Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Korzystanie z programu Centrum Akcji systemu Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7.
Program Centrum akcji systemu Windows pomaga zachować bezpieczeństwo komputera poprzez sprawdzanie stanu ustawień zapory sieciowej, automatyczne aktualizacje, ustawień oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, ustawień zabezpieczeń internetowych oraz ustawień kontroli kont użytkowników. Centrum akcji monitoruje także zadania konserwacyjne, takie jak wykonywanie kopii zapasowych i procesy Windows Update w celu zapewnienia prawidłowego działania komputera.

Otworzy się okno Centrum zabezpieczeń systemu Windows 7

Aby uruchomić Centrum zabezpieczeń systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie opcję Panel sterowania.
 2. W sekcji System i zabezpieczenia kliknij polecenie Sprawdź stan komputera.
  Rys. : Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Kategoria System i zabezpieczenia w Panelu sterowania
  Otworzy się Centrum akcji systemu Windows.
  Rys. : Centrum akcji systemu Windows
  Centrum akcji systemu Windows

Alerty Centrum akcji systemu Windows 7

Jeśli system Windows 7 wykryje problem związany z programem zabezpieczeń (na przykład jeśli nie jest włączona żadna zapora sieciowa), program Centrum akcji systemu Windows wyświetli odpowiednie powiadomienie oraz umieści ikonę alertu Centrum akcji na pasku zadań.
Rys. : Powiadomienie Centrum akcji systemu Windows na pasku zadań
Powiadomienie Centrum akcji systemu Windows na pasku zadań
Aby automatycznie rozwiązać problem:
 • Kliknij wyświetlone powiadomienie
  Lub
 • Kliknij ikonę Centrum akcji , a następnie kliknij komunikat rozwiązania problemu. Jeśli zapora sieciowa nie byłaby włączona, należałoby kliknąć opcję Włącz Zaporę systemu Windows (ważne).
  Rys. : Komunikaty Centrum akcji na pasku zadań
  Komunikaty Centrum akcji na pasku zadań

Poziomy alertów w Centrum akcji systemu Windows 7

W przypadku wykrycia problemu Centrum akcji wyświetla alerty o dwóch poziomach ostrzeżenia:
 • Pomarańczowy - Program Centrum akcji systemu Windows wykrył możliwy problem. Program Centrum akcji systemu Windows wyświetla informacje na temat potencjalnego problemu wraz z zalecanym rozwiązaniem.
 • Czerwony - Program Centrum akcji systemu Windows wykrył poważny problem. Problem ten może wpłynąć na zabezpieczenia systemu. Program Centrum akcji systemu Windows wyświetla informacje na temat problemu wraz z zalecanym rozwiązaniem.

Zabezpieczenia Centrum akcji systemu Windows 7

Centrum akcji automatycznie wyświetla wykryte problemy z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić stan wszystkich komunikatów zabezpieczeń, kliknij strzałkę obok pozycji Zabezpieczenia.
Rys. : Alert zabezpieczeń
Alert zabezpieczeń
Rys. : Zabezpieczenia
Sekcja zabezpieczeń w Centrum akcji, rozwiń
Centrum akcji wyświetla stan wszystkich zabezpieczeń i zaleca rozwiązania dla wykrytych problemów.

Obsługa Centrum akcji systemu Windows 7

Centrum akcji automatycznie wyświetla wszelkie problemy wykryte podczas procesu konserwacji komputera. Aby wyświetlić stan wszystkich elementów poddanych konserwacji, kliknij strzałkę obok pozycji Konserwacja.
Rys. : Alert procesu konserwacji
Alert procesu konserwacji
Rys. : Konserwacja
Sekcja Konserwacja w Centrum akcji, rozwiń
Centrum akcji wyświetla stan wszystkich elementów poddanych konserwacji i zaleca rozwiązania dla wykrytych problemów.

Zmiana ustawień i wyświetlanie komunikatów o błędach w Centrum akcji systemu Windows 7

Zarządzaj ustawieniami Centrum Akcji lub wyświetlaj zarchiwizowane komunikaty.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...