Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Komunikaty o błędach faksu

Podczas wysyłania lub odbierania analogowego faksu na urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet MFP błędy występujące podczas procesu faksowania są wyświetlane na panelu sterowania urządzenia i wprowadzane do raportów faksu. Błędy faksu mogą występować z wielu przyczyn i często są spowodowane zakłóceniami lub szumami w połączeniu telefonicznym. Każdy błąd, występujący podczas procesu faksowania, będzie wyświetlany na panelu urządzenia, niezależnie od jego źródła.
Jeżeli proces transmisji faksu zostanie przerwany lub jeśli podczas wysyłania lub odbioru faksu wystąpi błąd, to przez podsystem faksu urządzenia zostanie wygenerowany dwuczłonowy opis stan/błąd. Normalne czyli prawidłowe faksy także powodują wygenerowanie komunikatów sygnalizujących powodzenie. Komunikat składa się z tekstowego opisu i kodu cyfrowego (niewielka liczba komunikatów nie zawiera kodów cyfrowych). Na panelu sterowania urządzenia jest wyświetlana tylko tekstowa część komunikatu. Część tekstowa i kod cyfrowy występują w raporcie zdarzeń faksu, raporcie połączenia faksowego i w śladzie T.30 faksu (te raporty można wydrukować z panelu sterowania urządzenia, z menu Administracja > Raporty > Raporty faksu i Administracja > Rozwiązywanie problemów > Faksowanie > Śledzenie faksu zgodne z protokołem T.30). Kod cyfrowy jest podany w raportach w nawiasach po części tekstowej komunikatu. Jeżeli na przykład wystąpi błąd komunikacji, to na wyświetlaczu panelu sterowania ukaże się komunikat Błąd faksu: Błąd komunikacji. Ten sam błąd zostanie przedstawiony w polu Wynik w Raporcie zdarzeń faksu jako Błąd komunikacji (17). W tym przykładzie kod cyfrowy związany z błędem komunikacji ma wartość 17.
Kos cyfrowy jest generowany przez modem faksu. Wartość (0) kodu cyfrowego oznacza zazwyczaj normalną odpowiedź modemu. W niektórych komunikatach kod cyfrowy ma zawsze wartość (0), podczas gdy w innych mogą występować kody cyfrowe z określonego zbioru wartości, zależnie od okoliczności. Kilka komunikatów nie zawiera kodu cyfrowego. Kod cyfrowy (0) na ogół oznacza, że błąd nie jest związany z modemem faksu, lecz wystąpił w innej części podsystemu faksowego lub w innym podsystemie urządzenia, na przykład w podsystemie drukowania. Niezerowe kody cyfrowe dostarczają więcej szczegółów odnośnie określonej operacji lub procesu realizowanego prze modem i niekoniecznie oznaczają, że wystąpił problem z modemem.
W tabelach poniżej podano komunikaty faksu z najpowszechniejszymi kodami cyfrowymi oraz zalecane czynności korekcyjne. W tabelach zawarto również kilka komunikatów występujących normalnie lub wskazujących na wystąpienie normalnego zdarzenia. Jeśli na przykład nie udało się wysłać faksu na zajęty numer, to zostanie wyświetlony komunikat Błąd — zajęty. Podsystem faksu nie działa źle – komunikat wskazuje, że faks nie został wysłany z powodu zajętego numeru telefonu stacji odbierającej.
Powtarzające się komunikaty o błędach z kodami cyfrowymi różnymi od tu podanych wymagają wsparcia obsługi klienta. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta można wydrukować dokładniejszy wykaz dla ostatniego połączenia faksowego, co pomoże w zidentyfikowaniu problemu. Szczegółowy spis połączeń faksowych nazywany jest śledzeniem faksu (protokół T.30) i można go wydrukować dla ostatniego faksu albo ustawić jego drukowanie przy każdym wystąpieniu błędu. Aby wydrukować lub skonfigurować raport śledzenia w protokole T.30, dotknij opcji Administracja, Rozwiązywanie problemów, a następnie Śledzenie faksu zgodne z protokołem T.30. Można teraz wydrukować raport dla ostatniego faksu lub skonfigurować, kiedy raport śledzenia protokołu T.30 ma być drukowany.

Komunikaty dla faksów wysyłanych

Komunikaty dla faksów wysyłanych
Komunikat
Nr błędu
Opis
Działanie
Anulowano
0
Faks został anulowany przez użytkownika z panelu sterowania urządzenia.
Brak.
Powodzenie
-
Pomyślne wysłanie faksu
Brak.
Błąd — zajęty
0
Faksowe urządzenie odbierające jest zajęte.
Nastąpi automatycznie próba ponowienia (o ile skonfigurowano taką opcję); w przeciwnym razie należy spróbować wysłać faks ponownie później.
Brak odpowiedzi
0
Faksowe urządzenie odbierające nie odpowiada na wezwanie.
Faksowe urządzenie odbiorcze może być odłączone lub wyłączone; skontaktuj się z odbiorcą, aby sprawdził urządzenie. Spróbuj wysłać ponownie.
Błąd kompresji
dowolny
Faks może być błędny lub nie został wysłany.
Spróbuj wysłać faks ponownie.
Brak sygnału wybierania
0
Podczas wysyłania faksu nie wykryto sygnału wybierania.
Sprawdź, czy linia telefoniczna jest aktywna; ustaw wysyłanie faksu tak, aby sygnał wybierania „nie” był wykrywany.
Błąd modemu
dowolny
Nieoczekiwana lub niepoprawna odpowiedź wewnętrznego modemu faksowego przesłana do urządzenia.
Spróbuj wysłać faks ponownie; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Uwaga:
Nie musi to oznaczać awarii sprzętowej modemu.
Błąd komunikacji
17 lub 36
Zerwanie połączenia telefonicznego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Może być spowodowane połączeniami głosowymi.
Spróbuj wysłać faks ponownie.
Błąd komunikacji
dowolny oprócz 17 lub 36
Ogólny problem z komunikacją, gdy przesyłanie faksu zostało przerwane albo nie przebiegło zgodnie z oczekiwaniem.
Spróbuj wysłać faks ponownie; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Brak miejsca
0
Nie można odczytać lub zapisać pliku obrazu faksu na dysk. Dysk urządzenia może być uszkodzony lub brak na nim wolnego miejsca.
Spróbuj wysłać faks ponownie; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Błąd strony
0
Niezgodna szerokość strony lub strona zawiera za dużo błędnych linii.
Spróbuj wysłać faks ponownie; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Błąd pamięci
0
Za mało pamięci RAM w urządzeniu.
Jeżeli błąd powtarza się, może zajść konieczność powiększenia pamięci RAM w urządzeniu.
Błąd zadania
dowolny
Błąd faksu; zadanie faksu nie zakończyło się.
Spróbuj wysłać faks ponownie; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Awaria zasilania
0
Podczas transmisji faksu wystąpił zanik zasilania urządzenia.
Spróbuj wysłać faks ponownie.
Nie wykryto faksu
17 lub 36
Nie wykryto urządzenia faksowego po stronie odbierającej. Może to być spowodowane połączeniami głosowymi.
Sprawdź numer faksu i skontaktuj się z odbiorcą, aby sprawdził, czy jego faks jest podłączony i włączony; następnie wyślij faks ponownie.

Komunikaty dla faksów odbieranych

Komunikaty dla faksów odbieranych
Komunikat
Nr błędu
Opis
Działanie
Powodzenie
-
Faks odebrany poprawnie.
Brak.
Zablokowano
-
Faks został zablokowany przez urządzenie odbierające za pomocą funkcji zablokowanych numerów.
Brak.
Błąd modemu
dowolny
Nieoczekiwana lub niepoprawna odpowiedź wewnętrznego modemu faksowego przesłana do urządzenia — na przykład próba wysłania faksu w momencie nadejścia innego faksu.
Poproś o ponowne przesłanie faksu; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Błąd komunikacji
17, 36
Zerwane lub zakłócone połączenie telefoniczne między nadawcą a odbiorcą.
Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu (jeśli faks wysyłający nie powtórzy wysłania automatycznie).
Błąd komunikacji
dowolny oprócz 17 lub 36
Ogólny problem z komunikacją, gdy przesyłanie faksu zostało przerwane albo nie przebiegło zgodnie z oczekiwaniem.
Poproś o ponowne przesłanie faksu; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Brak miejsca
0
Nie można odczytać lub zapisać pliku obrazu na dysk. Dysk może być uszkodzony lub brak na nim wolnego miejsca.
Poproś o ponowne przesłanie faksu; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Błąd strony
0
Niezgodna szerokość strony lub strona zawiera za dużo błędnych linii.
Poproś o ponowne przesłanie faksu; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Błąd pamięci
0
Za mało pamięci RAM w urządzeniu.
Jeżeli błąd powtarza się, może zajść konieczność instalacji dodatkowej pamięci RAM w urządzeniu.
Błąd kompresji
0
Uszkodzony faks — nie można odkodować odebranego pliku obrazu.
Poproś o ponowne przesłanie; włącz tryb korekcji błędów (ECM), jeśli nie jest włączony.
Błąd drukowania
0
Uszkodzony faks – nie można zdekodować otrzymanego pliku obrazu.
Poproś o ponowne przesłanie; włącz tryb korekcji błędów (ECM), jeśli nie jest włączony.
Niepoprawne odpytanie
0
Podczas próba wykorzystania funkcji odbioru faksów zwrotnych nie wykryto faksowego urządzenia wysyłającego.
Skontaktuj się z administratorem faksowego urządzenia wysyłającego i sprawdź, czy jest dostępne, następnie spróbuj ponownie.
Błąd zadania
dowolny
Błąd faksu; dotyczy wszystkich niesprecyzowanych błędów.
Poproś o ponowne przesłanie faksu; jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze wsparciem.
Awaria zasilania
0
Podczas odbierania faksu wystąpiła awaria zasilania.
Poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.
Nie wykryto faksu
17, 36
Wykonano połączenie głosowe z faksem.
Brak


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...