Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Monitory LED HP 2011x, 2211x, 2311x, 2511x i 2711x - Instalacja monitora

W niniejszym dokumencie opisano procedurę montażu i instalacji monitorów LED HP 2011x, 2211x, 2311x, 2511x i 2711x.
Rys. : Monitor LED HP
Monitor LED HP

Rozpakowywanie monitora

 1. Rozpakuj monitor. Upewnij się, że nie brakuje żadnych elementów. Zachowaj opakowanie.
 2. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia zewnętrzne.
 3. Przygotuj płaską powierzchnię do zmontowania monitora. Konieczna może być płaska, miękka i chroniona powierzchnia, na której monitor zostanie umieszczony ekranem do dołu podczas przygotowywania go do instalacji.
WSKAZÓWKA:
W przypadku monitorów z błyszczącą ramką należy rozważyć miejsce jego ustawienia. Ramka może powodować odbicia światła i jasnych powierzchni w pobliżu monitora.

Montaż monitora

Wykonaj poniższe czynności, aby przymocować wspornik podstawy do podstawy monitora, a następnie połączyć tak zmontowany element z panelem monitora:
Uwaga:
Umieść monitor w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w dogodnym miejscu blisko komputera. Podłącz kable monitora po jego zmontowaniu.
  Przestroga:
Ekran monitora jest delikatny. Należy unikać dotykania ekranu LCD lub naciskania go; może to spowodować uszkodzenie ekranu.
 1. Połóż monitor stroną ekranu do dołu na płaskiej, miękkiej, zabezpieczonej powierzchni stołu lub biurka. W tym celu można użyć blatu stołu przykrytego ręcznikiem.
 2. Wsuń podstawę do gniazda we wsporniku podstawy (1), aż podstawa zatrzaśnie się w swoim miejscu.
  Uwaga:
  Spodnia strona wspornika podstawy może wyglądać inaczej w przypadku danego modelu.
  Tylko dla modeli 2511x i 2711x: Przykręć jedną śrubę (2) we wsporniku podstawy, aby zamocować podstawę do wspornika.
  Rys. : Połączenie wspornika podstawy z podstawą
  Połączenie wspornika podstawy z podstawą
 3. Wsuń uchwyt zawiasowy monitora w otwór w górnej części podstawy. Panel zatrzaśnie się na swoim miejscu po pełnym wsunięciu.
  Rys. : Wsuwanie panelu monitora
  Wsuwanie panelu monitora

Podłączanie kabli monitora

  Przestroga:
Przed podłączeniem kabli do monitora należy upewnić się, że komputer i monitor są wyłączone.
Uwaga:
W przypadku używania sygnału DVI, VGA lub HDMI należy podłączyć wyjście audio do zewnętrznych głośników.
Źródło wideo zależy od używanego kabla sygnałowego. Monitor automatycznie określa, na których wejściach są dostępne prawidłowe sygnały wideo. Wejścia można wybrać, naciskając przycisk Wejście na panelu przednim.

Podłączanie kabla sygnałowego VGA

Jeden koniec kabla sygnałowego VGA podłącz do złącza w tylnej części monitora, a jego drugi koniec do złącza VGA komputera. Kabel VGA jest dołączany jedynie do wybranych modeli.
Rys. : Podłączanie kabla VGA
Podłączanie kabla VGA

Podłączanie kabla sygnałowego DVI-D

Jeden koniec kabla sygnałowego DVI-D podłącz do złącza w tylnej części monitora, a jego drugi koniec do złącza DVI-D komputera. Tego kabla można użyć tylko wówczas, gdy komputer jest wyposażony w kartę graficzną zgodną z DVI, która jest zintegrowana lub zamontowana. Kabel DVI-D jest dołączany jedynie do wybranych modeli.
Rys. : Podłączanie kabla DVI-D
Podłączanie kabla DVI-D

Podłączanie kabla HDMI (wybrane modele)

Jeden koniec kabla HDMI podłącz do złącza z tyłu monitora, a drugi do złącza w urządzeniu wejściowym. Kabel HDMI jest dołączany jedynie do wybranych modeli.
Uwaga:
Strumień audio musi zostać podłączony bezpośrednio do zewnętrznych głośników lub do odbiornika audio.
Rys. : Podłączanie kabla HDMI
Podłączanie kabla HDMI

Podłączanie przewodu zasilającego

 1. Należy pamiętać o wszelkich ostrzeżeniach dotyczących elektryki i zasilania.
    Ostrzeżenie:
  Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:
  • Nie usuwać uziemienia kabla. Uziemienie jest bardzo ważnym zabezpieczeniem. Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazdka.
  • Upewnij się, że uziemione gniazdko, do którego podłączane jest urządzenie, jest łatwo dostępne i znajduje się możliwie jak najbliżej urządzenia. Kabel zasilający powinien zostać umieszczony w taki sposób, aby nikt po nim nie chodził i aby nie był przygniatany ustawionymi na nim przedmiotami.
  • Na przewodach połączeniowych i kablach zasilających nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. Nie należy ciągnąć za przewody ani kable.
 2. Podłącz okrągły koniec przewodu zasilacza do monitora, a następnie podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza a drugi do uziemionego gniazdka.
    Ostrzeżenie:
  Aby zapobiec obrażeniom ciała związanym z porażeniem prądem, w przypadku braku dostępu do uziemionego gniazdka należy: (1) użyć adaptera do gniazdka elektrycznego, który zapewnia odpowiednie uziemienie. (2) zainstalować odpowiednio uziemione gniazdko elektryczne.
  Rys. : Podłączanie przewodu zasilającego
  Podłączanie przewodu zasilającego

Instalacja zacisku do zarządzania kablami

Zainstaluj zacisk do zarządzania kablami na kablu wejściowym i przewodzie zasilającym, aby połączyć je ze sobą za monitorem.
Rys. : Instalacja zacisku do zarządzania kablami
Instalacja zacisku do zarządzania kablami

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)

Monitor obsługuje standard HDCP i może odbierać sygnał w jakości HD. Sygnał w jakości HD jest dostępny w wielu źródłach, takich jak urządzenia Blu-ray Disc lub emisje naziemne lub kablowe HDTV. Jeśli nie dysponujesz monitorem ze standardem HDCP, to po odtworzeniu treści w jakości HD zostanie wyświetlony pusty ekran lub obraz w niższej rozdzielczości. Aby móc odtwarzać treści chronione, zarówno karta graficzna komputera, jak i monitor muszą obsługiwać standard HDCP.

Włączanie monitora

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
 2. Aby włączyć monitor, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu monitora.
  Przestroga:
W przypadku monitorów, które przez dłuższy czas wyświetlają ten sam statyczny obraz, może wystąpić uszkodzenie polegające na „wypaleniu” obrazu na ekranie.* Aby uniknąć takiego uszkodzenia, należy zawsze włączać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Zatrzymanie obrazu to zjawisko, które może wystąpić na każdym monitorze LCD. Monitory z uszkodzeniem w postaci „wypalenia” obrazu na ekranie nie są objęte gwarancją firmy HP.
* Dłuższy czas oznacza 12 kolejnych godzin nieużywania monitora.
Kiedy monitor zostaje włączony, na pięć sekund wyświetlany jest komunikat o stanie monitora, a dioda LED źródła zasilania w tylnej części monitora świeci się na zielono. Komunikat zawiera informacje na temat wejścia, przez które jest aktualnie przesyłany aktywny sygnał, stanu ustawienia automatycznego przełączania źródła (Włącz/Wyłącz), domyślnego sygnału źródłowego, bieżącej i zalecanej rozdzielczości obrazu.

Wybieranie złączy wejścia wideo

Złącza wejściowe to:
 • VGA (analogowe)
 • Złącze DVI-D (cyfrowe)
 • Złącze HDMI (cyfrowe) w wybranych modelach
Monitor automatycznie skanuje wejścia sygnałów w poszukiwaniu aktywnego wejścia i przesyła znaleziony sygnał do ekranu. W przypadku znalezienia dwóch aktywnych wejść monitor wyświetli domyślne źródło sygnału wejściowego. Jeśli domyślne źródło nie jest wejściem aktywnym, monitor wyświetli drugie źródło, jeśli jest aktywne. Źródło domyślne można zmienić w menu ekranowym, naciskając przycisk Menu na panelu przednim i wybierając kolejno opcje: Sterowanie źródłem i Źródło domyślne.

Regulowanie pochylenia

W celu uzyskania optymalnego obrazu ekran można pochylić według własnego uznania w następujący sposób:
  Przestroga:
Aby uniknąć uszkodzenia, nie naciskaj ekranu LCD podczas zmiany pochylenia.
 1. Ustaw monitor stroną ekranu do siebie i przytrzymaj wspornik podstawy, aby uniknąć przewrócenia monitora podczas zmiany pochylenia.
 2. Ustaw pochylenie, oddalając lub przybliżając do siebie górną krawędź monitora bez dotykania ekranu.
Rys. : Regulowanie pochylenia
Regulowanie pochylenia

Podłączanie zewnętrznych głośników USB do komputera (wybrane modele)

Jeśli monitor nie jest wyposażony we wbudowane głośniki i zestaw monitora zawiera zewnętrzne głośniki USB, wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zewnętrzne głośniki USB do komputera:
 1. Włącz komputer.
 2. Podłącz kabel audio do złącza głośników w komputerze, a następnie podłącz kabel zasilający USB do złącza USB w komputerze.
  Uwaga:
  Użyj elementu sterującego głośnością na komputerze, aby ustawić odpowiednią głośność.
  Rys. : Podłączanie zewnętrznego głośnika audio i kabli USB
  Podłączanie zewnętrznego głośnika audio i kabli USB

Wskazówki i zalecenia

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej szmatki. Jeżeli ekran monitora wymaga dodatkowego czyszczenia, należy użyć antystatycznego środka do czyszczenia ekranów monitorów.
 • Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z podanymi instrukcjami operacyjnymi. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP.
 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora, zgodnie ze wskazówkami na etykiecie/tabliczce na monitorze.
 • Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego, stanowczo za nią chwytając.
 • Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć jego okres eksploatacji.
 • Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć na miękkiej powierzchni ekranem do dołu, aby nie uległ on zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu.
 • Wyświetlanie na ekranie monitora statycznego obrazu przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie zwane „wypaleniem obrazu”. Aby uniknąć takiego uszkodzenia ekranu monitora, należy zawsze uaktywniać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, jeżeli nie będzie on używany przez dłuższy czas.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...