Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Korzystanie z czytnika linii papilarnych HP SimplePass (Windows 7, Vista)

Dokument ten dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym czytnikiem linii papilarnych HP SimplePass.
Czytnik linii papilarnych to urządzenie zabezpieczające, które służy do uwierzytelniania użytkownika na podstawie zeskanowanego obrazu linii papilarnych. Oprogramowanie czytnika linii papilarnych umożliwia logowanie się do aplikacji i zabezpieczonych witryn internetowych poprzez zeskanowanie linii papilarnych, bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła za pomocą klawiatury.
Uwaga:
Jeśli w komputerze zainstalowano oprogramowanie HP SimplePass 2011 firmy AuthenTech w wersji 5.x lub nowszej, zapoznaj się z dokumentem pomocy Konfiguracja i korzystanie z czytnika linii papilarnych SimplePass 2011.
Aby możliwe było użycie czytnika linii papilarnych, na komputerze musi być utworzone przynajmniej jedno konto użytkownika Windows, któremu przypisane jest hasło logowania. Nowy odcisk linii papilarnych lub nową stronę internetową można zarejestrować w dowolnym czasie.

Ten film przedstawia sposób konfiguracji czytnika linii papilarnych

Rejestracja odcisków linii papilarnych w programie SimplePass

Rejestrację odcisków linii papilarnych wykonuje się poprzez kilkakrotne przeskanowanie każdego palca, tak aby program zdołał przechwycić obraz każdego z nich. Dla optymalnych rezultatów najlepiej jest zarejestrować odcisk linii papilarnych palca wskazującego i przynajmniej dwóch dodatkowych palców. Czytnik może nie rozpoznać palca wskazującego, jeśli będzie on zadrapany lub skaleczony bądź nawet brudny i przesuszony. Dodatkowe odciski linii papilarnych palców można dodać lub usunąć w dowolnej chwili. Przed dodaniem lub usunięciem odcisku palca, w celach bezpieczeństwa wyświetlany jest monit o podanie hasła lub dokładne przeskanowanie palca.
Przeczytaj jedną z poniższych sekcji, aby rozpocząć korzystanie z czytnika linii papilarnych po raz pierwszy albo dodać lub usunąć odciski palców po wstępnej konfiguracji.
Uwaga:
Przed zarejestrowaniem stron internetowych chronionych hasłem należy posiadać konto użytkownika na komputerze i zarejestrować odciski linii papilarnych palców dla tego konta.

Rejestracja konta bezpiecznego logowania lub zarządzanie nim za pomocą programu SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista

Po zarejestrowaniu odcisku palca możesz zarejestrować konto bezpiecznego logowania dla aplikacji lub strony internetowej i nim zarządzać. Aplikacja Password Manager zapisuje nazwę użytkownika, hasło oraz inne dane wymagane do logowania.

Łatwa konfiguracja za pomocą programu SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista

Najłatwiejszym sposobem na skonfigurowanie nowego konta zabezpieczonego hasłem jest uruchomienie aplikacji HP SimplePass i bezpiecznej aplikacji lub strony internetowej oraz umieszczenie ich obok siebie na ekranie. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować procedurę logowania do strony internetowej.
 1. W oknie przeglądarki przejdź do strony bezpiecznego logowania.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania, a następnie kliknij ikonę logowania za pomocą odcisku linii papilarnych, która wyświetlana jest na bezpiecznej stronie internetowej w przeglądarce.
  Otworzy się aplikacja Password Manager i uzupełnione zostaną pola nazwy użytkownika i hasła na bezpiecznej stronie internetowej.
  Rys. : Aplikacja Password Manager i strona logowania do witryny internetowej
  Ilustracja ekranu konfiguracji oprogramowania HP SimplePass.
 3. Kliknij przycisk OK na ekranie aplikacji Password Manager i zapisz informacje logowania. Jeśli pojawi się monit, przesuń palec nad czytnikiem linii papilarnych, aby zweryfikować swoją tożsamość.
Możesz się teraz wylogować i zamknąć okno aplikacji. Aby przetestować zarządzanie hasłem do czytnika linii papilarnych, przejdź do części Testowanie funkcji zarządzania hasłem do czytnika linii papilarnych SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista.

Dodawanie nowej aplikacji lub witryny i zarządzanie nimi za pomocą programu SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać dane logowania do witryny i skonfigurować preferencje w programie SimplePass:
 1. W oknie logowania do aplikacji lub na stronę internetową wpisz wymaganą nazwę użytkownika i odpowiednie hasło. Wybierz wszelkie inne wymagane informacje, jak np. opcję Pozostań zalogowany.
 2. Przeskanuj swój palec, aby otworzyć okno Dodaj konto logowania do Password Manager.
  Rys. : Dodawanie konta logowania do okna aplikacji Password Manager
  Ilustracja ekranu aplikacji Password Manager oprogramowania HP SimplePass.
 3. W polu Nazwa konta wpisz unikatową nazwę lub zaakceptuj ustawienia domyślne.
 4. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i inne wymagane wartości.
 5. Kliknij OK, aby zaakceptować wpisane wartości i zamknąć okno.
Możesz się teraz wylogować i zamknąć okno aplikacji. Aby przetestować zarządzanie hasłem do czytnika linii papilarnych, przejdź do części Testowanie funkcji zarządzania hasłem do czytnika linii papilarnych SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista.

Testowanie funkcji zarządzania hasłem do czytnika linii papilarnych SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista

Wykonaj poniższe czynności, aby przetestować działanie czytnika linii papilarnych SimplePass i wyświetlić listę kont zarejestrowanych w programie SimplePass:
 1. Zamknij wszystkie aplikacje, a następnie przeskanuj swój palec.
 2. Jeśli zeskanowany odcisk palca zostanie rozpoznany, w aplikacji Password Manager wyświetli się lista wszystkich zarejestrowanych kont.
  Rys. : Menedżer haseł
  Ilustracja ekranu aplikacji Password Manager oprogramowania HP SimplePass.
 3. Dwukrotnie kliknij na pożądane zarejestrowane konto, aby wyświetlić okno logowania.
 4. Aby zweryfikować swoją tożsamość, zeskanuj odcisk swojego palca lub kliknij opcję Anuluj i wpisz wymagane informacje z klawiatury.
  Rys. : Weryfikacja tożsamości na stronie logowania do strony internetowej
  Ilustracja ekranu weryfikacji oprogramowania HP SimplePass.

Dostosowywanie czułości czytnika linii papilarnych SimplePass w systemie Windows 7 lub Vista

Obraz zeskanowanego odcisku linii papilarnych palca, przechowywany w programie, odpowiada stanowi Twojego palca w momencie skanowania. Skan może nie zostać rozpoznany, jeśli skóra będzie wysuszona, naciśniesz czytnik w sposób zniekształcający powierzchnię skóry, przesuniesz palec pod kątem nad skanerem lub jeśli przesuniesz palec zbyt szybko lub zbyt wolno. Poprzez dostosowanie czułości czytnika zostanie zwiększony zakres odchyleń odcisku linii papilarnych.
Aby uzyskać dostęp do ustawień czułości:
 1. Otwórz program HP SimplePass Identity Protection.
 2. Wybierz opcję Czytnik linii papilarnych w panelu po lewej.
 3. Ustaw czułość na poziomie niskim, średnim lub wysokim.
  Rys. : Czułość czytnika linii papilarnych
  Ilustracja ekranu dostosowywania czułości oprogramowania HP SimplePass.
Jeśli po zmianie tego ustawienia zauważysz jedynie niewielką różnicę i nadal będą występować problemy z logowaniem, warto usunąć oryginalny obraz odcisku linii papilarnych palca i ponownie zarejestrować odcisk palca, poprzez zeskanowanie go przy bardziej stałej prędkości, pod lepszym kątem i z jednakowym naciskiem.

Użyj skanera linii papilarnych do ochrony kont wielu użytkowników

Czytnik linii papilarnych HP SimplePass zapewnia łatwą ochronę kont wielu użytkowników na tym samym komputerze. Każda osoba korzystająca z komputera powinna posiadać indywidualne konto użytkownika, a dostęp do tych kont można uzyskać za pomocą czytnika linii papilarnych.
Na przykład rodzic może mieć konto z uprawnieniami administratora, które pozwala na instalowanie nowych programów, a dzieci mogą mieć indywidualne konta użytkownika z uprawnieniami pozwalającymi na korzystanie z programów, lecz nie na ich instalację. Ustawienia każdego z tych kont, jak i pliki na nich zawarte, są zabezpieczone i niedostępne dla reszty rodzeństwa. Rodzic, jako administrator, ma dostęp do wszystkich plików.
Poprzez korzystanie z czytnika linii papilarnych i programu HP SimplePass, gdy jedno z dzieci będzie chciało zalogować się na konto, wystarczy, że przeskanuje swój palec, a program zabezpieczeń zidentyfikuje jego tożsamość i zaloguje na odpowiednie konto.
Aby skonfigurować wiele kont użytkowników z dostępem za pomocą czytnika linii papilarnych, wykonaj czynności opisane w części Rejestracja odcisków linii papilarnych w programie SimplePass po zalogowaniu na poszczególne konta użytkownika systemu Windows.

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji czytnika linii papilarnych SimplePass i przywracanie danych z kopii zapasowych w systemie Windows 7 lub Vista

Wiele aplikacji i stron internetowych wykorzystuje unikatowe nazwy użytkowników i hasła w celu ochrony tożsamości i danych osobowych. Czytnik linii papilarnych może w takich sytuacjach ułatwić procedurę logowania, jednak wiele osób ma tendencję do zapominania swoich haseł, gdy zaczną korzystać z czytnika linii papilarnych.
Jeśli korzystasz z czytnika linii papilarnych w celu logowania się do wielu kont z różnymi nazwami użytkownika i hasłami, wykonaj kopię zapasową danych i ustawień bezpieczeństwa czytnika linii papilarnych i zapisz ją w wymiennym urządzeniu magazynującym (np. na dysku flash USB), i przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od komputera.
Aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić ustawienia i dane bezpieczeństwa czytnika linii papilarnych:
 1. Otwórz program HP SimplePass Identity Protection.
 2. Kliknij opcję Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w panelu po lewej.
  Rys. : Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej.
  Ilustracja przedstawiająca ekran programu HP SimplePass z zaznaczoną opcją tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
 3. Aby wykonać kopię zapasową lub odzyskać dane, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja lub aktualizacja wymaganego oprogramowania na potrzeby czytnika linii papilarnych SimplePass

Sterowniki czytnika linii papilarnych i aplikacje zabezpieczeń są przystosowane do pracy na konkretnych modelach komputerów i w konkretnych systemach operacyjnych. Wszystkie sterowniki urządzeń i aplikacje zabezpieczeń zaprojektowane pod kątem Twojego komputera przenośnego i zatwierdzone pod jego oryginalną konfigurację są dostępne na stronie internetowej Sterowniki i pliki do pobrania HP. Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować lub zaktualizować oprogramowanie.
Uwaga:
Sterowniki i programy używane w jednym modelu mogą nie być zgodne z innymi modelami komputerów i w nich nie działać.
 1. Przejdź na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników HP odpowiednią dla danego modelu komputera.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wprowadź numer modelu lub numer produktu.
 3. Kliknij łącze Pobieranie oprogramowania i sterowników.
 4. Kliknij używany system operacyjny w sekcji Wybierz system operacyjny.
 5. Po kliknięciu systemu operacyjnego znajdź i wybierz pozycję Oprogramowanie - Bezpieczeństwo.
 6. Kliknij opcję HP SimplePass Identity Protection.
 7. Kliknij opcję Pobierz, a następnie opcję Zapisz, aby zapisać plik w wygodnej lokalizacji na dysku twardym, takiej jak pulpit na komputerze.
 8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować narzędzie HP SimplePass Identity Protection.

Aktualizowanie systemu BIOS w celu dodania obsługi czytnika linii papilarnych SimplePass

System BIOS komputera musi obsługiwać używanie urządzeń biometrycznych i opcja czytnika linii papilarnych musi być aktywowana w systemie BIOS. Jeśli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu HP SimplePass Identity Protection występują problemy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS dla danego modelu komputera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Aktualizacja systemu BIOS.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...