Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Korzystanie z narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Wyjaśniono w nim, jak transferować dane osobowe pomiędzy dwoma komputerami za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows umożliwia przenoszenie na inny komputer informacji użytkownika takich jak konta użytkownika, pliki, foldery, wiadomości e-mail, kontakty, ustawienia systemu Windows i ustawienia internetowe, ulubione łącza internetowe, zdjęcia oraz pliki muzyczne i pliki wideo. Nie umożliwia on jednak przenoszenia programów.
Uwaga:
Za pomocą narzędzia Łatwy transfer można przenosić informacje na komputer z systemem Windows 7 z komputerów obsługiwanych przez jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) lub Service Pack 3 (SP3)
Uwaga:
Za pomocą narzędzia Łatwy transfer w systemie nie jest możliwe przenoszenie plików z komputera obsługiwanego przez 64-bitowy system Windows na komputer z 32-bitową wersją systemu Windows. Zamiast tego pliki należy przenosić ręcznie za pomocą zewnętrznych urządzeń pamięci masowej. W celu określenia, czy na komputerze zainstalowana jest 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows, zobacz dokument Czy na moim komputerze zainstalowana jest 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows?.

Krok 1: Ustal najlepszy sposób transferu

Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows oferuje kilka sposobów na przeniesienie plików i ustawień. Należy pamiętać, aby wybrany sposób był obsługiwany przez oba komputery.
Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows oferuje kilka sposobów transferu plików:
 • Transfer przy wykorzystaniu dysku flash USB lub zewnętrznego dysku twardego. Aby użyć dysku flash USB, oba komputery muszą posiadać port USB. Aby użyć zewnętrznego dysku twardego, musi on być zgodny z oboma komputerami.
 • Transfer przy użyciu kabla łatwego transferu. W tym wypadku potrzebny będzie specjalny kabel USB przystosowany do pracy z systemem Windows 7 i z narzędziem Łatwy transfer w systemie Windows oraz port USB w obu komputerach. Jeśli nie posiadasz kabla łatwego transferu, możesz go zamówić przez Internet lub kupić w sklepie komputerowym. Kabel łatwego transferu jest obsługiwany na komputerach z systemem Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
  Uwaga:
  Do transferu plików i ustawień pomiędzy komputerami nie można użyć kabla USB.
 • Transfer poprzez sieć. Oba komputery muszą być podłączone do tej samej sieci przewodowej lub bezprzewodowej i oba muszą być wyposażone w funkcję udostępniania plików i folderów.
Przy podejmowaniu decyzji na temat sposobu transferu należy wziąć pod uwagę ilość przenoszonych informacji. Jeśli zamierzasz przenieść wszystkie informacje wszystkich użytkowników danego komputera bądź wszystkie pliki z danego konta użytkownika, najlepszym wyjściem będzie wykorzystanie kabla łatwego transferu, zewnętrznego dysku twardego lub sieci. Jeśli chcesz przenieść jedynie kilka plików i folderów, najprostszym sposobem będzie użycie dysku flash USB.

Krok 2: Uruchom narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na nowym komputerze

Aby uruchomić narzędzie Łatwy transfer na nowym komputerze z systemem Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Przed przejściem do wykonania tych czynności odłącz oba komputery od Internetu i tymczasowo wyłącz wszelkie uruchomione oprogramowanie zapory sieciowej.
 1. Na komputerze z systemem Windows 7 kliknij Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz Windows. Kliknij pozycję Łatwy transfer w systemie Windows.
  Rys. : Uruchomienie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows
  Uruchomienie narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows poprzez funkcję Szukaj
 2. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Łatwy transfer w systemie Windows - Zapraszamy!
  Ekran powitalny narzędzia Łatwy transfer
 3. W następnym oknie wybierz sposób przeniesienia wybranych pozycji.
  • Przy użyciu kabla łatwego transferu - Specjalny kabel USB, który można zakupić, aby przenieść pliki z jednego komputera na inny. Do przenoszenia plików za pomocą narzędzia Łatwy transfer nie można użyć zwykłego kabla USB.
  • Przy pomocy sieci - Transfer plików poprzez sieć.
  • Przy użyciu zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB - Transfer przy wykorzystaniu miejsca do magazynowania na zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB.
  Rys. : W jaki sposób chcesz przetransferować pliki i ustawienia na nowy komputer?
 4. Kliknij pozycję To jest mój nowy komputer.
  Rys. : Którego komputera używasz teraz?
  Którego komputera używasz teraz?
 5. W następnym oknie kliknij Nie.
  Rys. : Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows zapisało już pliki ze starego komputera na zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB?
  Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows zapisało już pliki ze starego komputera na zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB?
 6. W następnym oknie określ, czy chcesz zainstalować narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze.
  Jeżeli na starym komputerze zainstalowano system Windows 7, wybierz pozycję Na moim starym komputerze jest uruchomiony system Windows 7. Pomiń tą sekcję i przejdź do Kroku 4.
  Jeśli na starym komputerze zainstalowany jest system Windows XP lub Windows Vista, wybierz opcję Muszę teraz zainstalować narzędzie. Przejdź do następnej czynności.
  Rys. : Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows musi zostać zainstalowane na starym komputerze?
  Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows musi zostać zainstalowane na starym komputerze?
 7. Wybierz lokalizację, w jakiej chcesz zapisać pliki narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, aby zainstalować je na komputerze. Przy transferze za pomocą zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB, podłącz dane urządzenie do nowego komputera przed wybraniem lokalizacji zapisu plików instalacyjnych.
  Rys. : W jaki sposób zainstalować narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze?
  W jaki sposób zainstalować narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze?
 8. Aby zapisać pliki Łatwego transferu w systemie Windows, przejdź do folderu na zewnętrznym dysku twardym, w sieci lub na dysku flash USB. Następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Przejdź do folderu na dysku flash USB
  Przejdź do folderu na dysku flash USB
  Narzędzie Łatwy transfer rozpocznie kopiowanie plików i wyświetli ekran postępu.
 9. Po zakończeniu kopiowania plików otworzy się okno z prośbą o zainstalowanie narzędzia Łatwy transfer na starym komputerze.
  Uwaga:
  Nie naciskaj opcji Dalej do czasu ukończenia instalacji narzędzia Łatwy transfer na starym komputerze i zapisania plików, które mają zostać przeniesione na nowy komputer.
  Rys. : Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze
  Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze
 10. Jeśli do wykonania transferu wykorzystano zewnętrzny dysk twardy lub dysk flash USB, odłącz ten dysk od komputera.

Krok 3: Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze (tylko w systemie Windows XP i Vista)

Jeśli stary komputer korzysta z systemu Windows 7, pomiń tą sekcję i przejdź do Kroku 4.
Wykonaj te czynności na starym komputerze, aby zainstalować narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows z zewnętrznego dysku twardego, dysku sieciowego lub pamięci USB.
 1. Teraz podłącz urządzenie USB lub dysk zewnętrzny.
 2. Jeśli wyświetli się okno AutoPlay, kliknij Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze.
  Jeżeli opcja auto-odtwarzania nie jest włączona, przejdź do dysku lub pamięci USB za pomocą Eksploratora Windows, następnie kliknij ikonę Łatwy transfer w systemie Windows.
  Rys. : Autoodtwarzanie
  Okno AutoPlay (Autoodtwarzanie)
 3. Po zakończeniu instalacji przejdź do kolejnego kroku.

Krok 4: Zbierz pliki i ustawienia ze starego komputera

Po zainstalowaniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze (chyba że na komputerze zainstalowany jest Windows 7), wykonaj poniższe czynności na starym komputerze, aby zebrać pliki i ustawienia do przetransferowania na nowy komputer.
 1. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Łatwy transfer w systemie Windows - Zapraszamy!
  Ekran powitalny narzędzia Łatwy transfer
 2. W następnym oknie wybierz sposób przeniesienia wybranych pozycji:
  • Przy użyciu kabla łatwego transferu - Specjalny kabel USB, który można zakupić, aby przenieść pliki z jednego komputera na inny. Do przenoszenia plików za pomocą narzędzia Łatwy transfer nie można użyć zwykłego kabla USB.
  • Przy pomocy sieci - Transfer plików poprzez sieć.
  • Przy użyciu zewnętrznego dysku twardego lub dysku flash USB - Transfer przy wykorzystaniu miejsca do magazynowania na zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB.
  Rys. : W jaki sposób chcesz przetransferować pliki i ustawienia na nowy komputer?
 3. Wybierz opcję To jest mój stary komputer.
  Rys. : Którego komputera używasz teraz?
  Którego komputera używasz teraz?
 4. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows przeskanuje konta użytkowników i odszuka wszystkie pliki i ustawienia, które można przetransferować. Po zakończeniu operacji kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Pliki i ustawienia zostały zapisane
  Pliki i ustawienia zostały zapisane
 5. Opcjonalnie można ustalić hasło w celu ochrony pliku Łatwego transferu w systemie Windows. Kliknij przycisk Zapisz.
  Rys. : Wprowadź hasło
  Wprowadź hasło
 6. Przejdź do folderu na dysku sieciowym, zewnętrznym dysku twardym lub dysku flash USB, aby zapisać plik do przeniesienia, następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po utworzeniu pliku transferu kliknij Dalej, a następnie Zamknij.
  Rys. : Plik transferu jest gotowy
  Plik transferu jest gotowy

Krok 5: Przenieś pliki i ustawienia na nowy komputer

Aby przetransferować pliki i ustawienia, wykonaj poniższe czynności:
 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od sposobu transferowania plików i ustawień:
  • Do obu komputerów podłącz kabel łatwego transferu
  • Podłącz dysk flash USB lub zewnętrzny dysk twardy do nowego komputera
  • Z nowego komputera przejdź do folderu sieciowego, w którym zapisany został plik transferu
 2. Okno Łatwy transfer w systemie Windows powinno zostać otwarte w nowym komputerze. Jeśli nie jest otwarte, otwórz ponownie Łatwy transfer w systemie Windows i kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga:
  Poniższe instrukcje oparte są na procedurze transferowania danych z komputera z systemem Windows XP na komputer z systemem Windows 7 przy wykorzystaniu dysku flash USB. W przypadku innych wersji systemu Windows lub innego sposobu transferu wyświetlane okna mogą się różnić od tych przedstawionych w przykładach.
  Rys. : Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze
  Zainstaluj narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows na starym komputerze
 3. Na następnej stronie kliknij Tak.
  Rys. : Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows zapisało już Twoje pliki?
  Czy narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows zapisało już Twoje pliki?
 4. Jeśli przy zapisywaniu pliku transferu ustalone zostało hasło, wpisz je i kliknij Dalej.
  Rys. : Wprowadź hasło
  Wprowadź hasło
 5. Wybierz konta użytkowników, które mają zostać przetransferowane, a następnie kliknij Transferuj.
  Rys. : Wybierz elementy do przetransferowania
  Wybierz elementy do przetransferowania
 6. Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows przetransferuje pliki i ustawienia na nowy komputer.
  Rys. : Transferowanie elementów
  Transferowanie elementów
 7. Gdy proces transferu zostanie zakończony, będzie można wyświetlić raport z wyszczególnieniem plików, które zostały przetransferowane bądź listę programów, które możesz chcieć zainstalować.
  Rys. : Transferowanie zostało ukończone
  Transferowanie zostało ukończone
  • Kliknij opcję Zobacz, jakie elementy zostały przetransferowane, aby wyświetlić raport wyszczególniający pliki i ustawienia, które zostały przetransferowane.
   Rys. : Raport transferu
   Raport transferu
  • Kliknij opcję Zobacz listę programów, które możesz chcieć zainstalować na nowym komputerze, aby wyświetlić raport programu.
   Rys. : Raport programu
   Raport programu


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...