Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów dotyczących zgodności starszych aplikacji i gier z systemem Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów z systemem Windows 7.
Oprogramowanie stworzone dla systemu Windows Vista, XP, DOS lub innego systemu operacyjnego może nie być w pełni zgodne z systemem Windows 7. Informacje zawarte w tych sekcjach dokumentu mają na celu pomóc w otwarciu i używaniu programów w systemie Windows 7. Jeśli nie można uruchomić programu, może to oznaczać, że nie jest on zgodny z systemem Windows 7. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie internetowej producenta danego programu.

Rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem programu za pomocą narzędzia rozwiązywania problemów ze zgodnością

W systemie Windows 7 uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
 1. Kliknij menu Start , a następnie Panel sterowania.
 2. Kliknij Programy, a następnie kliknij Uruchom programy utworzone dla poprzednich wersji Windows.
  Rys. : Opcja Programy i funkcje
   Uruchom programy utworzone dla poprzednich wersji systemu Windows
 3. Kliknij Dalej, aby uruchomić narzędzie rozwiązywania problemów ze zgodnością.
  Rys. : Program Compatibility Wizard
   Okno Zgodność programów
 4. Narzędzie to wykryje istniejące problemy i wyświetli listę starszych programów.
 5. Przewiń listę programów, zaznacz żądany program, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz polecenie Wypróbuj zalecane ustawienia, aby przejść na nowe zalecane ustawienia programu.
  Rys. : Opcje dotyczące rozwiązywania problemów
  W oknie programu naprawiania problemów ze zgodnością, kliknij opcję Wypróbuj zalecane ustawienia
 7. Kliknij opcję Uruchom program, aby przetestować działanie programu z nowymi ustawieniami.
 8. Kliknij Dalej.
  • Jeżeli program można uruchomić i z niego korzystać, oznacza to, że problem został rozwiązany. Kliknij Tak, zapisz te ustawienia dla tego programu.
  • Jeżeli program nadal nie chce się uruchomić, kliknij Nie, spróbuj ponownie przy użyciu innych ustawień.
   Rys. : Opcje dotyczące rozwiązywania problemów
   Okno narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów: Rozwiązywanie problemów zostało zakończone
Jeśli test zgodności programu nadal będzie kończył się niepowodzeniem, oznacza to, że dany program jest najprawdopodobniej niezgodny z systemem Windows 7. Wejdź na stronę producenta programu, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Rozwiązywanie problemu z programem z poziomu menu Start systemu Windows

Jeśli program znajduje się w menu Start systemu Windows, można wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie Wszystkie programy.
 2. Odszukaj nazwę programu, który powoduje problemy, prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę programu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zgodność.
  Rys. : Wszystkie programy - karta Zgodność
  Lista przedstawiająca różne tryby systemu operacyjnego z zaznaczonym systemem Windows XP Service Pack 3
 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z:.
 5. Wybierz wersję systemu Windows, która spełnia oryginalne wymagania systemowe programu, który próbujesz uruchomić.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
W ten sposób program został skonfigurowany do uruchomienia w trybie zgodności.

Uruchom programy w trybie Windows XP

Windows XP Mode i Windows Virtual PC to aplikacje firmy Microsoft, umożliwiające uruchamianie na komputerze oprogramowania w symulowanym środowisku systemu Windows XP.
Jeśli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate, a sprzęt i system BIOS obsługują wirtualizację, możliwe jest uruchomienie aplikacji Windows XP Mode. Aby sprawdzić, czy dany komputer obsługuje technologię wirtualizacji i włączyć ją na danym komputerze, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włącz komputer i od razu naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aż pojawi się ekran narzędzia konfiguracji systemu BIOS.
 2. Za pomocą klawiszy strzałek w prawo lub lewo wybierz ekran zasilania.
 3. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz opcję Technologia wirtualizacji.
  W przypadku niektórych komputerów ustawienie Technologia wirtualizacji można znaleźć na ekranie Konfiguracja systemu lub w innej części systemu BIOS. Jeśli ustawienie Technologia wirtualizacji nie znajduje się w narzędziu konfiguracji systemu BIOS, oznacza to, że system nie obsługuje technologii wirtualizacji i korzystanie z aplikacji Windows XP Mode nie jest możliwe.
 4. Naciśnij klawisz Enter.
 5. Wybierz polecenie Włączone, aby aktywować wirtualizację i naciśnij klawisz Enter.
  Po włączeniu ustawienia Technologia wirtualizacji powinno być możliwe uruchomienie na komputerze aplikacji Windows XP Mode (jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate).
  Rys. : Tryb BIOS - Technologia wirtualizacja włączona
  Ustawienie Technologia wirtualizacji włączone
 6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany w pamięci i wyjść z programu.
Więcej informacji na temat aplikacji XP Mode i Virtual PC można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP - Instalacja i uruchamianie programu Virtual PC i XP Mode w systemie Windows 7.

Utworzenie konta użytkownika z zaawansowanymi uprawnieniami

W przypadku zalogowania na konto z ograniczonymi uprawnieniami, zainstalowanie lub uruchomienie niektórych programów może nie być możliwe. Zaloguj się na konto administratora i zainstaluj program dla wszystkich użytkowników w systemie lub dodaj uprawnienia administratora do konta użytkownika w następujący sposób:
Uwaga:
Dostęp do programu ma tylko użytkownik, który go zainstalował. Zaloguj się jako użytkownik, który zainstalował program, aby mieć pewność, że będzie można wyświetlić i uruchomić program.
 1. Kliknij menu Start , a następnie Panel sterowania.
 2. W kategorii Konta użytkowników i Filtr rodzinny kliknij polecenie Dodaj lub usuń konta użytkowników.
  W przypadku wyświetlenia monitu o podanie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić działanie.
 3. Kliknij nazwę konta, które ma być zmienione.
 4. Kliknij polecenie Zmień typ konta.
 5. Zaznacz opcję Administrator.
 6. Kliknij przycisk Zmień typ konta.
Typ konta został zmieniony.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...