Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet Professional serii P1560 i P1600 - Drukowanie na komputerze Macintosh

Twórz i wykorzystuj ustawienia wstępne w systemie Macintosh
Użyj funkcji ustawień wstępnych, aby zapisać ustawienia bieżącego sterownika na przyszły użytek.
Utwórz ustawienia wstępne drukowania
 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Wybierz ustawienia drukowania.
 4. W oknie Ustawienia wstępne kliknij Zapisz jako... i danym ustawieniom wstępnym nadaj pożądaną nazwę.
 5. Kliknij OK.
Korzystaj z ustawień wstępnych
 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. W oknie Ustawienia wstępne wybierz ustawienia, które chcesz wykorzystać.
  Uwaga:
Aby użyć domyślnych ustawień sterownika druku wybierz pozycję Standardowe.
Zmień format dokumentów bądź drukuj na papierze o standardowym rozmiarze
Dokument można zeskalować, aby dopasować go do innego rozmiaru papieru.
 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 2. Otwórz menu Obsługa papieru.
 3. W obszarze Rozmiar docelowego papieru wybierz Skaluj do wymiarów papieru, a następnie z listy rozwijanej wybierz dany rozmiar.
 4. Jeśli chcesz drukować na papierze o formacie mniejszym niż format dokumentu, wybierz pozycję Tylko zmniejszaj.
Wydrukuj stronę tytułową
Możesz wydrukować osobną stronę tytułową dla swojego dokumentu z dowolnym komunikatem (jak np. „Poufne”).
 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Otwórz menu Strona tytułowa, a następnie sprecyzuj, czy chcesz wydrukować stronę tytułową Przed dokumentem czy Po dokumencie.
 4. W menu Rodzaj strony tytułowej wybierz komunikat, który chcesz wydrukować na stronie tytułowej.
    Uwaga:
  Aby wydrukować pustą stronę tytułową, jako Rodzaj strony tytułowej wybierz Standardowa.
Drukuj kilka stron na jednym arkuszu papieru w systemie Macintosh
Na jednym arkuszu papieru można wydrukować kilka stron. Funkcja ta umożliwia drukowanie szkiców roboczych w oszczędny sposób.
Rys. : Wiele stron na jednym arkuszu
 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 2. Wybierz sterownik.
 3. Otwórz menu Układ.
 4. Obok pozycji Strony na arkusz wybierz liczbę stron, jaką chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
 5. Obok pozycji Kierunek układu wybierz kolejność i umiejscowienie stron na arkuszu.
 6. Obok pozycji Obramowanie wybierz rodzaj obramowania dla każdej strony na arkuszu.
Drukuj po obu stronach arkusza w systemie Macintosh
Automatycznie
  Uwaga:
Automatyczne dupleksowanie (tj. drukowanie po obu stronach papieru) jest obsługiwane tylko w drukarkach HP LaserJet Professional serii P1600.
Przy automatycznym dupleksowaniu sterownik druku obsługuje tylko wybrane rozmiary papieru. W przypadku papieru o rozmiarze niesprecyzowanym w sterowniku druku należy użyć procedury dupleksowania ręcznego.
Domyślnie funkcja dupleksowania automatycznego jest włączona. Aby ją wyłączyć, należy zmienić ustawienia konfiguracji drukarki.
 1. Włóż do zasobnika wejściowego ilość papieru odpowiadającą zapotrzebowaniom danego zadania drukowania. W przypadku drukowania na papierze specjalnym, jak np. papierze firmowym, należy włożyć go do zasobnika stroną do zadrukowania w dół.
 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 3. Otwórz menu Układ.
 4. Obok pozycji Dwustronny wybierz Bindowanie wzdłuż długiej krawędzi lub Bindowanie wzdłuż krótkiej krawędzi.
 5. Kliknij polecenie Drukuj.
Ręcznie
 1. Włóż do zasobnika wejściowego ilość papieru odpowiadającą zapotrzebowaniom danego zadania drukowania. W przypadku drukowania na papierze specjalnym, jak np. papierze firmowym, należy włożyć go do zasobnika stroną do zadrukowania w dół.
 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.
 3. Mac OS X 10.4: Z listy rozwijanej Układ wybierz opcję Bindowanie wzdłuż długiej krawędzi bądź Bindowanie wzdłuż krótkiej krawędzi.
  lub
  Mac OS X 10.5 i 10.6: Zaznacz okno Dwustronnie.
 4. Kliknij polecenie Drukuj. Przed włożeniem papieru do zasobnika do zadrukowania go po drugiej stronie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach dialogowych na ekranie komputera.
 5. Wyjmij z drukarki wszelkie arkusze czyste papieru, które pozostały w zasobniku.
 6. Wyjmij wydrukowany plik papieru z zasobnika wyjściowego i włóż go z powrotem do zasobnika wejściowego, zadrukowaną stroną w dół i górną krawędzią do przodu.
 7. Na ekranie komputera kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakończyć zadanie drukowania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...