Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Photosmart serii Wireless e-All-in-One (B110) - Podczas skanowania w sieci bezprzewodowej w systemie Windows wyświetlany jest komunikat „Skanowanie nie może zostać wykonane ponieważ inny program lub komputer korzysta z tego urządzenia sieciowego"

Problem
Podczas skanowania w sieci bezprzewodowej na komputerze wyświetlany jest komunikat „Skanowanie nie może zostać wykonane ponieważ inny program lub komputer korzysta z tego urządzenia sieciowego”.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności. Jeżeli w wyniku zastosowania jednego z opisanych rozwiązań problem zostanie wyeliminowany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
Rozwiązanie 1: Ponownie uruchom podłączone do sieci komputery, drukarkę oraz router bezprzewodowy
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić urządzenia sieciowe.
Krok 1: Wyłącz urządzenia
 1. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
    Uwaga:
  Każdy komputer podłączony do sieci może być przyczyną błędu.
 2. Wyłącz urządzenie.
 3. Wyłącz router bezprzewodowy.
Krok 2: Włącz urządzenia
 1. Włącz router bezprzewodowy.
 2. Włącz drukarkę.
 3. Włącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
Krok 3: Spróbuj skanować
Powtórz próbę skanowania.
Rozwiązanie 2: Skanuj za pomocą wbudowanego serwera WWW
Wykonaj poniższe czynności, aby ponowić próbę skanowania z drukarki za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Krok 1: Drukowanie strony konfiguracji sieci
 1. Dotknij przycisku ATM (), znajdującego się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 2. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Sieć bezprzewodowa, a następnie dotknij przycisku OK.
 3. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie dotknij przycisku OK.
 4. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać polecenie Drukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie dotknij przycisku OK.
Krok 2: Uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera internetowego
 1. Odszukaj adres IP drukarki na stronie konfiguracji sieci.
  Rys. : Przykładowy adres IP na stronie konfiguracji sieci
  Ilustracja adresu IP na stronie konfiguracji sieci
 2. Otwórz przeglądarkę internetową.
 3. W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP w formacie http://192.168.1.101, a następnie naciśnij Enter na klawiaturze. Wyświetli się strona główna serwera WWW.
  Rys. : Adres IP w polu adresu przeglądarki internetowej
  Zdjęcie ekranu z adresem IP wpisanym w pole adresu przeglądarki internetowej
    Uwaga:
  Jeśli w przeglądarce używany jest serwer proxy, konieczne może być jego wyłączenie, aby móc uzyskać dostęp do serwera WWW.
 4. Kliknij kartę Strona główna, aby uzyskać dostęp do informacji o drukarce.
Krok 3: Skanuj z serwera WWW
 1. Otwórz pokrywę.
  Rys. : Otwórz pokrywę
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy.
 2. Umieść dokument w prawym, przednim rogu szyby skanera. Dokument należy umieścić przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść dokument na szybie skanera
  Ilustracja umieszczenia dokumentu na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę. Na komputerze otworzy się okno Typ obrazu.
 4. Wybierz Typ obrazu dokumentu, a następnie wybierz Rozmiar dokumentu.
 5. Kliknij Skanuj, aby zeskanować dokument.
    Uwaga:
  Jeżeli w przeglądarce ustawione jest blokowanie wyskakujących okienek, serwer WWW może nie funkcjonować prawidłowo. Upewnij się, że przeglądarka zezwala na wyświetlanie wyskakujących okienek.
  Korzystając z serwera WWW, można skanować tylko pojedyncze strony.
Rozwiązanie 3: Wykonaj skanowanie z poziomu panelu sterowania
Wykonaj poniższe czynności, aby skanować z panelu sterowania drukarki.
 1. Otwórz pokrywę.
  Rys. : Otwórz pokrywę
  Ilustracja przedstawiająca otwieranie pokrywy.
 2. Umieść dokument w prawym, przednim rogu szyby skanera. Dokument należy umieścić przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść dokument na szybie skanera
  Ilustracja umieszczenia dokumentu na szybie skanera
 3. Dotknij przycisku ATM (), znajdującego się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 4. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Skanuj, a następnie naciśnij OK.
 5. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać opcję Skanuj do komputera, a następnie naciśnij OK.
 6. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać komputer, do którego chcesz skanować, a następnie naciśnij OK. Rozpocznie się skanowanie.
Rozwiązanie 4: Sprawdź ustawienia zapory sieciowej
Nieprawidłowo skonfigurowana zapora na komputerze może uniemożliwić skanowanie w sieci za pomocą drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo skonfigurować zaporę.
  Uwaga:
Kliknij Tak, Zezwalaj lub Odblokuj na wszelkich monitach wyświetlanych na komputerze.
 1. Aby sprawdzić, czy zapora sieciowa jest zainstalowana na komputerze, odszukaj ikonę zapory w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Zanotuj nazwę zapory sieciowej.
  Rys. : Obszar powiadomień
  Obszar powiadomień
 2. Kliknij łącze do dokumentu znajdujące się w poniższej tabeli obok ikony zapory sieciowej i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w dokumencie, który się otworzy.
    Uwaga:
  Wydrukuj lub dodaj tą stronę do zakładek w przeglądarce internetowej, aby powrócić do niej po skonfigurowaniu zapory.
  Jeżeli używana zapora nie jest wymieniona w tabeli, przejdź do następnego kroku.
 3. W zależności od systemu operacyjnego skorzystaj z jednej z poniższych instrukcji i otwórz folder Kosz.
  • Windows XP: Kliknij polecenie Start, a następnie Uruchom. W polu Otwórz wpisz C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i kliknij OK. Zostanie otwarty folder Kosz.
  • Windows Vista: Kliknij znajdującą się na pasku zadań ikonę Windows, wpisz C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin w polu tekstowym Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij Enter. Zostanie otwarty folder Kosz.
  • Windows 7: Kliknij znajdującą się na pasku zadań ikonę Windows, wpisz C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij Enter. Zostanie otwarty folder Kosz.
 4. Zapamiętaj lub skopiuj ścieżkę dostępu do każdego z poniższych programów. Przykład ścieżki do pliku: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.
  • hpoews01.exe
  • hpofxm08.exe
  • hpqste01.exe
  • hpqkygrp.exe
  • hpqste08.exe
  • hpqtra08.exe
  • hposfx08.exe
  • Jeżeli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie HP w wersji 10.0 lub nowszej, odszukaj plik hpiscnapp.exe.
  • Jeżeli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie HP w wersji 9.0 lub starszej, odszukaj plik hpqscnvw.exe file.
 5. Otwórz katalog C:\windows\system32, a następnie odszukaj i zanotuj miejsce lub skopiuj ścieżkę dostępu do każdego z poniższych programów:
  • hpzwiz01.exe
  • hpznui01.exe
 6. Otwórz oprogramowanie zapory sieciowej i upewnij się, że wszystkie wymienione programy znajdują się na liście programów zaufanych lub dozwolonych. Jeżeli którykolwiek z wymienionych programów nie znajduje się na liście zaufanych lub dozwolonych programów, dodaj go ręcznie do listy.
    Uwaga:
  Nazwa listy może się różnić w zależności od używanego oprogramowania zapory sieciowej.
 7. Jeżeli zapora sieciowa obsługuje różne poziomy zaufania lub wymaga stosowania przez program specjalnych zezwoleń na dostęp do Internetu, upewnij się, że każdy z programów HP ma swobodny dostęp do Internetu.
 8. Kliknij OK lub Zapisz, aby zapisać zmiany na liście zaufanych lub dozwolonych programów.
 9. Wykonaj poniższe czynności, aby odblokować porty internetowe poprzez utworzenie nowych reguł w oprogramowaniu zapory sieciowej.
    Uwaga:
  Każda z reguł odblokowuje tylko jeden port, więc dla każdego portu należy utworzyć nową regułę.
  Oprogramowanie HP wykorzystuje następujące porty. Nazwa każdego portu składa się z nazwy protokołu (UDP lub TCP), numeru i typu połączenia (przychodzące lub wychodzące). Zapora sieciowa wykorzystuje te informacje do utworzenia reguły otwarcia portu.
  • UDP 427 przychodzące
  • UDP 427 wychodzące
  • UDP 161 wychodzące
  • UDP 139 wychodzące
  • TCP 139 wychodzące
  • TCP 9220 wychodzące
  • TCP 9500 wychodzące
  • TCP 9290 wychodzące
  1. Otwórz część oprogramowania zapory sieciowej dotyczącą sieci lub reguł.
  2. Utwórz nową regułę, dając jej opisową nazwę. Na przykład odblokuj ruch przychodzący UDP 137 to dobra nazwa dla reguły, która zezwala na ruch przychodzący przez port UDP 137.
  3. W przypadku wyświetlenia monitu z prośbą o wybór rodzaju reguły wybierz Wszystkie adresy IP.
  4. W przypadku wyświetlenia monitu z prośbą o wybór rodzaju adresu IP wybierz IPv4 i IPv6.
  5. Po utworzeniu wszystkich reguł kliknij OK lub Zapisz, aby zastosować zmiany.
Krok 2: Wyłącz urządzenia
 1. Wyłącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
    Uwaga:
  Każdy komputer podłączony do sieci może być przyczyną błędu.
 2. Wyłącz urządzenie.
 3. Wyłącz router bezprzewodowy.
Krok 3: Włącz urządzenia
 1. Włącz router bezprzewodowy.
 2. Włącz drukarkę.
 3. Włącz wszystkie komputery podłączone do sieci.
Krok 4: Spróbuj skanować
Powtórz próbę skanowania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...