Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

"Błąd mechanizmu" wyświetlany na komputerze (zacięcie papieru) dla drukarki HP Deskjet

Problem

Podczas próby drukowania papier zacina się w drukarce, po czym przestaje ona drukować, a kontrolka zasilania zaczyna () migać. W drukarce mógł również wystąpić jeden z poniższych problemów:
 • Na komputerze wyświetla się komunikat „Błąd mechanizmu”.
 • Drukowanie nieoczekiwanie zostaje wstrzymane.
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?
Jeżeli szukasz informacji dotyczących sposobów zapobiegania powtarzającym się zacięciom papieru, możesz przejść bezpośrednio do części zapobieganie i przyczyny w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie

Aby rozwiązać problem, wypróbuj każde z rozwiązań przedstawionych w tym dokumencie, a następnie wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby wydrukować raport autotestu. Wykonanie tych czynności pozwoli określić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po usunięciu problemu i pomyślnym wydrukowaniu raportu autotestu można zakończyć rozwiązywanie problemu.

Wydrukuj raport autotestu

Aby wydrukować stronę autotestu, należy wykonać czynności podane poniżej.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 3. Otwórz i zamknij pokrywę drukarki cztery razy.
 4. Zwolnij przycisk zasilania (). Zostanie wydrukowany raport autotestu.
WAŻNE: Drukuj raporty autotestu po zastosowaniu któregokolwiek z rozwiązań, nawet jeśli problem został usunięty.

Rozwiązanie 1: Usuń zacięty papier

Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.

Krok 1: Wyjmij z zasobnika luźne arkusze papieru

Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie wyjmuj jeszcze zaciętego papieru. Próba usunięcia zaciętego papieru z przodu urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu druku.

Krok 2: Usuń zacięty papier od tylnej strony drukarki

 1. Odłącz kabel USB od gniazda z tyłu urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania () jeden raz. Zamiast wyłączyć się, drukarka będzie próbowała wysunąć zacięty papier.
  • Jeśli zacięcie papieru zostanie usunięte i kontrolka zasilania () przestanie migać, wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z sekcją „Wydrukuj raport autotestu”, znajdującą się na początku dokumentu. Jeżeli raport autotestu zostanie wydrukowany prawidłowo, można zakończyć rozwiązywanie problemu.
  • Jeśli w drukarce nadal znajduje się zacięty papier, przejdź do następnego kroku.
 3. Odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 5. Naciśnij zatrzask na tylnej pokrywie dostępu po lewej stronie i zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki.
  Rys. : Otwórz tylną pokrywę dostępu
  Otwórz tylną pokrywę dostępu
 6. Chwyć za zacięty papier i pociągnij go do siebie.
 7. Włóż tylną pokrywę dostępu drukarki HP na miejsce.
  Rys. : Załóż tylną pokrywę dostępu
  Załóż tylną pokrywę dostępu
 8. Podłącz kabel USB z powrotem do drukarki, a następnie podłącz przewód zasilający. Drukarka włączy się automatycznie.
 9. Jeśli drukarka nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania ().

Krok 3: Usuń zacięty papier od przedniej strony drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć zacięty papier z przedniej strony drukarki.
  Przestroga:
Papier należy wyciągać ostrożnie. Jeżeli papier podrze się, jego resztki mogą utknąć na ścieżce papieru i spowodować uszkodzenie urządzenia. Ostrożnie usuń wszelkie skrawki papieru, jakie zauważysz.
 1. Aby sprawdzić, czy karetka porusza się swobodnie, wykonaj poniższe czynności.
  1. Przy włączonej drukarce otwórz jej przednią pokrywę. Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. Jeśli tak, poczekaj, aż znajdzie się w tym położeniu.
  2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda w jej tylnej części.
  3. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 2. Sprawdź, czy karetka nie jest zablokowana przez kawałki papieru lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy wałkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 3. Sięgnij do środka drukarki przez zasobnik wyjściowy i ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka zacięła się z prawej strony urządzenia, przesuń ją na lewą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka zacięła się z lewej strony urządzenia, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
  • Jeżeli karetka zacięła się w środkowej części urządzenia, przesuń ją na prawą stronę urządzenia.
 4. Usuń wszelkie widoczne skrawki papieru oraz inne przedmioty.
 5. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości urządzenia, delikatnie popychając ją w lewo, a następnie w prawo.
 6. Zamknij przednią pokrywę.

Krok 4: Wydrukuj raport autotestu

Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wyczyść wałki papieru

Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru znajdujące się wewnątrz drukarki.

Krok 1: Wyczyść wałki papieru

 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 2. Naciśnij zatrzask na tylnej pokrywie dostępu po lewej stronie i zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Zdejmij tylną pokrywę dostępu
 3. Zwilż niestrzępiącą się ściereczkę wodą butelkowaną lub destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 4. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Należy naciskać z umiarkowaną siłą, tak aby usunąć kurz i brud.
  Rys. : Wałki wewnątrz drukarki HP
  Wałki znajdujące się wewnątrz drukarki HP
 5. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
 6. Włóż tylną pokrywę dostępu drukarki HP na miejsce.
  Rys. : Załóż tylną pokrywę dostępu
  Załóż tylną pokrywę dostępu
 7. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 8. Jeżeli drukarka HP nie włączy się, naciśnij przycisk zasilania ().

Krok 2: Wydrukuj raport autotestu

Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej korzystania z przedstawionych rozwiązań na początku tego dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Przeprowadź resetowanie zasilania

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować urządzenie.

Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania

 1. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
 3. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 4. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki.
 6. Włącz drukarkę.

Krok 2: Wydrukuj raport autotestu

Wydrukuj raport autotestu. Zapoznaj się z sekcją „Wydrukuj raport autotestu”, znajdującą się na początku dokumentu.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a raport autotestu zostanie wydrukowany, wykonywanie dalszych czynności nie będzie konieczne. Podłącz przewód USB, aby wznowić zadanie drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
 • Jeżeli raport autotestu nie zostanie wydrukowany, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 3: Poszukaj dalszych informacji

Jeżeli nadal występują problemy, na stronie głównej wsparcia technicznego HP wyszukaj inny dokument z opisem zaobserwowanych symptomów.
Prawym przyciskiem myszy kliknij łącze Wsparcie klienta HP, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowym oknie.
Uwaga:
Jeżeli strona zostanie wyświetlona z nieprawidłowym ustawieniem kraju/regionu lub w nieprawidłowym języku, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy kraj/region i język.

Rozwiązanie 4: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Zapobieganie zacięciom papieru

Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwoli zapobiec powtarzającym się zacięciom papieru w urządzeniu HP.
 • Przed załadowaniem papieru do podajnika unieś stos arkuszy papieru, a następnie popukaj dolną krawędzią o płaską powierzchnię, tak aby wyrównać wszystkie krawędzie stosu.
 • Upewnij się, że ograniczniki długości oraz szerokości na podajniku są ustawione prawidłowo, a następnie wsuń do oporu stos papieru do podajnika.
    Przestroga:
  Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika.
 • Nie przepełniaj podajnika papierem.
 • Nie wkładaj nowych arkuszy do podajnika w czasie drukowania.
 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie HP obsługuje dany rodzaj papieru. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia HP.
 • Nie drukuj na papierze ze spinaczami lub zszywkami.
 • Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 • Używaj jedynie jednego rodzaju papieru do danego zadania drukowania. Nie umieszczaj na raz w podajniku papieru różnego rodzaju, rozmiaru oraz o różnej gramaturze.
 • Nie używaj zbyt cienkiego lub zbyt grubego papieru albo papieru o zbyt gładkiej fakturze.

Przyczyny

Zacięcia papieru mogą być spowodowane:
 • Nieprawidłowym włożeniem papieru do zasobnika.
 • Uszkodzeniem lub zabrudzeniem wałków papieru.
 • Włożeniem do zasobnika podartego, pomarszczonego lub zawilgoconego papieru.
 • Tylna pokrywa dostępu mogła nie zostać zamknięta lub moduł druku dwustronnego (duplekser) nie został zamocowany na miejscu.
 • Dodanie papieru do stosu znajdującego się w zasobniku w czasie, gdy urządzenie drukowało.
 • Włożenie do zasobnika arkuszy papieru różnego rodzaju.
 • Zacięcie papieru w urządzeniu w niewidocznym miejscu.
 • Zablokowanie ścieżki papieru przez jakąś przeszkodę.
 • Resztki podartego papieru, które utknęły w urządzeniu po poprzednim zacięciu.
 • Przepełnieniem zasobnika.
 • W przypadku drukowania na kopercie: zagięciem krawędzi koperty.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...