Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Korzystanie z dwóch lub kilku monitorów na jednym komputerze z systemem Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7, wyposażonych w więcej niż jeden port wyjścia video.
Opisuje on, w jaki sposób podłączyć telewizor (TV) lub monitor jako drugi ekran i go skonfigurować.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że komputer posiada co najmniej dwa porty video: jeden dla głównego monitora, a drugi dla drugiego monitora lub telewizora. Wiele modeli komputerów stacjonarnych HP i Compaq jest fabrycznie wyposażonych w dwa porty video.
Uwaga:
Jeżeli konieczne okaże się dodanie kolejnej karty wideo do komputera, aby ustanowić dodatkowe połączenie wideo, upewnij się, że obie karty wykorzystują ten sam sterownik (WDDM) zgodny z systemem Windows 7. Aby mieć pewność, należy użyć tego samego modelu karty wideo dla obu połączeń.

Ten film przedstawia sposób podłączenia dwóch monitorów do jednego komputera z systemem Windows 7

Podłącz drugi monitor

Aby podłączyć drugi monitor lub telewizor w charakterze monitora, należy wykonać następujące czynności:

Wybierz rodzaj połączenia

Najnowsze komputery i telewizory oferują wiele możliwości połączeń video. Typ złącza video komputera musi odpowiadać typowi dostępnego złącza w telewizorze lub monitorze. Z tabeli poniżej wybierz rodzaj połączenia optymalny dla używanego środowiska wideo.
Uwaga:
Do ustanowienia połączenia pomiędzy portami cyfrowymi HDMI i DVI można użyć przejściówek lub specjalnych kabli przechodnich. Jeśli w komputerze dostępny jest tylko port DVI, a telewizor nie jest wyposażony w port DVI, do ustanowienia połączenia znacznie lepszego niż standardowe połączenie wideo można użyć przejściówki.
Rodzaje połączeń wideo
Złącze/kabel wyjścia wideo
Urządzenie kompatybilne
Video (composite)
TV
S-video
TV
VGA
Monitor
DVI
Monitor lub telewizor wysokiej rozdzielczości
HDMI
Telewizor wysokiej rozdzielczości
Konieczne może być zastosowanie adaptera DVI-HDMI.

Podłączanie telewizora

 1. Podłącz telewizor do komputera za pomocą wybranego przewodu.
 2. Podłącz telewizor do zasilania i włącz go.
 3. Zmień źródło wejścia obrazu telewizora na takie samo, jak złącze źródła obrazu z komputera (Line-1, Video-1, HDMI itd.). Instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z telewizorem.
 4. Włącz komputer.
Uwaga:
W zależności od modelu telewizora jakość obrazu może być gorsza w porównaniu z obrazem monitora.

Podłączanie monitora

 1. Podłącz monitor do komputera za pomocą wybranego kabla.
 2. Podłącz monitor do zasilania i włącz go.
 3. Włącz komputer.

Skonfiguruj ustawienia obrazu

Poniższe instrukcje przedstawiają dwa najbardziej popularne sposoby konfiguracji wielu ekranów:
Prezentacja lub Klon: Na ekranach obu urządzeń wyświetlany jest ten sam obraz (Klon). Konfigurację tę najczęściej wykorzystuje się przy prezentacjach, tzn. prowadzący prezentację pracuje na mniejszym monitorze, a pozostałe osoby widzą jego działania na dużym ekranie, telewizorze, monitorze lub rzutniku.
Rozszerzenie pulpitu: Pulpit Windows lub obszar roboczy powiększa się i zajmuje oba ekrany. Tej konfiguracji używa się najczęściej, aby uzyskać większy obszar roboczy. Zwiększenie obszaru roboczego pozwala użytkownikom obserwować różne aplikacje na poszczególnych ekranach.

Prezentacja lub klon

Użycie konfiguracji Prezentacja lub klon może wymagać specjalnych sterowników. W czasie opublikowania niniejszego dokumentu, komputery HP i Compaq były wyposażane w karty graficzne ATI lub NVIDIA. Zapoznaj się z poniższymi przykładami postępowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można dostosować oprogramowanie graficzne do środowiska prezentacji:
Uwaga:
Jeżeli na twoim komputerze zainstalowano inną technologię wideo i nie można znaleźć ustawień trybu prezentacji, poszukaj informacji i pomocy na stronie producenta danej technologii.
Karta graficzna
Procedura
ATI
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu Windows i wybierz opcję ATI Catalyst Control Center.
 2. Wybierz opcję Konfiguracja podstawowa i kliknij przycisk Przejdź.
 3. Wybierz opcję Klon, a następnie wybierz rozdzielczość.
 4. Kliknij przycisk Zakończ.
NVIDIA
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu Windows i wybierz opcję NVIDIA Control Panel.
 2. Kliknij opcję Ekran, a następnie Zmień ustawienia ekranu.
 3. Wybierz opcję Klon, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Powiększanie pulpitu

Aby powiększyć obszar pulpitu, należy skorzystać z ustawień ekranu systemu Windows 7.
 1. Kliknij ikonę Start, a następnie polecenie Panel sterowania.
 2. Na karcie Wygląd i personalizacja kliknij Dopasuj rozdzielczość ekranu.
  Rys. : Wygląd i personalizacja
  Sekcja Wygląd i personalizacja w Panelu sterowania
  Otworzy się okno Rozdzielczość ekranu
  Rys. : Okno Rozdzielczość ekranu
  Okno Rozdzielczość ekranu
  Uwaga:
  Jeśli system Windows wskaże, że podłączony jest tylko jeden monitor, kliknij polecenie Wykryj. Jeśli system Windows nie rozpozna obu monitorów, kliknij Identyfikuj. Na ikonach monitorów wyświetlone są numery 1 i 2, mające na celu ułatwić ich identyfikację.
 3. Z listy rozwijanej Wiele ekranów wybierz jedną z następujących opcji:
  • Powiel te ekrany: Wyświetl cały pulpit na obu ekranach.
  • Rozszerz te ekrany: Rozszerz pulpit na szerokość obu ekranów.
  • Pokaż tylko pulpit 1: Użyj tylko wyświetlacza nr 1 i pozostaw wyświetlacz 2 pusty.
  • Pokaż tylko pulpit 2: Użyj tylko wyświetlacza nr 2 i pozostaw wyświetlacz 1 pusty.
 4. (Opcjonalnie) Aby dostosować rozdzielczość, wybierz monitor i z listy rozwijanej wybierz nową rozdzielczość.
 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić kierunek, w którym powiększy się pulpit (zwykle w lewo lub prawo tak, aby dopasować kierunek powiększenia do fizycznego ustawienia monitorów), wybierz monitor i przeciągnij go na odpowiednie miejsce.
 6. Po zakończeniu kliknij pozycję Zastosuj, a następnie OK.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją telewizora

Jeżeli podczas podłączania telewizora do komputera wystąpią problemy, wypróbuj następujące sposoby:
 • W przypadku niektórych adapterów ekranu, aby komputer mógł rozpoznać telewizor, konieczne jest skonfigurowanie telewizora jako głównego adaptera ekranu. Jeżeli włączony komputer nie wykrywa telewizora jako ekranu, należy skonfigurować telewizor jako główny ekran w systemie Windows i ponownie uruchomić komputer.
 • Przed włączeniem komputera należy włączyć telewizor.
 • Źródło obrazu telewizora musi być takie same jak to wykorzystywane przez kartę graficzną. Wybierz opcję Wejście 1, Wejście 2 lub S-video, naciskając przycisk Źródło lub Źródło wejścia na pilocie zdalnego sterowania TV. Przyciski te mogą się różnić w zależności od modelu telewizora. Jeśli telewizor nie posiada takiej funkcji, nie będzie można go użyć jako drugiego monitora bez zastosowania specjalnego przetwornika sygnału wideo (ten dokument nie zawiera informacji na ten temat). Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.
 • Ustaw rozdzielczość ekranu na wartość 800 x 600 (lub mniejszą).
 • Używaj wyłącznie jednego źródła video. Nie podłączaj dwóch przewodów do tego samego telewizora lub monitora.
 • W przypadku standardowych sygnałów analogowych, telewizor odbiera sygnał PAL (Europa) lub NTSC (Ameryka Północna) w zależności od kraju przeznaczenia. Upewnij się, że format sygnału telewizora odpowiada sygnałowi wysyłanemu przez kartę (w przypadku wyjścia TV zintegrowanego na płycie głównej ustawienie to można zmienić w systemie BIOS).

Powiązane tematy pomocyhp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...