Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Color LaserJet CP1510 oraz HP LaserJet Pro CP1525 Color - Na panelu sterowania drukarki pojawia się komunikat „Błąd materiałów eksploatacyjnych 10.XXXX"

Dokument ten dotyczy następujących drukarek
Drukarka HP Color LaserJet CP1514n
Drukarka kolorowa HP LaserJet Pro CP1525n
Drukarka HP Color LaserJet CP1515n
Drukarka kolorowa HP LaserJet Pro CP1525nw
Drukarka HP Color LaserJet CP1518ni
Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat „Błąd materiałów eksploatacyjnych 10.XXXX”. Urządzenie nie może odczytywać lub zapisywać znacznika pamięci lub brak znacznika pamięci.
Oznaczenie „XXXX” wskazuje na problematyczną kasetę z tonerem. W oparciu o poniższe wskazówki określ, które kasety stwarzają problemy.
 • 10.0000 = Błąd etykiety elektronicznej kasety z czarnym tonerem
 • 10.0001 = Błąd etykiety elektronicznej kasety z błękitnym tonerem
 • 10.0002 = Błąd etykiety elektronicznej kasety z purpurowym tonerem
 • 10.0003 = Błąd etykiety elektronicznej kasety z żółtym tonerem
 • 10.1000 = Brak etykiety elektronicznej z czarnym tonerem
 • 10.1001 = Brak etykiety elektronicznej z błękitnym tonerem
 • 10.1002 = Brak etykiety elektronicznej z purpurowym tonerem
 • 10.1003 = Brak etykiety elektronicznej z żółtym tonerem

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne kasety z tonerem HP

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy zainstalowano oryginalne kasety z tonerem firmy HP.

Krok 1: Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano oryginalne kasety z tonerem HP

Uwaga:
Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania kaset z tonerem innych firm, zarówno ponownie napełnianych, nowych, jak i regenerowanych. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane stosowaniem kaset z tonerem innych firm nie są objęte gwarancją ani umową serwisową firmy HP. Patrz Oświadczenie o ograniczonej gwarancji dotyczące kaset z tonerem oraz bębnów obrazowych HP LaserJet (c01848047) (w języku angielskim).
 1. Otwórz całkowicie przednią pokrywę dostępu.
  Rys. : Otwórz całkowicie przednią pokrywę dostępu.
  Ilustracja: Otwórz przednią pokrywę dostępu.
 2. Naciśnij niebieski uchwyt na szufladzie kaset z tonerem, aby go zwolnić, a następnie wysuń szufladę.
  Rys. : Wysuń szufladę z wkładami drukującymi
  Ilustracja: Wysuń szufladę z wkładami drukującymi.
 3. Chwyć środek jednej z kaset z tonerem i pociągnij kasetę prosto w górę, aby ją wyjąć.
  Rys. : Ilustracja przedstawiająca wyjmowanie kasety z tonerem
  Ilustracja: Wyjmij pojemnik z tonerem.
    Przestroga:
  Kasety z tonerem nie należy narażać na bezpośrednie działanie światła przez więcej niż kilka minut, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
  Nie dotykaj zielonego wałka (bębna obrazowego) w dolnej części kasety z tonerem. Odciski palców na bębnie obrazowym mogą spowodować problemy z jakością wydruku.
  Rys. : Nie dotykaj bębna obrazowego
  Ilustracja: Nie dotykaj bębna obrazowego.
 4. Sprawdź kasety z tonerem, czy widoczny jest na nich napis HP. Na oryginalnych kasetach HP z tonerem nadrukowany jest zawsze napis HP, Hewlett-Packard lub logo firmy HP ().
  • Jeżeli kasety z tonerem są oryginalnymi kasetami z tonerem firmy HP, zainstaluj ponownie kasetę z tonerem w odpowiednim gnieździe, a następnie przejdź do następnej czynności.
  • Jeżeli kaseta z tonerem nie jest oryginalnym produktem firmy HP, wymień ją na oryginalną kasetę HP.
 5. Chwyć wkład drukujący tak, aby bęben obrazowy był skierowany do dołu szuflady wkładów drukujących, a następnie wsuń wkład do właściwego gniazda.
  Rys. : Instalacja przedstawiająca instalowanie kasety z tonerem.
  Ilustracja: Wsuń nową kasetę z tonerem do właściwego gniazda.
 6. Powtórz czynności 3-5 dla pozostałych kaset z tonerem.
 7. Jeżeli masz pewność, że zostały zainstalowane oryginalne kasety z tonerem HP, zamknij szufladę z kasetami z tonerem.
  Rys. : Całkowicie zamknij szufladę z kasetami z tonerem
  Ilustracja: Zamknij szufladę z wkładami drukującymi.
 8. Zamknij całkowicie przednią pokrywę dostępu.
  Rys. : Zamknij całkowicie przednią pokrywę dostępu.
  Ilustracja: Zamknij przednią pokrywę dostępu.

Krok 2: Wyłącz i włącz drukarkę

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Wyczyść metalowe styki na kasetach z tonerem

Przyczyną komunikatu o błędzie bywają niekiedy zanieczyszczone metalowe styki na kasetach z tonerem. Aby wyczyścić styki, wykonaj następujące czynności.
 1. Otwórz całkowicie przednią pokrywę dostępu.
 2. Naciśnij niebieski uchwyt na szufladzie kaset z tonerem, aby go zwolnić, a następnie wysuń szufladę.
 3. Wyjmij jedną z kaset z tonerem.
 4. Za pomocą niestrzępiącej się szmatki przetrzyj styk etykiety elektronicznej na górze kasety z tonerem po lewej stronie.
  Rys. : Przykład etykiety elektronicznej na kasecie drukującej
  Zdjęcie: Przykład etykiety elektronicznej na kasecie drukującej.
 5. Za pomocą niestrzępiącej się szmatki przetrzyj metalowe styki na końcu kasety z tonerem.
 6. Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem we właściwym gnieździe.
 7. Powtórz czynności 3-6 dla pozostałych kaset z tonerem.
 8. Całkowicie zamknij szufladę z kasetami z tonerem.
 9. Zamknij całkowicie przednią pokrywę dostępu.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Umieść kasetę sprawiającą problemy w innym gnieździe

Wykonaj poniższe czynności w celu określenia, czy przyczyna błędu nie tkwi w kasecie z tonerem lub gnieździe, w którym ona spoczywa.
 1. Całkowicie otwórz pokrywę dostępu do kaset z tonerem.
 2. Naciśnij niebieski uchwyt na szufladzie kaset z tonerem, aby go zwolnić, a następnie wysuń szufladę.
 3. Wyjmij jedną z prawidłowo działających kaset z gniazda.
 4. Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem w pustym gnieździe.
 5. Zainstaluj inną kasetę w gnieździe, w którym znajdowała się problematyczna kaseta z tonerem.
 6. Całkowicie zamknij szufladę z kasetami z tonerem.
 7. Zamknij całkowicie przednią pokrywę dostępu.
 • Jeżeli komunikat o błędzie utrzymuje się, wymień problematyczną kasetę z tonerem.
 • Jeżeli komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany, skontaktuj się z firmą HP w celu rozwiązania problemów z wadliwym gniazdem.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...