Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F4500 -- Konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego (sprzęt)

Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Wykonaj poniższe czynności przed instalacją oprogramowania drukarki na komputerze.
Ten dokument opisuje następujące czynności, jakie należy wykonać w celu skonfigurowania urządzenia:
 • Rozpakuj urządzenie wielofunkcyjne
 • Sprawdź zawartości opakowania
 • Podłącz przewód zasilający i zasilacz
 • Załadaduj zwykły biały papier
 • Zainstaluj wkłady drukujące
 • Wyrównaj wkłady drukujące

Montaż urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One

Wykonaj następujące kroki w celu.

Krok 1: Rozpakuj urządzenie wielofunkcyjne All-in-One

 1. Wyjmij urządzenie z kartonu.
 2. Usuń wszystkie taśmy z podajnika papieru, a następnie otwórz pokrywę dostępu do wkładów.
  Rys. : Usuń z taśmę z podajnika papieru.
  Usuń materiały opakowania.
 3. Usuń pozostałości opakowania z wnętrza urządzenia.
  Rys. : Usuń opakowanie
  Usuń opakowanie
 4. Zamknij przednią pokrywę dostępu.
  Rys. : Zamknij przednią pokrywę dostępu
  Zamknij przednią pokrywę dostępu

Krok 2: Sprawdź zawartość opakowania

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

Krok 3: Podłącz przewód zasilający i zasilacz

 1. Obróć urządzenie tak, aby uzyskać dostęp do jego tylnej części.
 2. Podłącz przewód zasilający z tyłu urządzenia.
  Rys. : Podłączanie przewodu zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
  Podłączanie przewodu zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
  Rys. : Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
  Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
 4. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
  Rys. : Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego
  Podłącz przewód zasilający
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.
  Rys. : Włącz drukarkę
  Włącz drukarkę

Krok 4: Włóż zwykły biały papier

 1. Wyciągnij przedłużenie podajnika papieru.
  Rys. : Wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
  Wyciągnij przedłużenie podajnika papieru
 2. Wyciągnij ogranicznik papieru na końcu przedłużenia podajnika papieru.
  Rys. : Wyciągnij ogranicznik papieru
  Wyciągnij ogranicznik papieru
 3. Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru do najbardziej odsuniętej pozycji
  Przesuń prowadnicę szerokości papieru do najbardziej odsuniętej pozycji
 4. Włóż stos kartek zwykłego białego papieru do podajnika papieru krótszą krawędzią do przodu, tak aby strona do druku była skierowana w dół. Wsuń papier do przodu, aż napotkasz opór.
  Rys. : Załaduj papier
  Załaduj papier
 5. Dopasuj prowadnicę szerokości papieru, aż zetknie się z krawędzią papieru.
  Rys. : Dopasuj prowadnicę szerokości papieru
  Dopasuj prowadnicę szerokości papieru

Krok 5: Zainstaluj wkłady drukujące

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Otwórz przednią pokrywę dostępu.
  Rys. : Otwórz przednią pokrywę dostępu
  Otwórz przednią pokrywę dostępu
 3. Wyjmij jeden z wkładów z opakowania i pociągnij za różową końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę z dysz.
  Rys. : Usuń taśmę zabezpieczającą
  Usuń taśmę zabezpieczającą
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków wkładu ani dysz.
  Rys. : Nie dotykaj styków wkładu
  Nie dotykaj styków wkładu
 4. Chwyć wkład drukujący po bokach.
  Rys. : Chwyć wkład drukujący po bokach
  Chwyć wkład drukujący po bokach
 5. Włóż wkład do odpowiedniego gniazda. Ikona czarnego równoległoboku () oznacza gniazdo czarnego wkładu, a ikona purpurowego półokręgu () - gniazdo wkładu kolorowego.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy
  Włóż wkład atramentowy
  Wkład spoczywa w gnieździe odchylony delikatnie ku górze.
  Rys. : Wkład umieszczony jest w gnieździe pod niewielkim kątem
  Wkład umieszczony jest w gnieździe pod niewielkim kątem
 6. Dociśnij wkład, aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Wciśnij wkład na miejsce
  Wciśnij wkład na miejsce
 7. Powtórz powyższe czynności, aby włożyć kolejny wkład w odpowiednie gniazdo.
 8. Zamknij przednią pokrywę dostępu.
  Rys. : Zamknij przednią pokrywę dostępu
  Zamknij przednią pokrywę dostępu

Krok 6: Wyrównaj wkłady drukujące

 1. Odczekaj, aż urządzenie rozpocznie automatyczny proces wyrównywania i wydrukuje arkusz wyrównywania. Cały proces powinien potrwać około 30 do 60 sekund.
  Rys. : Urządzenie wydrukuje arkusz wyrównania
  Zostanie wydrukowana strona wyrównywania.
  Uwaga:
  Jeśli urządzenie nie rozpoczyna automatycznie procesu wyrównywania, odłącz przewód zasilający od tyłu urządzenia, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający.
 2. Unieś pokrywę urządzenia.
  Rys. : Unieś pokrywę urządzenia
  Unieś pokrywę urządzenia
 3. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu. Arkusz wyrównywania należy umieścić przy wyżłobionym oznaczeniu znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Załaduj arkusz wyrównywania
  Załaduj arkusz wyrównywania
 4. Opuść pokrywę urządzenia.
  Rys. : Opuść pokrywę
  Opuść pokrywę
 5. Naciśnij przycisk Skanuj (), aby zeskanować arkusz wyrównywania.
  Rys. : Zeskanuj arkusz wyrównywania
  Zeskanuj arkusz wyrównywania
 6. Odczekaj, aż urządzenie zeskanuje arkusz wyrównywania i zakończy proces wyrównywania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...