Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP PC -- Blokowanie się lub zawieszanie komputera (Windows 7)

Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7.
Ten dokument pomaga znaleźć i rozwiązać problemy, na skutek których komputer przestaje reagować, zawiesza się lub blokuje.
Wśród objawów wskazujących na występowanie problemów są następujące:
 • System Windows przestaje odpowiadać i nic nie porusz się na ekranie.
 • Komputer nie reaguje na ruchy myszą lub naciskanie klawiszy klawiatury.
 • Pojawia się komunikat o błędzie i nie można go wyłączyć.
Jeśli odpowiadać przestaje tylko aplikacja lub program, przejdź do poniższej sekcji Odinstalowanie oprogramowania związanego z brakiem odpowiedzi komputera, aby usunąć oprogramowanie antywirusowe, którego nie potrzebujesz, starsze wersje programów oraz aktualizacje oprogramowania, które zostały zainstalowane, kiedy system Windows przestał reagować, lub też programy, które przestają odpowiadać.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem procedury rozwiązywania problemu sprawdź poniższe elementy, aby lepiej dobrać rozwiązanie do określonych objawów:
 • Jeśli pojawia się komunikat o błędzie na niebieskim ekranie i nie można kontynuować pracy, zobacz temat Rozwiązanie wspomagane HP — Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania lub braku rozruchu w celu uzyskania informacji.
 • Jeśli komputer przestaje reagować w nieregularnych odstępach czasu lub wkrótce po włączeniu, przyczyną może być awaria któregoś z podzespołów.
  Aby sprawdzić wadliwy podzespół, kliknij przycisk Start, następnie Wszystkie programy, Pomoc i narzędzia, a następnie Narzędzia diagnostyki sprzętu. Uruchom Test systemu z sekcji Skrypty testowe po lewej stronie, pomijając testy zapisu płyty CD. Testy, które wykryły usterkę pamięci, procesora lub karty graficznej są zwykle oznaką uszkodzenia powstałego wskutek zbyt wysokiej temperatury. Test ten można również przeprowadzić, uruchamiając go z programów grupy Autostart, jeżeli komputer najczęściej przestaje reagować w systemie Windows. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Komputery HP — Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu.
 • Jeśli komputer przestaje reagować po wychodzeniu ze stanu uśpienia lub wstrzymania, uruchom ponownie komputer. Aby naprawić ten problem, dostosuj ustawienia zasilania i zaktualizuj BIOS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Komputery HP — Rozwiązywanie problemów z trybem uśpienia i hibernacją (Windows 7).

Krok 1: Odblokuj komputer, który nie reaguje

Wykonaj czynności podane w tym rozdziale, jeżeli komputer przestanie reagować. W ten sposób zamkniesz niebieski ekran z komunikatem o błędzie lub zawieszony program i znajdziesz przyczynę problemu:
 1. Znajdź i odłącz jeden lub wszystkie przewody sieciowe z tyłu komputera.
 2. Wyjmij wszystkie płyty z napędów CD/DVD, korzystając z przycisku wysuwania tacy napędu komputera.
  • Jeżeli system Windows ponownie stanie się aktywny, oczyść, napraw lub wymień dysk. Procedura rozwiązywania problemów została zakończona.
  • Jeżeli problem się utrzymuje, kontynuuj rozwiązywanie problemów.
 3. Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt na klawiaturze, naciśnij klawisz F4, aby zamknąć program.
  • Jeśli system Windows ponownie zacznie działać prawidłowo, oznacza to, że problem jest związany z oprogramowaniem. Zapisz swoje pliki i ponownie uruchom komputer. Zapamiętaj nazwę programu, który przestał odpowiadać lub spowodował błąd. Zaktualizuj lub usuń oprogramowanie, które nadal przestaje reagować. Rozwiązywanie problemów zostało zakończone.
  • Jeśli błąd nadal występuje, kontynuuj rozwiązywanie problemów.
 4. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc w celu otwarcia Menedżera zadań.
 5. Zapisz nazwy programów, które przestały reagować, znajdujące się na karcie Aplikacje w Menedżerze zadań.
  Okno aplikacji Menedżera zadań
 6. Kliknij program, który nie odpowiada, a następnie kliknij opcję Zakończ zadanie.
  Uwaga:
  Jeżeli Explorer przestał odpowiadać, kliknij Plik, Nowe zadanie (Uruchom...), a następnie wpisz w polu Explorer, aby uruchomić ponownie program Windows Explorer.
 7. Powtórz czynność klikania opcji Zakończ zadanie w przypadku programów, które nie odpowiadają, tak aby z listy zostały usunięte wszystkie nieodpowiadające programy.
 8. Kliknij okno poza Menedżerem zadań.
  • Jeśli system Windows ponownie zacznie działać prawidłowo, oznacza to, że problem jest związany z oprogramowaniem. Zapisz swoje pliki i ponownie uruchom komputer. Zapamiętaj nazwę oprogramowania, które przestało odpowiadać. Zaktualizuj lub usuń oprogramowanie, które nadal przestaje reagować. Rozwiązywanie problemów zostało zakończone.
  • Jeśli komputer nadal przestaje odpowiadać, kontynuuj rozwiązywanie problemu.
 9. Wyszukaj procesy, które mogą sprawiać, że komputer przestaje reagować.
  1. W Menedżerze zadań kliknij kartę Procesy, a następnie opcję Pokaż procesy wszystkich użytkowników.
  2. Sprawdź kolumnę CPU. Jeżeli w kolumnie CPU obok obrazu innego niż Proces bezczynności systemu widnieje wartość 99, zapisz nazwę takiego procesu.
   Karta Procesy
  3. Sprawdź kolumnę Pamięć pod kątem rosnącej liczby. Jeżeli znajdziesz rosnącą liczbę, obserwuj ją przez 10 sekund lub dłużej, aby potwierdzić, czy nadal rośnie, a następnie zapisz nazwę obrazu.
  4. W kolumnie Nazwa obrazu kliknij zapisany wcześniej proces oraz opcję Zakończ proces. Zakończ poszczególne procesy dla każdej nazwy obrazu powiązanej z zawieszaniem się komputera.
 10. Kliknij okno poza Menedżerem zadań.
  • Jeśli system Windows ponownie zacznie działać prawidłowo, oznacza to, że problem jest związany z oprogramowaniem. Zapisz swoje pliki i ponownie uruchom komputer. Pamiętaj nazwy obrazu, które przestały odpowiadać. Jeżeli system Windows nadal przestaje reagować, zaktualizuj lub usuń programy powiązane z nazwami obrazu. Przejdź do sekcji Odinstaluj oprogramowanie związane z brakiem odpowiedzi komputera, aby uzyskać więcej informacji.
  • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej części, aby przywrócić system.

Krok 2: Zaktualizuj sterowniki urządzeń

W ramach rozwiązywania problemów zaktualizuj sterowniki i oprogramowanie komputera, używając funkcji Windows Update. Więcej informacji oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update (Windows 10 i 8, 7).

Krok 3: Zaktualizuj system BIOS

Jeśli komputer nadal przestaje odpowiadać, zaktualizuj system BIOS. Firma HP udostępnia aktualizacje systemu BIOS, które mogą rozwiązać problemy związane z brakiem odpowiedzi komputera. Przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP — Pobieranie sterowników i oprogramowania, aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja systemu BIOS. Jeśli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, wybierz typ komputera, wpisz nazwę modelu swojego komputera, a następnie kliknij Prześlij. Otworzy się strona wsparcia dla produktu.
Jeśli aktualizacja systemu BIOS jest dostępna, pobierz i zainstaluj ją zgodnie z instrukcjami na stronie pobierania. Dodatkowe informacje na temat aktualizacji systemu BIOS można znaleźć w dokumencie Komputery stacjonarne HP — Aktualizacja systemu BIOS lub Komputery przenośne HP — Aktualizacja systemu BIOS.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania oprogramowania, przejdź do dokumentu Pobieranie lub aktualizacja oprogramowania i sterowników dla komputerów HP.
Jeśli aktualizacja systemu BIOS nie jest dostępna lub nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Sprawdź i wyczyść otwory wentylacyjne, aby zapobiec przegrzewaniu się komputera

Ponieważ przegrzanie komputera może powodować jego brak odpowiedzi, należy używać sprężonego powietrza, aby utrzymywać przewody wentylacyjne w czystości i chronić je przed kurzem i zanieczyszczeniami. Poprawia to cyrkulację powietrza i obniża temperaturę wewnątrz komputera. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery stacjonarne HP — Zapobieganie przegrzewaniu się komputera lub Komputery przenośne HP — Obniżanie temperatury w komputerze przenośnym w celu zapobieżenia przegrzaniu.

Krok 5: Skanuj w poszukiwaniu wirusów i złośliwego oprogramowania oraz i usuń je

Wirusy i złośliwe oprogramowanie mogą powodować brak odpowiedzi komputera. Zobacz dokument Komputery HP — Komputer może być zainfekowany przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie (Windows 7, Vista, XP), aby dowiedzieć się więcej na temat wirusów i sposobu ich usuwania.

Krok 6: Odinstaluj oprogramowanie związane z brakiem odpowiedzi komputera

Aby usunąć oprogramowanie antywirusowe, którego nie potrzebujesz, starsze wersje programu oraz aktualizacje oprogramowania, które były zainstalowane, gdy system Windows przestał reagować:
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania komputera, aż komputer wyłączy się (5 minut).
 2. Włącz komputer.
 3. Kilkakrotnie naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się pierwszy ekran.
 4. W menu Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij Enter.
  Nastąpi wyświetlenie pulpitu Windows ze słowami Tryb awaryjny w czterech rogach ekranu.
 5. Kliknij ikonę Start, a następnie pozycję Panel sterowania.
 6. Kliknij dwukrotnie element Programy i funkcje.
    Przestroga:
  Upewnij się, że dysponujesz płytami instalacyjnymi, a także kluczami instalacyjnymi do programów, które chcesz zachować.
 7. Zaznacz program, który powoduje brak odpowiedzi komputera, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Sprawdź datę instalacji danego programu, aby odszukać oprogramowanie. Jeśli program został zainstalowany w tym samym dniu, kiedy problem zaczął występować, może to oznaczać, że przyczyną jest właśnie ten program.
   Odinstaluj lub zmień okno programu z wybranym programem
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć oprogramowanie.
 9. Kontynuuj odinstalowywanie oprogramowania w ten sam sposób, do momentu usunięcia wszystkich programów powiązanych z problemem.
 10. Ponownie uruchom komputer — w normalny sposób, tak aby uruchomił się system Windows 7.
 11. Jeśli problem nadal występuje, nawet po odinstalowaniu podejrzanego programu i aktualizacji, przejdź do następnego kroku, aby dowiedzieć się więcej o problemach związanych z oprogramowaniem.

Krok 7: Poszukaj dodatkowych informacji na temat problemu z oprogramowaniem

Jeżeli oprogramowanie, którego chcesz używać, stale powoduje brak odpowiedzi komputera, odwiedź witrynę internetową producenta oprogramowania. Istnieje możliwość, że inne osoby zgłosiły wcześniej ten sam problem i producent mógł przedstawić jakieś rozwiązanie.
 1. Podłącz kable sieciowe, które zostały wcześniej odłączone.
    Przestroga:
  Jeżeli nie korzystasz z żadnego programu antywirusowego, nie łącz się z Internetem, dopóki go nie włączysz.
 2. Otwórz witrynę internetową producenta programu i wyszukaj sprawdzone rozwiązania, przeszukując strony obsługi klienta. a także fora dyskusyjne oferujące pomoc techniczną, dostępne na tej stronie.
 3. Jeśli na stronie producenta nie ma rozwiązania, którego szukasz, przeszukaj Internet. Możesz tam znaleźć fora użytkowników niezależne od producenta i społeczności, które dysponują informacjami na temat odpowiedniego rozwiązania.
Jeżeli błąd występuje nadal, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 8: Wykorzystaj narzędzie przywracania systemu w trybie awaryjnym firmy Microsoft

Aby przywrócić system do momentu sprzed występowania problemów z zawieszaniem systemu:
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania komputera, aż komputer wyłączy się (5 minut).
 2. Włącz komputer.
 3. Kilkakrotnie naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się pierwszy ekran.
 4. W menu Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows wybierz opcję Tryb awaryjny i naciśnij Enter.
  Gdy zostanie wyświetlony pulpit Windows, oznaczenie Tryb awaryjny pojawi się we wszystkich czerech narożnikach ekranu.
 5. Kliknij Start i wpisz przywracanie systemu w polu wyszukiwania. Na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję Przywracanie systemu.
  W razie potrzeby kliknij OK w oknie Kontrola konta użytkownika, aby kontynuować.
  Nastąpi otwarcie okna Przywracanie systemu.
 6. Zaznacz opcję Wybierz inny punkt przywracania i kliknij przycisk Dalej.
   Okno Przywracanie systemu z zaznaczoną opcją Wybierz inny punkt przywracania
 7. Wybierz datę i godzinę na liście punktów przywracania, która odpowiada dacie i godzinie sprzed momentu pojawienia się problemów z brakiem odpowiedzi komputera.
   Okno Przywracanie systemu z wybraną datą
 8. Kliknij przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlone okno Potwierdzanie punktu przywracania.
 9. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak.
Po zakończeniu procesu przywracania komputer automatycznie uruchomi się ponownie.
Po zakończeniu przywracania systemu problem powinien zostać rozwiązany. Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj wcześniejszy punkt przywracania systemu.
Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Uwaga:
Komputer może przestać reagować ponownie, jeśli problem był powodowany przez automatyczne aktualizacje oprogramowania, takie jak programy instalowane za pomocą usługi Windows Update lub HP Update. Jeśli komputer nadal przestaje reagować, przejdź do następnej części, aby odinstalować ostatnio pobrane aktualizacje oprogramowania. Wyłącz narzędzie automatycznej aktualizacji oprogramowania (Windows Update, HP Update lub inne) i pobieraj najnowsze aktualizacje bezpośrednio ze strony pomocy technicznej producenta.

Krok 9: Twardy reset komputera

Jeśli komputer nie odpowiada, wykonywanie resetu sprzętowego może pozwolić na włączenie komputera i uruchomienie systemu Windows. Przejdź do jednego z poniższych dokumentów w zależności od modelu komputera.

Krok 10: Odzyskaj system za pomocą narzędzia Odzyskiwanie systemu HP

Jeżeli procedury rozwiązywania problemów nie pozwoliły rozwiązać tego problemu, przywróć wszystkie programy zainstalowane w komputerze do początkowej konfiguracji za pomocą narzędzia HP System Recovery. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Odzyskiwanie systemu za pomocą programu HP System Recovery w ramach systemu Windows 7.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...