Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Witamy użytkowników drukarek Samsung

    Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

LaserJet Enterprise M4555 MFP Series - Interpretacja komunikatów na panelu sterowania

Rodzaje komunikatów panelu sterowania
Na panelu sterowania są wyświetlane cztery rodzaje komunikatów, mogących wskazywać na stan lub problemy z urządzeniem.
Rodzaj komunikatu
Opis
Komunikaty o stanie
Komunikaty o stanie odzwierciedlają obecny stan urządzenia. Informują one użytkownika o normalnym działaniu urządzenia i nie wymagają żadnej reakcji ze strony użytkownika w celu ich usunięcia. Ulegają one zmianie wraz ze zmianą stanu urządzenia. Kiedy urządzenie jest gotowe do pracy, nie jest zajęte i nie wyświetla komunikatów ostrzegawczych, wyświetlany jest komunikat Gotowe, o ile urządzenie jest w trybie online.
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty ostrzegawcze informują użytkownika o błędach danych i druku. Komunikaty te są zwykle wyświetlane na zmianę z komunikatami Gotowe lub komunikatami o stanie i pozostają wyświetlone do czasu dotknięcia przycisku OK. Niektóre komunikaty ostrzegawcze są usuwalne. Jeśli opcja Usuwalne ostrzeżenia w menu Ustawienia wyświetlacza jest ustawiona na Zlecenie, komunikaty zostaną usunięte wraz z następnym zadaniem drukowania.
Komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach informują o konieczności wykonania pewnych czynności, takich jak dołożenie papieru lub usunięcie zacięcia papieru.
Niektóre komunikaty o błędach są komunikatami autokontynuacji. W przypadku ustawienia opcji Błędy z możliwością kontynuacji w menu Ustawienia wyświetlacza na Automatyczna kontynuacja urządzenie będzie kontynuować normalne działanie po wyświetleniu przez 10 sekund komunikatu o błędzie z automatyczną kontynuacją.
  Uwaga:
Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas wyświetlania takiego 10-sekundowego komunikatu powoduje wyłączenie automatycznej kontynuacji i wykonanie operacji odpowiadającej przyciskowi. Na przykład naciśnięcie przycisku Stop spowoduje wstrzymanie drukowania i wyświetlenie monitu o anulowanie zadania drukowania.
Komunikaty o błędach krytycznych
Komunikaty o błędach krytycznych informują użytkownika o awariach sprzętowych. Niektóre z tych komunikatów można usunąć przez wyłączenie i włączenie urządzenia. Komunikaty te nie są związane z ustawieniem Automatyczna kontynuacja. Jeżeli stan błędu krytycznego nie ustępuje, oznacza to konieczność obsługi serwisowej.
Komunikaty panelu sterowania
Urządzenie udostępnia wydajny system komunikatów panelu sterowania. Jeśli na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat, należy wykonać wyświetlane instrukcje, aby rozwiązać problem. Jeśli w urządzeniu wyświetlany jest komunikat „Błąd” lub „Uwaga”, ale nie są wyświetlane instrukcje rozwiązania problemu, należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. Jeśli problemy z urządzeniem nadal występują, należy skontaktować się z pomocą techniczną HP.
Aby uzyskać więcej informacji o ostrzeżeniach wyświetlanych w wierszu stanu, dotknij przycisku ostrzeżenia .
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnych tematów, dotknij przycisku Pomoc () w prawym górnym rogu ekranu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...