Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Deskjet 3050A (J611) All-in-One series - Rozwiązywanie problemów z instalacją drukarki związanych z ochroną zapory sieciowej lub programu antywirusowego

Rozwiązywanie problemów z instalacją drukarki związanych z ochroną zapory sieciowej lub programu antywirusowego

Poniższe zasady mogą rozwiązać większość problemów związanych z zaporami sieciowymi i oprogramowaniem antywirusowym. Dokładne informacje na temat ustawień danego oprogramowania uzyskasz od jego producenta.
Zasady postępowania z zaporami i oprogramowaniem antywirusowym
 • Dbaj o aktualność oprogramowania. Wielu dostawców oprogramowania zabezpieczającego udostępnia aktualizacje rozwiązujące znane problemy i zapewniające ochronę przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
 • Jeśli oprogramowanie zapory lub antywirusowe posiada ustawienie zabezpieczeń o wartości Wysokie, Średnie, lub Niskie, użyj ustawienia Średnie po podłączeniu komputera do sieci.
 • Jeśli zmieniono ustawienia zapory lub programu antywirusowego, przywróć ustawienia domyślne.
 • Jeśli oprogramowanie posiada ustawienie zwane Strefą zaufaną, użyj go, gdy komputer jest podłączony do sieci.
 • Jeśli oprogramowanie posiada ustawienie Nie pokazuj ostrzeżeń, sprawdź czy jest ono wyłączone. Podczas instalacji oprogramowania HP i korzystania z drukarki mogą pojawiać się komunikaty ostrzeżeń od zapory lub oprogramowania antywirusowego zawierające opcje Pozwól, Zezwól, lub Odblokuj odnośnie oprogramowania drukarki. Należy zezwolić na komunikację oprogramowania HP, które wywołało takie komunikaty. Jeśli komunikat zawiera opcję Zapamiętaj to działanie lub Utwórz regułę, zaznacz ją. W ten sposób zapora sieciowa uczy się, czemu można zaufać w sieci.
 • Nie używaj kilku zapór w komputerze na raz. Na przykład, nie włączaj jednocześnie zapory sieciowej Windows wbudowanej w system operacyjny i zapory innego producenta. Posiadanie kilku włączonych jednocześnie zapór nie uczyni komputera bezpieczniejszym i może spowodować problemy.
 • Jeżeli niektóre funkcje (takie, jak skanowanie lub drukowanie) nie działają po zainstalowaniu oprogramowania HP, spróbuj jednocześnie wyłączyć drukarkę i komputer i ponownie je włączyć. Następnie spróbuj ponownie użyć drukarki.
Uwaga:
Więcej informacji odnajdziesz na stronie Centrum druku bezprzewodowego HP:
Jeśli nie udało się prawidłowo zainstalować drukarki HP, możliwe że będzie konieczne tymczasowe wyłączenie usług uruchamiających się w trakcie startu i/lub zapory sieciowej. System operacyjny Windows umożliwia uruchomienie wielu programów i procesów zaraz po starcie. Programy te i zapora mogą uniemożliwić instalację oprogramowania HP lub podłączenie drukarki w sieci. Wskazówki te wyjaśniają, jak wyłączyć te programy i procesy w trakcie instalacji drukarki.
Czynność 1: Wyłącz usługi startowe
 1. Dodaj tę stronę do Ulubionych w przeglądarce internetowej, aby móc do niej szybko wrócić po ponownym uruchomieniu komputera w kolejnej czynności.
  Uwaga:
  Aby dodać stronę do ulubionych, kliknij Ulubione lub Zakładki w przeglądarce internetowej, kliknij Dodaj do ulubionych lub Dodaj tę stronę do zakładek.
  Aby powrócić do tej strony po ponownym uruchomieniu komputera, uruchom przeglądarkę intranetową, kliknij menu Ulubione lub Zakładki i kliknij na nazwę tej strony Internetowej. Po otwarciu strony przewiń ją do dołu, aby zapoznać się z resztą niniejszej instrukcji.
 2. Uruchom okno Narzędzie konfiguracji systemu:
  Windows 7
  1. Na pasku zadań kliknij ikonę Windows.
   Wpisz msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij Enter.
  Windows Vista
  1. Kliknij ikonę Windows, znajdującą się na pasku zadań, a następnie kliknij Uruchom.
   Wpisz msconfig w oknie dialogowym Uruchom, a następnie kliknij OK.
  Windows XP
  1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   Wpisz msconfig w oknie dialogowym Uruchom, a następnie kliknij OK.
 3. Sprawdź, czy wybrane jest Uruchamianie normalne, czy Uruchamianie selektywne. Jeżeli wybrane jest Uruchamianie normalne, wykonaj czynności wskazane poniżej. Jeżeli wybrane jest Uruchamianie selektywne, wykonaj opisane tutaj czynności.
  Uwaga:
  Wykonaj czynności odpowiadające danemu rodzajowi uruchamiania. Należy skorzystać tylko z jednego zestawu czynności, nigdy obu na raz.
  Wyłączanie uruchamiania normalnego
  1. Wybierz Uruchamianie selektywne i wyłącz opcję Załaduj elementy startowe.
   Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft na dole ekranu.
   Kliknij Wyłącz wszystkie.
  Wyłączanie uruchamiania selektywnego
  1. Kliknij kartę Uruchamianie i zapisz listę wybranych elementów.
   Lista ta będzie potrzebna potem przy ponownym przywracaniu uruchamianych pozycji.
   Kliknij kartę Ogólne i wyłącz opcję Załaduj elementy startowe.
   Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft na dole ekranu.
   Zapisz listę wybranych elementów.
   Lista ta będzie potrzebna potem przy ponownym przywracaniu uruchamianych pozycji.
   Kliknij Wyłącz wszystkie.
 4. Kliknij kolejno Zastosuj oraz OK.
  Pojawi się nowe okno. Kliknij Uruchom ponownie, aby kontynuować.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Narzędzie konfiguracji systemu. Zaznacz pole Nie pokazuj tego komunikatu... i kliknij OK.
Czynność 2: Czasowo wyłącz lub skonfiguruj oprogramowanie zapory lub oprogramowanie antywirusowe w komputerze
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę zapory na pasku zadań (obok daty i czasu w komputerze) i kliknij Zatrzymaj lub Wyłącz.
  Jeśli nie ma opcji zatrzymania, otwórz oprogramowanie zapory i wybierz opcję jej zatrzymania lub wyłączenia. Ikona zapory może się zmienić, wskazując na jej wyłączenie.
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Spróbuj ponownie użyć drukarki.
 4. Jeśli drukarka działa po wyłączeniu zapory, należy tak skonfigurować zaporę, by zezwalała na połączenie z drukarką. Więcej informacji odnajdziesz na stronie Centrum druku bezprzewodowego HP:
Czynność 3: Zainstaluj ponownie oprogramowanie HP
 1. Zalecamy pobranie najnowszej wersji oprogramowania dla posiadanego urządzenia ze strony internetowej HP:
  1. Wpisz nazwę urządzenia w polu wyszukiwania (na przykład HP Deskjet 3050A J611 All-in-One series).
   Wybierz odpowiednią wersję systemu operacyjnego Windows, aby wyświetlić opcje pobierania i zamawiania płyt CD.
 2. Zainstaluj ponownie oprogramowanie HP przez uruchomienie instalatora pobranego z Internetu lub przez włożenie płyty CD dołączonej do Drukarki.
 3. Zaakceptuj lub zezwól we wszystkich komunikatach pojawiających się w trakcie instalacji oprogramowania.
  Uwaga:
  Po podłączeniu drukarki za pomocą adresu IP, w przypadku jego zmiany konieczne będzie użycie narzędzia Uaktualnienie adresu IP w celu poprawienia konfiguracji oprogramowania HP. (Jeżeli wcześniej drukowanie bezprzewodowe działało, a następnie pojawił się problem, zmiana adresu IP może być przyczyną problemu.) W celu uruchomienia tego narzędzia kliknij Start > Programy > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > Uaktualnienie adresu IP.
Czynność 4: Włącz usługi startowe
 1. Uruchom okno Narzędzie konfiguracji systemu:
  Windows 7
  1. Na pasku zadań kliknij ikonę Windows.
   Wpisz msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij Enter.
  Windows Vista
  1. Kliknij ikonę Windows, znajdującą się na pasku zadań, a następnie kliknij Uruchom.
   Wpisz msconfig w oknie dialogowym Uruchom, a następnie kliknij OK.
  Windows XP
  1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   Wpisz msconfig w oknie dialogowym Uruchom, a następnie kliknij OK.
 2. Jeżeli wyłączona została wcześniej opcja Uruchamianie normalne, wykonaj opisane poniżej czynności. Jeżeli wyłączona została wcześniej opcja Uruchamianie selektywne, wykonaj opisane tutaj czynności.
  Uwaga:
  Wykonaj czynności odpowiadające danemu rodzajowi uruchamiania. Należy skorzystać tylko z jednego zestawu czynności, nigdy obu na raz.
  Włączanie uruchamiania normalnego
  1. Wybierz Uruchamianie normalne.
  Włączanie uruchamiania selektywnego
  1. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie włącz wszystkie elementy z listy wykonanej w kroku A.
   Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft na dole ekranu.
   Na karcie Usługi włącz wszystkie elementy z listy wykonanej w kroku A.
 3. Kliknij kolejno Zastosuj oraz OK.
  Pojawi się nowe okno. Kliknij Uruchom ponownie, aby kontynuować.
 4. Jeśli zapora lub oprogramowanie antywirusowe zostały wyłączone, wykonaj instrukcje w kolejnej czynności by włączyć je ponownie.
Czynność 5: Włącz zaporę lub oprogramowanie antywirusowe w komputerze
 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę zapory na pasku zadań (obok daty i czasu w komputerze) i kliknij Uruchom lub Włącz.
  Jeśli nie ma opcji uruchomienia, otwórz oprogramowanie zapory i wybierz opcję jej uruchomienia lub włączenia. Ikona zapory może się zmienić, wskazując na jej włączenie.
  Uwaga:
  Jeśli drukarka działa po wyłączeniu zapory, znów przestanie działać po jej włączeniu, chyba że tak skonfigurujesz zaporę, by zezwalała na połączenie z drukarką. Więcej informacji odnajdziesz na stronie Centrum druku bezprzewodowego HP:
Dodatkowa pomoc
Firma Hewlett-Packard udostępnia różne opcje pomocy technicznej dla produktów HP w celu pomocy w używaniu produktu lub rozwiązywania problemów.
 • Strona pomocy technicznej HP: Informacje pomocy i rozwiązywania problemów dla danego urządzanie są dostępne i są najlepszym źródłem aktualnych informacji o urządzeniu. Jeżeli potrzebujesz ustalić dane kontaktowej, kliknij Kontakt z HP, aby przejrzeć dostępne opcje pomocy technicznej.
  Jeżeli pojawi się pytanie, wybierz swój kraj/region. Wybierz opcję pomocy technicznej i rozwiązywania problemów i wprowadź nazwę urządzenia oraz numer w podanym polu.
 • Forum pomocy technicznej HP: Połącz się z użytkownikami HP by uzyskać informacje, wskazówki i odpowiedzi na pytania dotyczące urządzenia.
 • Centrum druku bezprzewodowego HP: Dowiedz się więcej na temat drukowania bezprzewodowego, rozwiązywania problemów z siecią bezprzewodową oraz instalacji i konfiguracji sieci bezprzewodowej.
 • Narzędzie diagnostyki sieci: Jeśli masz problemy w trakcie łączenia drukarki z siecią, możesz pobrać narzędzie diagnostyki sieci HP, które pozwala automatycznie rozwiązać problem.
Uwaga:
Niektóre opcje pomocy technicznej mogą nie być dostępne dla każdego urządzenia, kraju/regionu lub języka.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...