Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP PSC 1600 i 2350 serii All-in-One - Na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetla się komunikat o błędzie „Wyjmij i sprawdź [kolorowy / czarny / fotograficzny] wkład drukujący"

Ten dokument dotyczy drukarek HP PSC 1600 i 2350 All-in-One.
Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki pojawia się komunikat o błędzie Wyjmij i sprawdź [kolorowy / czarny / fotograficzny] wkład drukujący i drukarka przestaje drukować.
Istnieje kilka możliwych rozwiązań tego problemu. Zacznij od części „Rozwiązanie 1: Wyjmij i włóż ponownie wkład drukujący”. Jeżeli po zastosowaniu tego rozwiązania problem nie ustąpi, zastosuj każde z poniższych rozwiązań w przedstawionej kolejności aż do rozwiązania problemu.
Rozwiązanie 1: Wyjmij i włóż ponownie wkład atramentowy
Jeśli w komunikacie o błędzie wymieniony jest konkretny wkład, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć i ponownie włożyć ten wkład. Jeśli w komunikacie o błędzie nie jest wspomniany żaden wkład, wykonaj poniższe czynności w stosunku do każdego z wkładów.
Krok 1: Otwórz drukarkę i wyjmij wkład
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij lekko na koniec każdego z wkładów, aby go zwolnić.
  • Trójkolorowy wkład drukujący znajduje się w gnieździe po lewej stronie.
  • Wkład czarny lub fotograficzny znajduje się w gnieździe po prawej stronie.
  Rys. : Wyjmij wkład trójkolorowy
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 4. Wysuń wkład atramentowy.
    Uwaga:
  Po wyjęciu wkładu nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut. Jeśli wkład będzie pozostawał poza drukarką zbyt długo, atrament może zaschnąć i zatkać dysze.
 5. Po wyjęciu wkładu odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki. Odczekaj od 30 sekund do 1 minuty.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Krok 3: Włóż wkład atramentowy z powrotem na miejsce
 1. Chwyć wkład tak, aby dysze były skierowane do dołu, a styki w stronę drukarki. Wsuń wkład do karetki.
  • Wkłady oznaczone trójkątem należy włożyć do gniazda karetki po lewej stronie.
  • Wkłady oznaczone kwadratem lub pięciokątem należy włożyć do gniazda karetki po prawej stronie.
  Rys. : Wsuń wkład do karetki
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 2. Wsuń wkład atramentowy do drukarki tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład
  Ilustracja: Wpychanie wkładu drukującego
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy w zasobniku znajduje się papier.
 5. Spróbuj wydrukować dowolny dokument.
Rozwiązanie 2: Pobierz i zainstaluj aktualizacje ze strony HP
Dostępna jest aktualizacja, zapobiegająca wystąpieniu błędu, w wyniku którego wkłady mogą stać się bezużyteczne. Jeżeli błąd wkładu drukującego już wystąpił, pobierz i zainstaluj tę aktualizację teraz, aby podjąć próbę rozwiązania problemu.
  Uwaga:
Aktualizacja jest nie jest dostępna dla komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista. Jeżeli systemem operacyjnym komputera jest Windows Vista, przejdź do części „Rozwiązanie 3: Sprawdź i wyczyść wkład drukujący” teraz.
Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować oprogramowanie drukarki HP. Jeśli oprogramowanie drukarki nie zostało jeszcze zainstalowane, należy zrobić to teraz. W celu pobrania i instalacji aktualizacji należy wykonać poniższe instrukcje.
Krok 1: Pobierz aktualizację
 1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.
 2. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Pobieranie oprogramowania i sterowników w innym oknie.
 3. Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W razie konieczności kliknij numer produktu w sekcji Wybierz produkt z poniższej listy.
 5. Kliknij Sterowniki, wybierz system operacyjny, a następnie kliknij Dalej.
 6. Kliknij Aktualizuj, a następnie wybierz aktualizację.
Krok 2: Zainstaluj aktualizację
 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.
 2. Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie aktualizacji lub inny komunikat o błędzie, uruchom komputer ponownie i spróbuj zainstalować aktualizację jeszcze raz. Aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli została już zainstalowana.
 3. Po zainstalowaniu aktualizacji sprawdź, czy drukarka jest włączona i w zasobniku znajduje się papier.
 4. Spróbuj wydrukować dowolny dokument.
Rozwiązanie 3: Sprawdź i wyczyść wkład drukujący
Jeśli w komunikacie o błędzie wymieniony jest konkretny wkład, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić i wyczyścić ten wkład. Jeśli w komunikacie o błędzie nie jest wspomniany żaden wkład, wykonaj poniższe czynności w stosunku do każdego z wkładów.
Krok 1: Otwórz drukarkę i wyjmij wkład
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij lekko na koniec każdego z wkładów, aby go zwolnić.
  • Trójkolorowy wkład drukujący znajduje się w gnieździe po lewej stronie.
  • Wkład czarny lub fotograficzny znajduje się w gnieździe po prawej stronie.
  Rys. : Wyjmij wkład trójkolorowy
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 4. Wysuń wkład atramentowy.
    Uwaga:
  Po wyjęciu wkładu nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut. Jeśli wkład będzie pozostawał poza drukarką zbyt długo, atrament może zaschnąć i zatkać dysze.
 5. Po wyjęciu wkładu odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki. Odczekaj od 30 sekund do 1 minuty.
 6. Podłącz z powrotem przewód zasilający.
Krok 2: Upewnij się, że z wkładu drukującego została usunięta taśma ochronna
Upewnij się, że z wkładu drukującego została usunięta taśma ochronna. Pociągnij za różową wypustkę, aby usunąć taśmę ochronną z wkładu.
  Rys. : Zerwij taśmę ochronną
  Ilustracja: Zerwij taśmę ochronną
 1. Wypustka
Krok 3: Wyczyść wkład drukujący
 1. Do czyszczenia styków wkładu i styków karetki potrzebne będą następujące materiały:
  • Czystą wodę destylowaną. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkład.
  • Bawełniane waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał niepozostawiający włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładu (np. filtry do kawy).
  • Arkusze papieru lub papierowy ręcznik, na który odłożysz wkłady podczas czyszczenia.
 2. Umieść wkład drukujący na kartce papieru, tak aby płytka z otworami dyszy była skierowana w górę.
 3. Zanurz wacik w czystej wodzie i wyciśnij go, aby usunąć nadmiar wody. Wacik powinien być jedynie lekko wilgotny.
 4. Wyczyść styki wkładów drukujących. Nie dotykaj dysz.
   Rys. : Wyczyść styki elektryczne
  1. Styki elektryczne
  2. Dysze atramentowe
  Ilustracja: Wyczyść styki elektryczne
 5. Wyczyść styki w karetce wewnątrz drukarki. Styki karetki mają kolor miedziany i znajdują się w karetce, w miejscu umożliwiającym kontakt ze stykami wkładu, gdy jest on zainstalowany.
 6. Przetrzyj wyczyszczone miejsce suchym wacikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci.
Krok 4: Włóż wkład atramentowy z powrotem na miejsce
 1. Chwyć wkład tak, aby dysze były skierowane do dołu, a styki w stronę drukarki. Wsuń wkład do karetki.
  • Wkłady oznaczone trójkątem należy włożyć do gniazda karetki po lewej stronie.
  • Wkłady oznaczone kwadratem lub pięciokątem należy włożyć do gniazda karetki po prawej stronie.
  Rys. : Wsuń wkład do karetki
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 2. Wsuń wkład atramentowy do drukarki tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład
  Ilustracja: Wpychanie wkładu drukującego
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy w zasobniku znajduje się papier.
 5. Spróbuj wydrukować dowolny dokument.
Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Wymień wkład atramentowy
Jeśli w komunikacie o błędzie wymieniony jest konkretny wkład, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć ten wkład i zastąpić go nowym. Jeśli w komunikacie o błędzie nie jest wspomniany żaden wkład, wykonaj poniższe czynności, aby wymienić każdy z wkładów na nowy.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Krok 1: Otwórz drukarkę i wyjmij stary wkład
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Naciśnij lekko na koniec każdego z wkładów, aby go zwolnić.
  • Trójkolorowy wkład drukujący znajduje się w gnieździe po lewej stronie.
  • Wkład czarny lub fotograficzny znajduje się w gnieździe po prawej stronie.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
 4. Wysuń wkład atramentowy.
Krok 2: Upewnij się, że z nowego wkładu drukującego została usunięta taśma ochronna
Usuń taśmę ochronną z nowego wkładu. Pociągnij za różową wypustkę, aby usunąć taśmę ochronną.
  Przestroga:
Nie próbuj usuwać miedzianych pasków styków.
  Rys. : Zerwij taśmę ochronną
  Ilustracja: Zerwij taśmę ochronną
 1. Wypustka
  Przestroga:
Po zdjęciu taśmy nie wolno dotykać styków miedzianych ani dysz atramentowych.
  Rys. : Styki i dysze
  Ilustracja: styki i dysze
 1. Kontakty
 2. Dysze atramentowe
Krok 3: Zainstaluj nowy wkład atramentowy
 1. Chwyć wkład tak, aby dysze były skierowane do dołu, a styki w stronę drukarki. Wsuń wkład do karetki.
  • Wkłady oznaczone trójkątem należy włożyć do gniazda karetki po lewej stronie.
  • Wkłady oznaczone kwadratem lub pięciokątem należy włożyć do gniazda karetki po prawej stronie.
  Rys. : Wsuń wkład do karetki
  Ilustracja: Wsuń wkład atramentowy
 2. Wsuń wkład atramentowy do drukarki tak, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład
  Ilustracja: Wpychanie wkładu drukującego
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy w zasobniku znajduje się papier.
 5. Spróbuj wydrukować dowolny dokument.
Rozwiązanie 5: Sprawdzenie karetki
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie poruszać.
 1. Przy włączonej drukarce otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. Zaczekaj, aż karetka przesunie się w obszar dostępowy.
 2. Nie wyłączając drukarki, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, aby zresetować mechanizm drukowania i umożliwić ręczne przesuwanie elementów.
    Ostrzeżenie:
  W kolejnych czynnościach elementy drukarki należy przesuwać ręcznie. Nieodłączenie przewodu zasilającego stanowi ryzyko porażenia prądem.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Patrząc przez obszar dostępowy wkładu drukującego lub przez zasobnik wyjściowy, sprawdź, czy wkłady drukujące są odpowiednio umieszczone w karetce i czy nie są poluzowane.
 5. Sprawdź, czy wokół karetki ani pod nią nie znajdują się żadne przeszkody, uniemożliwiające jej przemieszczanie.
 6. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać po całej szerokości drukarki, mocno popychając ją w lewo, a następnie w prawo.
 7. Usuń wszelkie znalezione przeszkody. Konieczne być może dosięgnięcie karetki przez zasobnik papieru.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładu drukującego, a następnie z powrotem podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki i do gniazdka elektrycznego.
 9. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę, sprawdź, czy w zasobniku znajduje się papier i spróbuj wydrukować dowolny dokument.
Rozwiązanie 6: Zresetuj drukarkę
Reset drukarki może wznowić wyrównywanie.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...