Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki e-All-in-One HP Deskjet seria 3070A - Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Niezgodny wkład atramentowy" lub „Należy wymienić wskazany wkład atramentowy"

Problem
Po zainstalowaniu wkładu na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie „Niezgodny wkład drukujący” lub „Należy wymienić wskazany wkład drukujący”. Na panelu sterowania wyświetlana jest ikona wskazująca, który wkład jest przyczyną błędu.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Wykonywanie czynności należy kontynuować do momentu rozwiązania problemu.
Ważne: Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wkłady są zgodne z modelem drukarki.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 • Jeśli wkłady są zgodne, wykonaj czynności opisane w niniejszym dokumencie.
 • Jeśli wkłady nie są zgodne, przejdź do sekcji omawiającej wymianę wkładu.
Krok 1: Sprawdź, czy wkłady drukujące zostały prawidłowo zainstalowane
Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że wkłady drukujące są zainstalowane prawidłowo.
  Uwaga:
Jeśli drukarka została dostarczona z wkładami konfiguracyjnymi, należy zainstalować je podczas wstępnej konfiguracji drukarki, gdyż w przeciwnym razie wystąpi błąd.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę, o ile nie została ona włączona wcześniej.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka przesunie się w obszar dostępu.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
 3. Upewnij się, że ikona umieszczona na wkładzie drukującym pasuje do koloru ikony na gnieździe wkładu.
  Rys. : Dopasuj ikony kolorem
  Ilustracja: Dopasuj ikony kolorem
 4. Przesuń palcem po górnej krawędzi wkładów, aby upewnić się, że żaden wkład nie został umieszczony nieprawidłowo w karetce drukującej. Dociśnij wkłady wystające nieco ponad pozostałe, aby umieścić je prawidłowo w gnieździe.
  Rys. : Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda
  Ilustracja: Wsuń wkład do odpowiedniego gniazda
 5. Jeśli wkładu nie można należycie umieścić w drukarce, należy wyjąć go z karetki drukującej. Następnie należy delikatnie odgiąć wypustkę wkładu i ponownie włożyć wkład do karetki.
    Przestroga:
  Uwaga: wypustkę wkładu należy odgiąć na nie więcej niż 1,27 cm. Zbyt mocne odgięcie wypustki może spowodować jej odłamanie lub uszkodzenie wkładu.
  Rys. : Delikatnie odegnij wypustkę wkładu
  Ilustracja: Delikatnie odegnij wypustkę wkładu
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 2: Wyjmij, sprawdź i ponownie zainstaluj wkłady drukujące
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, wkłady drukujące, wymienione w komunikacie wyświetlanym na panelu sterowania, pod kątem problemów.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę, o ile nie została włączona wcześniej. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka przesunie się do obszaru dostępu.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu drukującego, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyciągnij wkład z gniazda ku górze.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład drukujący z gniazda
 4. Odszukaj obszar wentylacyjny, znajdujący się na górnej ściance wkładu drukującego.
  Rys. : Obszar wentylacyjny na górnej ściance wkładu drukującego
  Ilustracja: Obszar wentylacyjny na górnej ściance wkładu drukującego
  • Jeżeli pomarańczowy pasek jest w dalszym ciągu przymocowany do wkładu, usuń go.
   Rys. : Pomarańczowy pasek
   Ilustracja: Pomarańczowy pasek
  • Jeżeli otwór wentylacyjny jest zatkany, ostrożnie wyczyść go za pomocą szpilki.
   Rys. : Prawidłowa wentylacja
   Ilustracja: Udrożniony otwór wentylacyjny
   Rys. : Zatkany otwór wentylacyjny
   Ilustracja: Zatkany otwór wentylacyjny
 5. Skieruj wkład dyszą i stykami w dół, a następnie wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład, tak aby zablokował się w gnieździe.
  Rys. : Ponownie zainstaluj wkład drukujący
  Ilustracja: Zainstaluj wkład drukujący
 6. Powtórz powyższe czynności, aby sprawdzić pozostałe wkłady wymienione w komunikacie wyświetlanym na ekranie panelu sterowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 3: Uruchom ponownie drukarkę All-in-One
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę. Przed przejściem do kolejnych kroków zaczekaj, aż drukarka będzie bezczynna i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 4: Wyczyść styki wkładów drukujących
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić styki elektryczne na wkładzie i w gnieździe.
  Przestroga:
Wkłady należy czyścić pojedynczo. Po wyjęciu z gniazda wkład nie powinien znajdować się poza urządzeniem dłużej niż 30 minut.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czyste, niestrzępiące się gaziki, które nie drą się i nie pozostawiają włókien
  • Arkusz papieru, na którym umieszczone zostaną wkłady drukujące
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka przesunie się do obszaru dostępu.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu drukującego, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyciągnij wkład z gniazda ku górze.
  Rys. : Wyjmij wkład drukujący z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład drukujący z gniazda
 6. Przytrzymaj wkład po bokach i odszukaj styki elektryczne na jego spodniej części. Styki elektryczne to cztery małe prostokąty z metalu w kolorze miedzi.
   Rys. : Styki wkładu drukującego
   Ilustracja: Styki wkładu drukującego
  1. Styki wkładu drukującego
 7. Sprawdź, czy na stykach wkładu drukującego nie osadził się atrament lub brud.
 8. Przecieraj styki elektryczne gazikiem do momentu usunięcia wszystkich resztek.
    Przestroga:
  Zachowaj ostrożność i przecieraj wyłącznie styki. Uważaj, aby nie rozprowadzić atramentu i zabrudzeń na pozostałej powierzchni wkładu.
 9. Obróć wkład drukujący na bok, a następnie odłóż go na arkuszu papieru.
 10. Odszukaj styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu drukującego. Są to cztery bolce w kolorze miedzi.
  Rys. : Lokalizacja styków elektrycznych w gnieździe wkładu drukującego
  Ilustracja: Lokalizacja styków elektrycznych w gnieździe wkładu drukującego
 11. Przecieraj styki elektryczne gazikiem do momentu usunięcia wszystkich resztek.
 12. Skieruj wkład stykami w dół, a następnie wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład, tak aby zablokował się w gnieździe.
  Rys. : Zainstaluj wkład drukujący
  Ilustracja: Zainstaluj wkład drukujący
 13. Powtórz powyższe czynności, aby w razie potrzeby wyczyścić i ponownie zainstalować pozostałe wkłady drukujące.
 14. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących
 15. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 16. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę, o ile nie włączy się ona automatycznie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 5: Wymień wkład drukujący
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkład drukujący wymieniony w komunikacie wyświetlanym na panelu sterowania drukarki.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyjmij wkład z gniazda, wyciągając go w górę.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
 4. Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu atramentowego, ciągnąc za pomarańczowy pasek.
  Rys. : Zdejmij plastikową taśmę z nowego wkładu
  Ilustracja: Zdejmij folię z nowego wkładu atramentowego
 5. Zdejmij z nowego wkładu pomarańczową osłonę, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się odłamie.
  Rys. : Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Odłam pomarańczową osłonę z nowego wkładu atramentowego
 6. Trzymając wkład atramentowy dyszami i stykami skierowanymi w dół, wsuń go do gniazda. Dociśnij wkład, tak aby zatrzasnął się w gnieździe.
  Rys. : Wsuń wkład atramentowy
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 8. Po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego drukarka automatycznie wyświetli monit o przeprowadzenie wyrównywania wkładów. Naciśnij przycisk (), znajdujący się obok OK na panelu sterowania, aby ukończyć proces wyrównywania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...