Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Korzystanie z programu HP Advisor wersja 3.2 w systemie Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7 i z programem HP Advisor wersji 3.2.
Aby sprawdzić jaka wersja programu HP Advisor jest używana, kliknij Settings w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij kartę About.
Program HP Advisor monitoruje stan systemu i stanowi łatwe narzędzie dostępu do procedur rozwiązywania problemów. HP Advisor to narzędzie, które umożliwia łatwy dostęp do informacji o komputerze, w tym na temat szczegółów dotyczących gwarancji oraz połączeń z urządzeniami peryferyjnymi, np. z drukarką. Niniejszy dokument zawiera opis narzędzi oferowanych przez program HP Advisor.

Uruchamianie narzędzia HP Advisor

W ramach ustawień domyślnych program HP Advisor otwiera się w widoku zadokowanym. Aby uruchomić program HP Advisor, użyj jednego z poniższych sposobów:
W widoku zadokowanym HP Advisor w górnej części pulpitu kliknij HP Advisor, a następnie PC Dashboard.
Rys. : Dok Advisor PC
Uruchamianie narzędzia HP Advisor z doku Advisor PC
Lub
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno polecenia Wszystkie programy, Hewlett-Packard i HP Advisor.

Używanie narzędzia HP Advisor

Narzędzia HP Advisor można używać na pełnym ekranie lub w widoku zadokowanym, zgodnie z opisem zamieszczonym w poniższej sekcji.
Uwaga:
Nazwa produktu, numer produktu i numer seryjny są wyświetlone w dolnej części głównego okna.

Dok Advisor PC

Dok Advisor PC, umieszczony w górnej części pulpitu, to pasek menu skrótów z łączem do narzędzia HP Advisor i do innych przydatnych programów.
Aby otworzyć narzędzie HP Advisor w pełnym ekranie, kliknij przycisk HP Advisor na widoku zadokowanym, a następnie kliknij stronę, którą chcesz wyświetlić.
Rys. : Dok Advisor PC
Uruchamianie narzędzia HP Advisor z doku Advisor PC
Dok Advisor PC można dopasować do własnych preferencji poprzez przeciągnięcie elementów na pasek lub z paska bądź przeniesienie ich w inne miejsca na tym pasku. Aby dodać element do doku, upuść go na pasku z pulpitu lub menu Start. Do doku można dodać skróty aplikacji, skróty internetowe, ulubione strony Internetowe i często używane dokumenty. Aby otworzyć aplikację, stronę internetową, dokument bądź inne łącze, wystarczy kliknąć je na pasku Advisor PC.
Rys. : Dostosowany dok Advisor PC
Dostosowany dok Advisor PC
Aby przywrócić ustawienia domyślne widoku zadokowanego i usunąć wszelkie dodane ikony, kliknij przycisk Przywróć w prawym górnym rogu.
Aby zamknąć dok, kliknij znak X w prawym górnym rogu. Aby ponownie otworzyć dok, kliknij ikonę HP Advisor na pasku zadań w prawym dolnym narożniku pulpitu.
Rys. : Kliknij ikonę HP Advisor na pasku zadań
Kliknij ikonę HP Advisor na pasku zadań

PC Dashboard

HP Advisor uruchamia aplikację PC Dashboard, która zgłasza status ustawień zabezpieczeń, archiwizacji, alarmów, miejsca na dysku oraz pozostałego okresu gwarancji.
Rys. : PC Dashboard
PC Dashboard

Połączenie internetowe

Strona Internet Connection zawiera informacje na temat stanu aktualnego połączenia internetowego. Strona ta zawiera również łącza ułatwiające odszukanie usługodawcy internetowego (ISP), nawiązanie połączenia z Internetem, bądź rozwiązanie problemów z siecią domową.
Rys. : Połączenie internetowe
Strona Internet Connection

Warranty

Strona Warranty zawiera informacje dotyczące usług gwarancyjnych.
Rys. : Warranty
Strona Warranty

Printers

Strona Printers zawiera informacje na temat stanu wszystkich drukarek podłączonych do komputera oraz zawiera łącza do stron, na których zakupić można materiały eksploatacyjne do drukarek.
Rys. : Printers
Strona Printers

Zabezpieczenia

Strona Security zawiera ogólne informacje na temat stanu zabezpieczeń komputera, jak również łącza do uruchomionych programów zabezpieczeń.
Rys. : Zabezpieczenia
Strona Security

Storage

Na stronie Storage wyświetlone są informacje na temat poszczególnych napędów dysku twardego i wszelkich podłączonych do komputera urządzeń magazynujących, jak np. dysków flash USB. Strona ta zawiera również łącza do programów i informacje, które można wykorzystać do usprawnienia działania napędów.
Rys. : Storage
Strona Storage

Backup

Na stronie Backup wyświetlane są informacje na temat wykonywania kopii zapasowych plików, znajdujących się na komputerze oraz łącza do narzędzi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania systemu.
Rys. : Backup
Strona Backup

Support (HP Support Assistant)

Kliknij ikonę Support na pulpicie nawigacyjnym, aby otworzyć aplikację HP Support Assistant. HP Support Assistant udostępnia łącza i informacje na temat konfiguracji komputera, jego eksploatacji, rozwiązywania problemów i uzyskiwania pomocy.
Rys. : HP Support Assistant
HP Support Assistant

PC Alerts

Aby otworzyć PC Alerts, kliknij ikonę PC Alerts na pulpicie nawigacyjnym bądź kartę PC Alerts na dowolnej stronie HP Advisor. Strona PC Alerts udostępnia informacje na temat aktualizacji oprogramowania, alertów wsparcia i wiadomości od firmy HP.
Rys. : PC Alerts
Strona PC Alerts

PC Discovery

Kliknij kartę PC Discovery na dowolnej stronie HP Advisor, aby zasięgnąć informacji na temat nowych zadań, takich jak korzystanie z Internetu, prowadzenie rozmów przez komunikatory, wyświetlanie i edycja zdjęć i albumów, słuchanie i zarządzanie muzyką oraz oglądanie i tworzenie filmów i plików wideo.
Rys. : PC Discovery
Strona PC Discovery
Do nawigacji po karcie PC Discovery zastosuj jeden z poniższych sposobów:
  Rys. : Opcje nawigacji PC Discovery
 1. Kliknij ikonę kategorii lub strzałki, aby obrócić ikony na karuzeli, aż odpowiednia kategoria znajdzie się z przodu.
 2. Wybierz daną kategorię w prawym górnym rogu, aby przesunąć ją do przodu.
 3. Aby wyświetlić ukryte kategorie, kliknij menu rozwijane SHOW HIDDEN CATEGORY w lewym górnym rogu i wybierz kategorię. Ta ikona kategorii jest dodawana do karuzeli i zostaje przeniesiona na przód.

Korzystanie z funkcji Szukaj

HP Advisor umożliwia wyszukiwanie informacji w Internecie bądź przeszukiwanie artykułów na stronie Pomoc i obsługa techniczna Windows. Użyj tych etapów, aby przeprowadzić wyszukiwanie:
 1. Kliknij strzałkę w polu Szukaj, a następnie wybierz typ wyszukiwania:
  Rys. : Opcje wyszukiwania
  Opcje wyszukiwania
  • Wyszukiwanie Live - wyszukiwanie w Internecie za pomocą Live Search.
  • Pomoc i obsługa techniczna - wyszukiwanie artykułów w centrum pomocy i obsługi technicznej Windows.
 2. Wpisz wyszukiwany wyraz w polu Szukaj.
 3. Kliknij przycisk Szukaj .
 4. Wyniki wyszukiwania wyświetlone zostaną w domyślnej wyszukiwarce internetowej lub w oknie centrum wsparcia i pomocy technicznej.

Sprawdzanie wersji

Aby sprawdzić, jakiej wersji narzędzia HP Advisor używasz, kliknij przycisk Settings w prawym dolnym rogu dowolnej strony HP Advisor. Następnie kliknij zakładkę About.
Rys. : HP Advisor - About
Ustawienia HP Advisor, karta About

Wyłączenie uruchamiania HP Advisor podczas rozruchu

Aby zmienić domyślne ustawienia i wyłączyć uruchamianie doku HP Advisor podczas rozruchu systemu, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij przycisk Settings w prawym dolnym rogu dowolnej strony HP Advisor.
 2. Na karcie Ogólne, odznacz pole Launch Advisor PC Dock at every boot.
  Rys. : Wyłączenie uruchamiania HP Advisor
  Ustawienia HP Advisor, karta General
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP Advisor od HP

Jeśli na Twoim komputerze HP Advisor nie jest zainstalowany, prawdopodobnie możesz go pobrać ze strony internetowej HP. Wykorzystaj czynności opisane poniżej, aby sprawdzić, czy narzędzie to jest dostępne dla Twojego komputera i je pobrać:
 1. W wyświetlonym polu wpisz dokładną nazwę swojego modelu komputera HP lub Compaq, a następnie kliknij Dalej.
 2. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, zainstalowanego na komputerze.
  Uwaga:
  Musisz ustalić, czy używasz 32-bitowego czy też 64-bitowego systemu operacyjnego. Aby to sprawdzić, kliknij Start , prawym przyciskiem myszy kliknij Komputer i wybierz opcję Właściwości. W oknie System, informacja na temat typu systemu operacyjnego podana jest obok pozycji Typ systemu.
  Wyświetli się strona internetowa z listą sterowników i oprogramowania.
 3. Na stronie pobierania oprogramowania i sterowników odszukaj HP Advisor Application Update w karcie Utility - Tools.
 4. Przeczytaj instrukcje na stronie internetowej, aby pobrać i zainstalować daną aktualizację.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...