Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Nieoczekiwany tekst na wydrukach (Windows)

Dokument ten dotyczy drukarek HP skonfigurowanych do drukowania z komputerów z zainstalowanym systemem Windows.
Pełne lub częściowe wydruki stron z losowymi lub nierozpoznowalnymi literami i numerami.
Problemy z komunikacją między komputerem z systemem Windows a drukarką HP mogą powodować drukowanie zniekształconego tekstu, który może wyglądać jak śmieci lub tekst bez sensu bądź litery mogą wyglądać jak szyfr.
Przykład zniekształconego lub pomieszanego tekstu na wydruku

Krok 1: Anulowanie zadanie drukowania

Anuluj zadanie drukowania przed wykonaniem resetu drukarki.
 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.
 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie Sprawdź, co jest drukowane.
  Zostanie otwarta kolejka wydruku.
 4. Kliknij zadanie drukowania, które chcesz anulować, a następnie kliknij polecenie Dokument.
 5. Kliknij przycisk Anuluj, a następnie Tak, aby potwierdzić wybór.
  Uwaga:
  Jeżeli mimo anulowania zadania drukowania wskaźniki na drukarce nie przestają migać, oznacza to, że komputer w dalszym ciągu przesyła zadanie do drukarki. Usuń zadanie z kolejki wydruku albo poczekaj, aż komputer zakończy przesyłanie informacji. Drukarka zostanie przełączona w stan gotowości.
Przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Zresetuj drukarkę

Zresetowanie drukarki może rozwiązać problemy z drukowaniem.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
 7. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Pobierz i uruchom narzędzie HP Print and Scan Doctor

Pobierz narzędzie HP Print and Scan Doctor i uruchom je, aby automatycznie zidentyfikować i rozwiązać problem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Drukowanie za pomocą innego programu

Wydrukuj z oprogramowania innego niż oprogramowanie, w którym występuje problem, aby upewnić się, czy ten problem dotyczy oprogramowania.
 1. Otwórz dowolne oprogramowanie inne niż oprogramowanie, w którym występuje problem. Jeżeli na przykład problem wystąpił podczas korzystania z przeglądarki obrazów, spróbuj uruchomić edytor tekstów, np. Microsoft Word.
 2. Otwórz istniejący plik w nowym programie lub utwórz nowy plik, aby wykonać tę czynność.
 3. Wydrukuj plik.
  • Jeżeli dokument w innym oprogramowaniu zostanie wydrukowany prawidłowo, można zakończyć rozwiązywanie problemu. Przyczyną problemu jest prawdopodobnie oprogramowanie, w którym wystąpił problem. Drukuj z innego oprogramowania lub skontaktuj się z producentem oryginalnego oprogramowania.
  • Jeżeli problem zniekształconego tekstu występuje również w dokumencie wydrukowanym za pomocą innego oprogramowania, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 5: Podłączanie drukarki bezpośrednio do komputera

Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez sieć lub za pośrednictwem koncentratora USB, połącz drukarkę bezpośrednio z komputerem za pomocą kabla USB.
 1. Jeżeli drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową, wyłącz sygnał komunikacji bezprzewodowej.
 2. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet).
 3. Uruchom ponownie drukarkę, wyłączając zasilanie, a następnie włączając je ponownie.
 4. Podłącz kabel USB bezpośrednio do drukarki i do komputera.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...