Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana głowicy drukującej w urządzeniach wielofunkcyjnych serii HP Photosmart 7510 e-All-in-One

Wprowadzenie

W skład mechanizmu głowicy drukującej wchodzi głowica drukująca i umieszczone w niej wkłady drukujące. Jeśli mechanizm głowicy drukującej jest uszkodzony lub niezgodny z drukarką, konieczna może być jego wymiana. Zastępcze mechanizmy głowicy drukującej można zakupić tylko na stronie wsparcia technicznego HP lub u autoryzowanych partnerów handlowych.
Poniższe czynności dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli mechanizm głowicy drukującej podlega wymianie w ramach gwarancji, użytkownik otrzyma od firmy HP nowy mechanizm głowicy drukującej wraz z materiałami czyszczącymi i pełnym zestawem nowych wkładów atramentowych.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Przejdź do witryny HP Parts Store (w języku angielskim).
 2. W oknie Znajdź część(-ci) wpisz symbol CN642A w polu tekstowym Wyszukaj wg numeru części.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Czynności te dotyczą wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli mechanizm głowicy drukującej podlega wymianie w ramach gwarancji, użytkownik otrzyma od firmy HP nowy mechanizm głowicy drukującej wraz z materiałami czyszczącymi oraz pełnym zestawem nowych wkładów atramentowych i wymienionym mechanizmem głowicy drukującej.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Przejdź do strony internetowej zakupów HP, a następnie kliknij swój kraj/język.
 2. Nastąpi wyświetlenie strony Zakupy w HP. Na tej stronie poszukaj łącza do sklepu z częściami firmy HP. Lokalizacja sklepu z częściami firmy HP zależy od regionu. Kliknij łącze Sklep z częściami HP.
 3. W oknie Znajdź część(-ci) wpisz symbol CN642A w polu tekstowym Wyszukaj wg numeru części. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie regionu Azji i Pacyfiku.
Jeżeli mechanizm głowicy drukującej podlega wymianie w ramach gwarancji, użytkownik otrzyma od firmy HP nowy mechanizm głowicy drukującej wraz z materiałami czyszczącymi i pełnym zestawem nowych wkładów atramentowych. Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, skontaktuj się z Centrum wsparcia klienta firmy klienta HP.

Wymień mechanizm głowicy drukującej

Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić mechanizm głowicy drukującej.

Krok 1: Wyjmij stare wkłady atramentowe

 1. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij zatrzask z przodu wkładu drukującego, a następnie pociągnij go do góry i wyjmij wkład z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
 4. Powtórz powyższą procedurę, aby wymienić pozostałe wkłady.

Krok 2: Wyjmij starą głowicę drukującą

 1. Unieś dźwignię zatrzasku na karetce do oporu.
  Rys. : Unoszenie dźwigni zatrzasku
  Ilustracja: Unoszenie dźwigni zatrzasku
 2. Unieś głowicę drukującą, aby wyjąć ją z karetki.
  Rys. : Wyjmij starą głowicę drukującą
  Ilustracja: Wyjmij starą głowicę drukującą

Krok 3: Wyczyść styki elektryczne wewnątrz drukarki

Uwaga:
Produkt przedstawiony w poniższym filmie może nieznacznie odbiegać wyglądem od drukarki, którą posiadasz, jednak należy wykonać te same czynności.
Aby prawidłowo zainstalować nowy mechanizm głowicy drukującej, styki elektryczne wewnątrz drukarki powinny być nienagannie czyste. Zastępczy mechanizm głowicy drukującej zostanie dostarczony w komplecie z wilgotnymi ściereczkami czyszczącymi.
Rys. : Wilgotne ściereczki czyszczące
Ilustracja: Wilgotne ściereczki czyszczące
Użyj ich do oczyszczenia styków elektrycznych wewnątrz drukarki. Styki oczyść, przecierając je ściereczką z góry na dół, tylko w jedną stronę. Gdy ściereczka zabrudzi się, wyrzuć ją i użyj nowej.
  Przestroga:
Czyszczenie styków z boku na bok lub wielokrotnie w górę i w dół może spowodować uszkodzenie drukarki.
Rys. : Wyczyść styki elektryczne wewnątrz drukarki
Ilustracja: Czyszczenie styków elektrycznych wewnątrz drukarki

Krok 4: Zainstaluj nową głowicę drukującą

 1. Wyjmij nową głowicę drukującą z opakowania.
  Rys. : Wyjmowanie nowej głowicy drukującej z opakowania
  Ilustracja: Wyjmowanie nowej głowicy drukującej z opakowania
    Przestroga:
  Uważaj, aby nie dotknąć miedzianych styków elektrycznych. Uważaj, aby nie zarysować styków elektrycznych o drukarkę ani o żadną inną powierzchnię.
  Rys. : Uważaj, aby nie dotknąć styków elektrycznych
  Ilustracja: Uważaj, aby nie dotknąć styków elektrycznych
 2. Trzymaj głowicę pionowo, kolorowymi ikonami skierowanymi w górę.
 3. Włóż głowicę drukującą do karetki.
  Rys. : Zainstaluj nową głowicę drukującą
  Ilustracja: Zainstaluj nową głowicę drukującą
 4. Ostrożnie opuść dźwignię zatrzasku.

Krok 5: Włóż nowe wkłady drukujące

  Przestroga:
Nie używaj ponownie starych wkładów drukujących. Mogą one uszkodzić nową głowicę drukującą.
 1. Pociągnij za pomarańczową wypustkę, aby zdjąć folię z nowego wkładu drukującego.
  Rys. : Wyjmij nowy wkład drukujący z folii
  Ilustracja: Wyjmij nowy wkład drukujący z folii
 2. Obróć pomarańczową osłonę w lewo, aż odłamie się od nowego wkładu atramentowego.
  Rys. : Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
 3. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi w dół, wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład atramentowy tak, aby zatrzasnął się w gnieździe.
  Uwaga:
  Upewnij się, że ikona umieszczona na wkładzie drukującym pasuje kolorem do ikony na gnieździe wkładu drukującego.
    Przestroga:
  Podczas instalowania wkładów nie należy unosić dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów i problemy z drukowaniem. Aby prawidłowo zainstalować wkłady atramentowe, zatrzask musi być opuszczony.
  Rys. : Wsuń wkład atramentowy
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 4. Powtórz poprzednie czynności, aby włożyć wszystkie wkłady drukujące do drukarki.
 5. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 6. Załaduj biały zwykły papier do podajnika w celu przeprowadzenia procesu wyrównywania.
 7. Po włożeniu nowego wkładu drukującego, drukarka automatycznie wyświetli monit o wyrównanie wkładów. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania, aby wykonać procedurę wyrównywania.

Krok 6: Zwracanie wadliwych części do HP

Jeżeli nowy mechanizm głowicy drukującej dostarczono z opłaconym zwrotnym znaczkiem pocztowym i zaleceniem, aby odesłać wadliwe części do HP, prosimy zastosować się do tego zalecenia. Firma HP analizuje takie części, aby w przyszłości móc usprawnić swoje produkty.
Jeżeli nowy mechanizm głowicy drukującej nie został dostarczony z opłaconym zwrotnym znaczkiem pocztowym, procedura rozwiązywania problemów została zakończona i nie ma potrzeby wykonywania dalszych czynności.
 1. Włóż starą głowicę drukującą do plastikowego opakowania, w którym dostarczono nową głowicę.
  Rys. : Włóż starą głowicę drukującą do opakowania
  Ilustracja: Włóż starą głowicę drukującą do opakowania
 2. Z pokrywy opakowania odklej naklejkę oznaczoną literą B i zaklej nią opakowanie głowicy.
  Rys. : Odklej naklejkę z pokrywy opakowania
  Ilustracja: Odklej naklejkę z pokrywy opakowania
  Rys. : Zaklej opakowanie naklejką z pokrywy
  Ilustracja: Zaklej opakowanie naklejką z pokrywy
 3. Nałóż pomarańczowe osłony odłamane z nowych wkładów drukujących na stare wkłady.
  Rys. : Nakładanie osłon na stare wkłady atramentowe
  Ilustracja: Nałóż pomarańczowe osłony odłamane z nowych wkładów drukujących na stare wkłady
 4. Do opakowania, w którym dostarczono nowe części, włóż wszystkie stare części i formularz dostarczony z nowymi częściami. Jeżeli jest to możliwe, załącz także przykładowy wydruk, ilustrujący problem z wadliwą głowicą.
  Rys. : Włóż stare części, formularz i przykładowy wydruk do opakowania
  Ilustracja: Włóż stare części, formularz i przykładowy wydruk do opakowania
 5. Zamknij opakowanie, naklej opłacony zwrotny znaczek pocztowy i wyślij.
  Rys. : Odeślij zapakowane części do HP
  Ilustracja: Odeślij zapakowane części do HP


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...