papieru oraz rodzaj papieru.
 2. Wyślij zlecenie do urządzenia.
  Jeśli podajnik musi być skonfigurowany, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się monit.
 3. Jeśli wyświetlany format jest nieprawidłowy, naciśnij przycisk strzałki wstecz . Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić odpowiedni format lub wybierz opcję Niestandardowy.
  W celu określenia nietypowego formatu naciśnij najpierw przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić właściwą jednostkę miary. Następnie ustaw wymiary X i Y za pomocą klawiatury numerycznej albo naciskając przycisk strzałki w górę lub przycisk strzałki w dół .
 4. Jeśli wyświetlany rodzaj papieru jest nieprawidłowy, naciśnij przycisk strzałki wstecz , a następnie naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wyróżnić rodzaj papieru.

Konfiguracja podajnika za pomocą panelu sterowania

Można również skonfigurować podajniki dla rodzaju i formatu bez wyświetlania monitu urządzenia.
 1. Naciśnij przycisk Strona główna .
 2. Otwórz menu Podajniki.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w dół , aby podświetlić odpowiedni format lub rodzaj papieru dla wybranego podajnika, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół , aby podświetlić format lub rodzaj. Po wybraniu nietypowego formatu wybierz jednostkę miary, a następnie ustal wymiar X i wymiar Y.
 5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...