Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym za pomocą programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft

Ten dokument dotyczy wszystkich komputerów stacjonarnych HP i Compaq.
Program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft zapewnia ochronę przed wirusami, programami szpiegującymi i innym szkodliwym oprogramowaniem. Program Zabezpieczenia podstawowe skanuje komputer w poszukiwaniu istniejących zagrożeń i zapobiega przedostawaniu się nowych zagrożeń. Zabezpieczenia podstawowe nie są preinstalowane na komputerze, lecz są dostępne bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Microsoft.
Uwaga:
Jeśli masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, ale chcesz zainstalować inne oprogramowanie antywirusowe, musisz w pierwszej kolejności usunąć stare oprogramowanie antywirusowe i dopiero wtedy możesz zainstalować nowe. W ten sposób pozwala uniknąć problemów wynikających z konfliktów oprogramowania.

Pobieranie i instalowanie programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft

Program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft jest dostępny bezpłatnie do pobrania dla wszystkich komputerów, w których zainstalowany jest oryginalny system operacyjny Windows. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować Zabezpieczenia podstawowe:
 1. Kliknij przycisk pobierz za darmo.
 2. Witryna Microsoft wykryje system operacyjny użytkownika i rozpocznie pobieranie opcji odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.
 3. Gdy otworzy się okno dialogowe Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij Uruchom.
  Rys. : Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
  Ilustracja okna Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
 4. Gdy otworzy się drugie okno dialogowe – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.
  Rys. : Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
  Ilustracja okna Ostrzeżenie o zabezpieczeniach
 5. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Ekran powitalny kreatora instalacji
  Ilustracja ekranu powitalnego kreatora instalacji
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby zainstalować program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft.
 7. Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.
  Rys. : Instalacja została zakończona
  Ilustracja końcowego okna instalacji
  Zostanie wyświetlony ekran aktualizacji, a oprogramowanie Zabezpieczenia podstawowe sprawdzi, czy w witrynie Microsoft są nowe wersje definicji wirusów i oprogramowania szpiegowskiego. Wszystkie potrzebne aktualizacje zostaną zainstalowane na komputerze. Po zakończeniu skanowania należy zamknąć oprogramowanie.
  Rys. : Ekran aktualizacji
  Ekran aktualizacji

Skanowanie komputera w poszukiwaniu zagrożeń zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Security Essentials

Program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft może wykonać skanowanie najczęstszych miejsc, w których gromadzą się zagrożenia, kompleksowe skanowanie całego systemu lub skanowanie napędów i folderów wybranych przez użytkownika. Wykonaj poniższe czynności, aby przeskanować komputer pod kątem zagrożeń zabezpieczeń:
 1. Aby otworzyć program Microsoft Security Essentials, kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, a następnie Microsoft Security Essentials.
 2. Otwórz kartę Strona główna.
 3. Wybierz jedną z opcji skanowania, a następnie kliknij Skanuj teraz:
  • Szybkie - Wykonuje skanowanie folderów, w których zwykle gromadzą się zagrożenia zabezpieczeń.
  • Pełne - Wykonuje skanowanie całego systemu.
  • Niestandardowe - Skanuje napędy i foldery wybrane przez użytkownika.
  Rys. : Opcje skanowania
  Ilustracja karty Strona główna
 4. Program zabezpieczenia podstawowe skanuje komputer w poszukiwaniu zagrożeń zabezpieczeń.
  Rys. : Skanowanie
  Ilustracja okna skanowanie
  Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran z wynikami. Jeśli skaner znajdzie zagrożenia, pojawi się ich lista. Jeśli skaner nie znajdzie zagrożeń, zostanie wyświetlony komunikat Skanowanie nie wykazało żadnych zagrożeń na tym komputerze.
  Rys. : Ekran wyników wyszukiwania
  Ekran wyników wyszukiwania

Ustalanie harmonogramów skanowania za pomocą programu Microsoft Security Essentials

Program Microsoft Security Essentials może automatycznie skanować komputer raz w tygodniu o ustalonej godzinie. Wykonaj poniższe czynności, aby zaplanować cotygodniowe skanowanie:
 1. Kliknij kartę Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Zaplanowane skanowanie.
  Rys. : Zaplanowane skanowanie
  Ilustracja okna Zaplanowane skanowanie
 3. Zaznacz pole przy opcji Wykonaj zaplanowane skanowanie na moim komputerze (zalecane).
 4. Wybierz typ skanowania (szybkie lub pełne), dzień i porę dnia. Następnie kliknij pola wyboru, aby określić inne warunki harmonogramu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Program Zabezpieczenia podstawowe będzie wykonywał skanowanie komputera co tydzień, tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Przegląd funkcji programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft

Program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft zapewnia ochronę przed wirusami, programami szpiegującymi i innym szkodliwym oprogramowaniem. Program Zabezpieczenia podstawowe skanuje komputer w poszukiwaniu istniejących zagrożeń i zapobiega przedostawaniu się nowych zagrożeń. Zabezpieczenia podstawowe nie są preinstalowane na komputerze, lecz są dostępne bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Microsoft.
Otwieranie programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft
Aby otworzyć program Microsoft Security Essentials, kliknij przycisk Start, Wszystkie programy, a następnie Microsoft Security Essentials.
Zakładka Strona główna
W zakładce Strona główna wyświetlony jest rzeczywisty stan zabezpieczeń oraz definicje wirusów i oprogramowania szpiegującego. Z zakładki Strona główna można wykonać skanowanie szybkie, pełne lub niestandardowe.
Rys. : Zakładka Strona główna
Ilustracja zakładki Strona główna
Zakładka Aktualizacja
W zakładce aktualizacja wyświetlony jest stan definicji wirusów i oprogramowania szpiegującego. Kliknij Zaktualizuj, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.
Rys. : Zakładka Aktualizacja
Ilustracja zakładki Aktualizacja
Zakładka Historia
W zakładce Historia są wyświetlone wszelkie elementy uznane przez program Zabezpieczenia podstawowe za potencjalnie szkodliwe.
Rys. : Zakładka Historia
Ilustracja zakładki Historia
Karta Ustawienia
W zakładce Ustawienia można ustalić harmonogram skanowania, sprecyzować akcje domyślne, włączyć lub wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym, wykluczyć pliki, foldery lub procesy i zarządzać członkostwem w społeczności Microsoft SpyNet. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zmiana ustawień w programie Microsoft Security Essentials.
Rys. : Karta Ustawienia
Ilustracja karty Ustawienia

Zmiana ustawień w programie Microsoft Security Essentials

W zakładce Ustawienia można ustalić harmonogram skanowania, sprecyzować akcje domyślne, włączyć lub wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym, wykluczyć pliki, foldery lub procesy i zarządzać członkostwem w społeczności Microsoft SpyNet. Skorzystaj z poniższych sekcji, aby zmienić ustawienia Zabezpieczeń podstawowych.

Zmiana zaplanowanego skanowania w programie Microsoft Security Essentials

Program zabezpieczenia podstawowe może wykonywać zaplanowane skanowanie raz w tygodniu. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić typ skanowania, dzień tygodnia lub porę dnia:
 1. Kliknij opcję Zaplanowane skanowanie.
  Rys. : Zaplanowane skanowanie
  Ilustracja okna Zaplanowane skanowanie
 2. Zaznacz pole przy opcji Wykonaj zaplanowane skanowanie na moim komputerze (zalecane).
 3. Wybierz dzień i typ skanowania (szybkie lub pełne), a następnie tydzień i porę dnia.
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Program Zabezpieczenia podstawowe będzie wykonywał skanowanie komputera co tydzień, tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Ustawienie domyślnych czynności programu Microsoft Security Essentials

Program Microsoft Security Essentials może automatycznie usuwać zagrożenia bezpieczeństwa. Wykonaj poniższe czynności, aby ustalić akcje domyślne programu Zabezpieczenia podstawowe w przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń zabezpieczeń:
 1. Kliknij Akcje domyślne.
  Rys. : Akcje domyślne
  Ilustracja okna Akcje domyślne
 2. Dla każdego poziomu ostrzegania wybierz akcję, jaką ma wykonywać program Zabezpieczenia podstawowe (Akcja zalecana, Usuń lub Kwarantanna).
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zmiana ustawień ochrony w czasie rzeczywistym w programie Microsoft Security Essentials

Ochrona w czasie rzeczywistym alarmuje o potencjalnie szkodliwym oprogramowaniu, w momencie, gdy próbuje się ono samo zainstalować lub uruchomić na komputerze. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lub wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym i zmienić ustawienia ochrony:
 1. Kliknij opcję Ochrona w czasie rzeczywistym.
  Rys. : Ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym
  Ilustracja okna ustawień ochrony w czasie rzeczywistym
 2. Włącz lub wyłącz ochronę w czasie rzeczywistym oraz określ, czy program Zabezpieczenia podstawowe ma monitorować pliki i aktywność programów oraz skanować pobierane pliki.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wykluczanie plików i lokalizacji podczas skanowania za pomocą programu Microsoft Security Essentials

Istnieje możliwość wykluczenia niektórych plików i lokalizacji, aby przyśpieszyć skanowanie bezpieczeństwa. Aczkolwiek obniży to stan ochrony komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Wykonaj poniższe czynności, aby wykluczyć niektóre pliki i foldery ze skanowania:
 1. Kliknij opcję Wykluczone pliki i lokalizacje.
  Rys. : Wykluczone pliki i lokalizacje
  Ilustracja okna Wykluczone pliki i lokalizacje
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Przejdź do napędu, folderu lub pliku, które chcesz wykluczyć ze skanowania bezpieczeństwa, a następnie kliknij OK.
 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego napędu, folderu lub pliku, który chcesz wykluczyć.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wykluczanie typów plików podczas skanowania za pomocą programu Microsoft Security Essentials

Istnieje możliwość wykluczenia niektórych typów plików, aby przyśpieszyć skanowanie bezpieczeństwa. Aczkolwiek obniży to stan ochrony komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Wykonaj poniższe czynności, aby wykluczyć niektóre typy plików ze skanowania:
 1. Kliknij opcję Wykluczone typy plików.
  Rys. : Wykluczone typy plików
  Ilustracja okna Wykluczone typy plików
 2. W otwartym polu wpisz typ pliku (np. .jpeg).
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
  Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego typu pliku, który chcesz wykluczyć.
 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wykluczanie procesów podczas skanowania za pomocą programu Microsoft Security Essentials

Ze skanowania bezpieczeństwa można również wykluczyć niektóre procesy (o rozszerzeniach .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com lub .scr), aby skanowanie przyśpieszyć. Aczkolwiek obniży to stan ochrony komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Wykonaj poniższe czynności, aby wykluczyć ze skanowania niektóre procesy:
 1. Kliknij przycisk Wykluczone procesy.
  Rys. : Wykluczone procesy
  Ilustracja okna Wykluczone procesy
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Przejdź do procesu (z rozszerzeniem .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com lub .scr), który chcesz wykluczyć ze skanowania bezpieczeństwa, a następnie kliknij OK.
 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego typu procesu, który chcesz wykluczyć.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zmiana zaawansowanych ustawień w programie Microsoft Security Essentials

Program Microsoft Security Essentials umożliwia zmianę ustawień zaawansowanych np. skanowania archiwów i dysków wymiennych, tworzenia punktów przywracania systemu przed czyszczeniem komputera oraz przeglądanie historii. Aby zmienić ustawienia zaawansowane, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij opcję Zaawansowane.
  Rys. : Ustawienia zaawansowane
  Ilustracja przedstawiająca okno ustawień zaawansowanych
 2. Wprowadź pożądane zmiany w ustawieniach zaawansowanych.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Ustalanie poziomu członkostwa w społeczności Microsoft SpyNet

SpyNet to społeczność internetowa Microsoft, która zajmuje się zbieraniem informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Członkostwo podstawowe umożliwi otrzymywanie informacji na temat pochodzenia oprogramowania, podjętych działań i faktu, czy przyniosły one pożądane rezultaty. Wybierając członkostwo zaawansowane, użytkownik będzie otrzymywał wszystkie ww. informacje podstawowe i dodatkowo informacje na temat lokalizacji oprogramowania na komputerze, nazw plików, działania i wpływu tego oprogramowania na komputer.
Aby wybrać jeden z poziomów członkostwa w społeczności Microsoft SpyNet, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Microsoft SpyNet.
  Rys. : Ustawienia Microsoft SpyNet
  Ilustracja przedstawiająca okno ustawień społeczności Microsoft SpyNet
 2. Wybierz Członkostwo podstawowe lub Członkostwo zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...