Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008 i P1009 - Drukarka drukuje puste strony w systemie Windows XP

Problem
W systemie Windows XP urządzenie drukuje puste strony. Niektóre lub wszystkie strony mogą być częściowo puste lub w połowie zadrukowane.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
  Uwaga:
Niektóre z poniższych rozwiązań wymagają ponownego uruchomienia komputera. Dodaj tę stronę do ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo odnaleźć po ponownym uruchomieniu komputera.
Rozwiązanie 1: Sprawdź kasetę z tonerem
W celu sprawdzenia kasety z tonerem należy wykonać opisane poniżej czynności.
  Uwaga:
Wygląd produktu wykorzystanego w poniższych ilustracjach może nieznacznie odbiegać od wyglądu posiadanego urządzenia, jednak we wszystkich przypadkach należy wykonać te same czynności.
Krok 1: Usuń taśmę zabezpieczającą z kasety z tonerem i ponownie rozprowadź toner
Na kasecie z tonerem może znajdować się taśma zabezpieczająca, która uniemożliwia przepływ tonera na papier. W celu usunięcia taśmy zabezpieczającej z kasety z tonerem i ponownego rozprowadzenia tonera wykonaj opisane poniżej czynności.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do kaset z tonerem.
 2. Wyjmij wkład drukujący z urządzenia.
  Rys. : Wyjmij kasetę z tonerem
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu drukującego.
 3. Pociągnij za uchwyt na kasecie drukującej, żeby usunąć taśmę zabezpieczającą.
  Rys. : Usuwanie taśmy zabezpieczającej
  Ilustracja przedstawiająca usuwanie taśmy zabezpieczającej.
 4. Delikatnie zakołysz kasetą z tonerem pięciokrotnie w przód i w tył.
    Przestroga:
  Kasetę z tonerem należy trzymać po bokach, aby jej nie uszkodzić.
  Rys. : Pokołysz kasetą w przód i w tył
  Ilustracja: Kołysanie kasetą w przód i w tył
 5. Włóż nową kasetę z tonerem do urządzenia. Sprawdź, czy kaseta jest umieszczona prawidłowo.
  Rys. : Włóż kasetę z tonerem
  Ilustracja: Instalacja kasety z tonerem.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do kaset z tonerem.
 7. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 2: Wymień kasetę z tonerem
Drukowanie pustych stron może oznaczać, że w kasecie pozostało bardzo niewiele tonera lub że toner wyczerpał się całkowicie. W takim wypadku należy spróbować wymienić kasetę z tonerem.
 1. Otwórz drzwiczki dostępu do kasety, a następnie wyjmij kasetę z tonerem.
 2. Wyjmij nową kasetę z opakowania, a następnie delikatnie zakołysz kasetą w przód i w tył w celu równomiernego rozprowadzenia tonera.
    Przestroga:
  Kasetę z tonerem należy trzymać po bokach, aby jej nie uszkodzić.
 3. Pociągnij za uchwyt na kasecie z tonerem, żeby usunąć taśmę zabezpieczającą.
 4. Włóż nową kasetę z tonerem do urządzenia. Sprawdź, czy kaseta jest umieszczona prawidłowo.
 5. Zamknij drzwiczki dostępu do kasety, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Ponownie uruchom drukarkę
Ponowne uruchomienie urządzenia może rozwiązać niektóre problemy i umożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
    Uwaga:
  Urządzenie może nie wyłączyć się po naciśnięciu przycisku zasilania. Bez względu na to należy przejść do kolejnej czynności.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odłącz kabel USB () od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Odczekaj około 30 sekund.
 5. Podłącz kabel USB do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 6. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk zasilania (), żeby włączyć urządzenie.
 8. Ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Ponownie uruchom komputer
Zdarza się, że problem można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie komputera.
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy. Pamiętaj o zapisaniu zmian w używanych plikach.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie Zamknij system. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 3. Wybierz opcję Uruchom ponownie. W przypadku większości komputerów nastąpi wtedy zamknięcie systemu, wyłączenie, włączenie, a następnie ponowne uruchomienie systemu.
    Uwaga:
  W przypadku wyświetlenia okna dialogowego z zezwoleniem na bezpieczne wyłączenie komputera należy nacisnąć przycisk zasilania komputera, żeby go wyłączyć. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania w celu uruchomienia komputera.
  Po kilku minutach komputer będzie gotowy do drukowania.
 4. Ponownie otwórz plik i spróbuj go wydrukować.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy na podglądzie wydruku nie ma pustych stron
W przypadku, gdy urządzenie wydrukuje wszystkie strony zadania, lecz do wydruku doda puste strony, należy sprawdzić, czy puste strony są widoczne na podglądzie wydruku.
 1. W przypadku większości programów należy kliknąć Plik, a następnie Podgląd wydruku. Jeżeli w używanym programie brakuje takiej opcji, skontaktuj się z producentem oprogramowania.
 2. Sprawdź, czy na podglądzie wydruku nie ma pustych stron.
 • Jeżeli na podglądzie wydruku widać puste strony, należy je usunąć z dokumentu, a następnie spróbować ponownie wykonać zadanie drukowania.
 • Jeżeli na podglądzie wydruku nie ma pustych stron, należy przejść do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 5: Sprawdź kable drukarki
W przypadku urządzeń połączonych z komputerem za pomocą kabla USB lub kabla sieciowego zdarza się, że przyczyną problemu może być wadliwe połączenie. W celu sprawdzenia połączenia USB należy wykonać następujące czynności.
 1. Sprawdź, czy wtyczka kabla jest wsunięta do końca do właściwego gniazda z tyłu urządzenia. Mocno dociśnij wtyczkę. Jeżeli zatrzask złącza kabla Ethernet jest uszkodzony, wymień kabel.
  Podłącz kabel USB
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla USB do urządzenia.
  Podłącz kabel Ethernet
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla Ethernet.
 2. Ponownie otwórz dokument, który zamierzasz wydrukować i spróbuj wydrukować go ponownie.
 3. Jeżeli problem nie ustąpi, spróbuj wymienić kabel na sprawdzony, który na pewno działa prawidłowo.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 6: Sprawdź właściwości systemu
W celu uzyskania najlepszych wyników podczas korzystania z urządzenia na komputerze należy zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. W celu sprawdzenia, która wersja systemu Windows XP jest aktualnie zainstalowana na komputerze należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer i wybierz opcję Właściwości. Zostanie otwarte okno Właściwości systemu.
 2. Na karcie Ogólne, w sekcji System, odszukaj Dodatek Service Pack.
 3. Skontaktuj się z Microsoft, żeby dowiedzieć się, czy na komputerze zainstalowano najnowszy dodatek Service Pack. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano najnowszego dodatku Service Pack należy zaktualizować system, tak aby zainstalować najnowszy Service Pack.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 7: Sprawdź, czy na dysku twardym komputera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca
Drukowanie wymaga określonej ilości miejsca na dysku twardym, wykorzystywanego do przetwarzania zadań drukowania i przesyłania ich do urządzenia.
Krok 1: Sprawdź ustawienia pamięci wirtualnej
Niewystarczająca ilość pamięci wirtualnej może stanowić przyczynę problemu. Pamięć wirtualna to tymczasowa przestrzeń na dysku twardym, wykorzystywana do przetwarzania zadań drukowania.
W celu sprawdzenia ilości dostępnej pamięci wirtualnej należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer i wybierz opcję Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W sekcji Wydajność kliknij opcję Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane. Sprawdź ustawienie Całkowitego rozmiaru plików stronicowania dla wszystkich dysków w sekcji Pamięć wirtualna i zapisz rozmiar pliku.
 5. W sekcji Pamięć wirtualna kliknij opcję Zmień. W przypadku prawidłowej konfiguracji ustawienia Rozmiar początkowy i Rozmiar maksymalny powinny mieć wartości mniejsze niż ustawienie Dostępne miejsce.
  Sprawdź następujące ustawienia, a następnie dostosuj je zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  • Rozmiar niestandardowy: Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, kliknij przycisk, żeby ją zaznaczyć.
  • Dostępne miejsce: Jeżeli ustawienie wskazuje mniej niż 200 MB przestrzeni dostępnej na dysku twardym, należy przejść do Kroku 2: „Opróżnienie kosza”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami od kroku 2 do 4. Po wykonaniu tych czynności należy powrócić do tego kroku w celu sprawdzenia ustawień pamięci wirtualnej.
  • Rozmiar początkowy: Ustawienie rozmiaru początkowego oznacza ilość miejsca na dysku twardym zarezerwowanego dla pamięci wirtualnej. Wartość tego ustawienia powinna wynosić co najmniej tyle, ile wartość Zalecana w sekcji Całkowitego rozmiaru plików stronicowania dla wszystkich dysków i nie powinna być mniejsza niż 200 MB.
  • Maksymalny rozmiar: To ustawienie określa maksymalną ilość miejsca, które komputer może wykorzystywać jako pamięć wirtualną. Wartość ustawienia Rozmiar maksymalny powinna wynosić co najmniej dwukrotność wartości ustawienia Rozmiar początkowy.
 6. Kliknij opcję Ustaw, a następnie OK.
Krok 2: Opróżnij kosz
W celu usunięcia elementów z kosza należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Kosz.
    Uwaga:
  Pliki usunięte przez przypadek, które znajdują się w koszu, można przywrócić. W tym celu należy zaznaczyć plik i kliknąć przycisk Plik, a następnie polecenie Przywróć. Po opróżnieniu kosza przywrócenie usuniętych plików nie będzie możliwe.
 2. W celu opróżnienia kosza kliknij menu Plik, a następnie polecenie Opróżnij kosz.
  System Windows usunie zawartość folderu Kosz z dysku twardego.
 3. Kliknij przycisk Tak.
 4. Zamknij folder Kosz.
Krok 3: Uruchom Oczyszczanie dysku, aby usunąć pliki tymczasowe
W celu uruchomienia Oczyszczania dysku wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Kliknij przycisk Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku. Aplikacja Oczyszczanie dysku wyświetli monit o wybór dysku.
 2. Zaznacz dysk twardy, który ma zostać oczyszczony, a następnie kliknij przycisk OK. Aplikacja Oczyszczanie dysku przeprowadzi analizę dysku twardego i przedstawi raport.
 3. Wybierz następujące elementy raportu:
  • Tymczasowe pliki internetowe
  • Pobrane pliki programów
  • Kosz
  • Pliki tymczasowe
 4. Kliknij OK.
Krok 4: Usuń zbędne programy
Wykonanie opisanych poniżej czynności umożliwi usunięcie zbędnych programów.
 1. Kliknij przycisk Start, Ustawienia, Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 2. Zaznacz program, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij Dodaj/Usuń.
 3. Powtórz te czynności dla wszystkich programów, które mają zostać usunięte.
 4. W przypadku usuwania dużych programów uruchom narzędzie ScanDisk i przeprowadź Defragmentację dysku twardego. Opcje te można znaleźć w sekcji Narzędzia systemowe w oknie Akcesoria.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie ósme: Sprawdź ustawienia drukarki na komputerze
Zdarza się, że przyczyną drukowania przez urządzenie HP pustych stron są problemy z ustawieniami drukarki na komputerze. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia komputera.
Krok 1: Sprawdź domyślne ustawienia papieru
Sprawdź, czy ustawienie rozmiaru papieru jest zgodne z szerokością i długością papieru załadowanego do podajnika. Jeżeli papier załadowany w podajniku różni się od ustawionego rozmiaru papieru, drukarka może drukować puste strony.
W celu sprawdzenia domyślnych ustawień papieru należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Drukarki i faksy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia HP () i wybierz z menu rozwijanego pozycję Właściwości.
 4. Kliknij przycisk przeznaczony do otwierania okna dialogowego Właściwości. Przycisk ten może nosić nazwę Właściwości, Opcje, Konfiguracja drukarki, Drukarka lub Preferencje.
 5. Kliknij kartę Funkcje.
 6. Porównaj ustawienia w menu rozwijanym Rozmiar z rozmiarem papieru znajdującego się w podajniku. W przypadku, gdy rozmiar papieru załadowanego do podajnika nie odpowiada ustawieniom w menu rozwijanym Rozmiar, należy wykonać następujące czynności w celu wybrania właściwego rozmiaru papieru:
  1. Z listy rozwijanej Rozmiar wybierz opcję Więcej. Zostanie wyświetlone okno Rozmiar wynosi.
  2. Wybierz rozmiar papieru znajdującego się w podajniku i kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij OK w oknie Preferencje drukowania, a następnie kliknij OK w oknie Właściwości.
Krok 2: Sprawdź, czy urządzenie jest domyślną drukarką systemu
 1. W folderze Drukarki i faksy znajdź ikonę urządzenia ().
 2. Odszukaj czarny symbol zaznaczenia, który wskazuje drukarkę domyślną ().
  Rys. : Przykładowa ikona drukarki domyślnej
  Ilustracja: Przykład ikony drukarki domyślnej
  Jeżeli obok ikony urządzenia HP nie ma czarnego znaku zaznaczenia, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i wybierz polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną.
Krok 3: Wydrukuj stronę testową drukarki w systemie Windows XP
W celu wydrukowania strony testowej drukarki w systemie Windows XP i sprawdzenia, czy sprzęt działa prawidłowo należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Kliknij Start, a następnie Panel sterowania. W nowym oknie otworzy się Panel sterowania.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder Drukarki i faksy () i wybierz polecenie Otwórz. Zostanie otwarty folder Drukarki i faksy.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia ().
 4. Kliknij pozycję Właściwości. Otworzy się okno Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne kliknij opcję Drukuj stronę testową. Urządzenie wydrukuje stronę testową drukarki w systemie Windows XP.
  Rys. : Przykładowa strona testowa drukarki w systemie Windows XP
  Ilustracja przedstawiająca przykładową stronę testową drukarki w systemie Windows XP.
 • Jeżeli strona testowa drukarki w systemie Windows XP zostanie wydrukowana prawidłowo, przejdź do Rozwiązania 9 w niniejszym dokumencie.
 • Jeżeli urządzenie wydrukuje pustą stronę, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 4: Wydrukuj stronę testową
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę testu silnika i sprawdzić, czy oprogramowanie sprzętowe urządzenia działa.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, jeśli nie zostało wcześniej włączone.
 2. Pięciokrotnie otwieraj i zamykaj pokrywę dostępu do kaset z tonerem w ciągu 30 sekund. Urządzenie drukuje stronę testu silnika i powraca do stanu Gotowe.
 • Jeżeli strona testu silnika zostanie wydrukowana prawidłowo, przejdź do kolejnego rozwiązania opisanego w niniejszym dokumencie.
 • Jeżeli wydrukowana zostanie pusta strona, skontaktuj się z HP w celu określenia, czy produkt należy oddać do serwisu.
Rozwiązanie dziewiąte: Wydrukuj zadanie przy pomocy innego programu
W celu wydrukowania zadania za pomocą innego programu, np. z Notatnika lub programu WordPad i określenia, czy przyczyna problemu nie leży po stronie oprogramowania używanego do drukowania należy wykonać opisane poniżej czynności.
 1. Przejdź do zapisanego dokumentu, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Otwórz za pomocą. Zostanie otwarte okno z listą programów, za pomocą których można otworzyć dany plik.
 2. Wybierz program inny niż używany obecnie do drukowania, a następnie ponownie spróbuj wydrukować dokument.
    Uwaga:
  Większość plików można otwierać w prostych edytorach tekstu, jak Notatnik lub WordPad, nawet jeżeli pliki zawierają niestandardowe symbole lub tekst pozbawiony sensu.
 3. Otwórz plik w jednej z tych aplikacji i sprawdź jego zawartość.
 4. Drukowanie pliku:
  1. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj. Otworzy się okno Drukuj.
  2. Wybierz urządzenie HP z menu rozwijanego Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeżeli próba zakończy się pomyślnie, urządzenie wydrukuje dokument w takiej formie, w jakiej jest on wyświetlany w oknie programu.
  • Jeżeli dokument zostanie wydrukowany pomyślnie z wykorzystaniem innego programu, zakończ rozwiązywanie problemu. Przyczyną problemu jest najprawdopodobniej program, za pomocą którego użytkownik usiłuje wydrukować dokument. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z producentem programu.
  • Jeżeli pomimo korzystania z innego programu wydrukowana zostanie pusta strona, należy przejść do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie dziesiąte: Odłącz wszystkie pozostałe urządzenia peryferyjne
Urządzenia takie jak skanery, odtwarzacze MP3 lub inne drukarki mogą powodować zakłócenia w komunikacji między produktem i komputerem. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby odłączyć inne urządzenia od komputera.
 1. Kliknij przycisk Bezpieczne usuwanie sprzętu (), znajdujący się na pasku zadań. Zostanie wyświetlona lista podłączonych do komputera urządzeń.
 2. Kliknij urządzenie, które ma zostać usunięte. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o możliwości bezpiecznego usunięcia urządzenia.
 3. Odłącz urządzenie.
 4. Powtórz te czynności dla każdego urządzenia, które zamierzasz usunąć.
  Uwaga:
Jeżeli urządzenie jest podłączone do koncentratora USB, odłącz koncentrator USB, a następnie podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...