Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka HP Officejet Pro 8100 ePrinter - Montaż urządzenia (sprzęt)

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do instalowania oprogramowania drukarki. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania drukarki mogą kliknąć odpowiednie łącze na końcu tego dokumentu.
  Uwaga:
W tym momencie nie podłączać kabla USB. Jeżeli skaner ma być podłączony do komputera za pomocą kabla USB, w odpowiednim momencie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony stosowny monit z prośbą o podłączenie kabla USB.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.
Krok 2: Rozpakuj drukarkę
Usuń z drukarki wszelkie taśmy i materiały opakowania.
Rys. : Usuń taśmy i materiały opakowania
Ilustracja: Usuń taśmy i materiały opakowania
Krok 3: Zainstaluj automatyczne akcesorium druku dwustronnego (duplekser)
  Uwaga:
Podczas montażu dupleksera nie naciskaj przycisków znajdujących się na bocznych ścianach modułu. Przycisków tych należy używać wyłącznie podczas wyjmowania modułu z drukarki.
 1. Obróć drukarkę, aby uzyskać dostęp do jej spodniej części.
  Rys. : Obróć drukarkę
  Ilustracja: Obróć drukarkę
 2. Umieść duplekser na równi z wnęką w tylnej części drukarki.
  Rys. : Umieść duplesker na równi z wnęką
  Ilustracja: Umieść duplesker na równi z wnęką
 3. Wsuń moduł druku dwustronnego (duplekser) do drukarki, tak aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Wsuń duplekser do drukarki
  Ilustracja: Wsuń duplekser na miejsce w tylnej części drukarki
Krok 4: Zainstaluj zasobnik papieru 2 (opcjonalnie)
Wykonaj poniższe czynności, jeśli posiadasz opcjonalny zasobnik papieru 2.
Połóż zasobnik 2 na solidnej, płaskiej i równej powierzchni, a następnie umieść na nim drukarkę.
  Przestroga:
Trzymaj palce i dłonie z dala od spodniej części drukarki, aby się nie skaleczyć.
Rys. : Zainstaluj zasobnik papieru 2
Ilustracja: Zainstaluj zasobnik papieru 2
Krok 5: Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie podłącz go do gniazdka sieci elektrycznej.
   Rys. : Podłącz przewód zasilający do drukarki i do gniazdka sieci elektrycznej
   Ilustracja: Podłącz przewód zasilający do drukarki i do gniazdka sieci elektrycznej
  1. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
  2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
  Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  Ilustracja: Naciśnij przycisk zasilania
  Uwaga:
Tylko dla systemów Windows Vista i Windows 7: Metoda HP Auto Wireless Connect jest dostępna w czasie do 60 minut po wstępnej konfiguracji drukarki. Po upływie tego czasu kreator instalacji udostępnia domyślnie alternatywną metodę instalacji z użyciem połączenia USB. Jeśli chcesz skonfigurować drukarkę bezprzewodowo przy użyciu metody HP Auto Wireless Connect, instalację oprogramowania należy ukończyć natychmiast po zmontowaniu części drukarki.
Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby włożyć zwykły papier do podajników.
  Uwaga:
Zasobnik 2 to element dodatkowy (opcjonalny).
 1. Wyciągnij podajnik papieru.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik papieru
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik papieru
    Uwaga:
  Aby włożyć papier formatu Legal, naciśnij i przytrzymaj zatrzask w lewym górnym rogu po wewnętrznej stronie zasobnika, a następnie ostrożnie wyciągnij zasobnik w celu wydłużenia go.
 2. Na środku zasobnika umieść stos zwykłego, białego papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Sprawdź, czy stos papieru nie jest wyższy od prowadnicy wysokości stosu papieru, umieszczonej z boku zasobnika.
  Rys. : Włóż zwykły papier
  Ilustracja: Włóż zwykły papier
 3. Naciśnij i przytrzymaj zatrzaski prowadnicy papieru po lewej stronie wewnątrz zasobnika i w górnej części zasobnika, a następnie dosuń prowadnice papieru dokładnie do krawędzi papieru.
  Rys. : Dostosuj rozstawienie prowadnic papieru
  Ilustracja: Dostosuj rozstawienie prowadnic papieru
 4. Włóż zasobnik papieru na miejsce.
  Rys. : Ponownie wsuń podajnik papieru
  Ilustracja: Ponownie wsuń podajnik papieru
 5. Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.
  Rys. : Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego
  Ilustracja: Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego
Krok 7: Zainstaluj wkłady drukujące i poczekaj, aż zostanie przeprowadzony proces ich wyrównywania
  Przestroga:
Niezainstalowanie wkładów SETUP dołączonych do urządzenia spowoduje błąd wkładów drukujących.
 1. Jeżeli urządzenie nie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
 2. Włóż do zasobnika zwykły biały papier, o ile jeszcze nie zostało to już zrobione.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, a następnie unieś górną pokrywę drukarki. Karetka zostanie przesunięta w obszar dostępu.
    Uwaga:
  Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, a następnie unieś górną pokrywę drukarki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, a następnie unieś górną pokrywę drukarki
 4. Wyjmij nowy wkład drukujący z opakowania.
 5. Wsuń nowy wkład drukujący do pustego gniazda, a następnie delikatnie pchnij go do przodu, aż wskoczy na miejsce.
    Uwaga:
  Upewnij się, że ikona na etykiecie wkładu drukującego pasuje kolorem do ikony na gnieździe wkładu drukującego.
  Rys. : Włóż wkład drukujący do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja przedstawiająca wkładanie wkładu drukującego do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów nie należy unosić dźwigni zatrzasku na karetce drukującej. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów, a to z kolei może stać się przyczyną błędów lub problemów z drukowaniem. Zatrzask musi pozostać opuszczony, aby umożliwić prawidłową instalację wkładów.
 6. W ten sam sposób zainstaluj każdy z wkładów, a następnie zamknij pokrywę dostępu do wkładów i pokrywę drukarki. Drukarka automatycznie rozpocznie proces wyrównywania.
  Gdy drukarka wydrukuje stronę wyrównywania, proces konfiguracji sprzętu został ukończony.
    Uwaga:
  Jeśli drukarka HP nie wydrukuje strony wyrównywania automatycznie, procedurę wyrównywania należy uruchomić ręcznie w następujący sposób:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (), a następnie trzykrotnie naciśnij przycisk Wznów ().
  2. Zwolnij przycisk zasilania (). Proces wyrównywania rozpocznie się.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...