Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka HP Officejet Pro 8000 - Strona wyrównania jest drukowana przed każdym zadaniem drukowania

Problem
Drukarka drukuje jedną lub kilka stron z liniami i kolorowymi pasami przed każdym zadaniem drukowania.
Strony drukowane przed każdym zadaniem drukowania są to strony wyrównania i kalibracji. Ich drukowanie ma miejsce przed każdym zadaniem drukowania dlatego, że drukarka nie może pomyślnie skalibrować się sama. Mogło to być spowodowane niską jakością drukowania lub wadliwym czujnikiem w drukarce.
Aby uzyskać najlepszą jakość drukowania, nowo zainstalowane głowice drukujące muszą być wyrównane. Aby wyrównanie powiodło się, konieczne jest wydrukowanie wyraźnej, przejrzystej strony wyrównania, co wymaga nieużywanego wcześniej, zwykłego białego papieru. Papier kolorowy lub taki, na którym już drukowano (nawet po drugiej stronie), może sprawić, że wyrównanie nie powiedzie się.
 • Jeśli do drukarki nie załadowano papieru lub załadowano papier zadrukowany tekstem, obrazami lub papier kolorowy, lub jeśli strona wyrównywania nie została wydrukowana, przejdź do Kroku 5: Ponów próbę wyrównania.
 • Jeśli do drukarki włożono nieużywany, zwykły, biały papier, a strona wyrównania została wydrukowana, sprawdź wydruk. O udanym wyrównaniu świadczą wyraźnie wydrukowane wzory na stronie wyrównania.
  • Jeżeli wydruk na stronie jest wyraźnie wyblakły lub rozmazany, przejdź do kolejnego kroku i wyczyść głowice drukujące.
  • Jeśli nie masz pewności, czy strona wyrównania została wydrukowana prawidłowo, zobacz Rozwiązanie 3: Wydrukuj i oceń stronę diagnostyki jakości druku, aby sprawdzić, czy głowice drukujące działają prawidłowo.
Rozwiązanie 2: Wyczyść głowice drukujące
Jeśli na stronie wyrównania występują smugi lub brakujące pasy kolorów, wyczyść głowice drukujące.
Jeżeli zainstalowane zostało oprogramowanie HP, dostarczone z drukarką, skorzystaj z instrukcji zamieszczonych w lewej kolumnie poniższej tabeli. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w prawej kolumnie.
Oprogramowanie HP jest zainstalowane
Brak oprogramowania HP
 1. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 2. W Centrum obsługi HP kliknij opcję Settings (Ustawienia), a następnie Printer Toolbox (Narzędzia drukarki).
 3. Wybierz kartę Services (Usługi).
 4. Zaznacz opcję Clean Printheads (Czyszczenie głowic drukujących).
  Rys. : Czyszczenie głowic drukujących z aplikacji Przybornik drukarki
 5. Otworzy się okno Czyszczenie głowic drukujących. Kliknij przycisk Clean (Wyczyść).
  Rys. : Okno Czyszczenie głowic drukujących
  Po każdym etapie czyszczenia zostanie wydrukowana strona diagnostyczna, po czym wyświetli się następne okno czyszczenia.
  Rys. : Strona drukowana po każdym etapie czyszczenia
 6. Otworzy się kolejne okno Czyszczenie głowic drukujących. Jeżeli wydruk na stronie jest dobrej jakości, w oknie Czyszczenie głowic drukujących kliknij przycisk Done (Gotowe). W przypadku niskiej jakości wydruku kliknij opcję Intermediate Clean (Czyszczenie pośrednie).
  Rys. : Kliknij przycisk Done lub Intermediate Clean
 7. Jeżeli wydruk na stronie jest dobrej jakości, w oknie czyszczenia kliknij przycisk Done (Gotowe). W przypadku niskiej jakości wydruku kliknij opcję Advanced Clean (Czyszczenie zaawansowane).
  Rys. : Kliknij przycisk Done lub Advanced Clean
 8. Jeżeli wydruk na stronie jest dobrej jakości, w oknie czyszczenia kliknij przycisk Done (Gotowe). W przypadku niskiej jakości wydruku kliknij opcję Clean Again (Wyczyść ponownie), aby powtórzyć sekwencję czyszczenia.
  Rys. : Kliknij przycisk Done lub Clean Again
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 2. Naciśnij przycisk Anuluj () dwa razy.
 3. Zwolnij przycisk zasilania ().
  Czyszczenie zabiera kilka minut, a po jego zakończeniu wydrukowana zostanie strona wyrównania. Jeśli na stronie nie występują zamazania, dalsze rozwiązywanie problemu nie jest konieczne. W przeciwnym razie przejdź do kolejnego etapu czyszczenia.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 5. Naciśnij przycisk Anuluj () dwa razy.
 6. Naciśnij przycisk Wznów () jeden raz.
 7. Zwolnij przycisk zasilania ().
  Drugi etap czyszczenia zabierze kilka minut, a po jego zakończeniu zostanie wydrukowana strona wyrównania. Jeśli na stronie nie występują zamazania, dalsze rozwiązywanie problemu nie jest konieczne. W przeciwnym razie przejdź do trzeciego etapu czyszczenia.
 8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 9. Naciśnij przycisk Anuluj () dwa razy.
 10. Naciśnij przycisk Wznów () dwa razy.
 11. Zwolnij przycisk zasilania ().
  Trzeci etap czyszczenia zabierze kilka minut, a po jego zakończeniu wydrukowana zostanie kolejna strona wyrównania. Jeśli na stronie nie występują zamazania, dalsze rozwiązywanie problemu nie jest konieczne. W przeciwnym razie przejdź do zalewania.
 12. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 13. Naciśnij przycisk Anuluj () jeden raz.
 14. Naciśnij przycisk Wznów () dziewięć razy.
 15. Zwolnij przycisk zasilania ().
  Zalewanie zabiera kilka minut, a po jego zakończeniu zostanie wydrukowana kolejna strona wyrównania. Jeśli na stronie nie występują zamazania, dalsze rozwiązywanie problemu nie jest konieczne. W przeciwnym razie jedna lub obie z głowic drukujących wymagają wymiany. Przejdź do procedury wymiany głowic drukujących, opisanej w innej części niniejszego dokumentu.
Rozwiązanie 3: Wydrukuj i oceń stronę diagnostyki jakości druku
Po zakończeniu czyszczenia (lub w przypadku braku pewności, czy czyszczenie jest konieczne) wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku.
Jeżeli zainstalowane zostało oprogramowanie HP, dostarczone z drukarką, skorzystaj z instrukcji zamieszczonych w lewej kolumnie poniższej tabeli. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w prawej kolumnie.
Oprogramowanie HP jest zainstalowane
Brak oprogramowania HP
 1. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 2. W Centrum obsługi HP kliknij opcję Settings (Ustawienia), a następnie Printer Toolbox (Narzędzia drukarki).
 3. Wybierz kartę Services (Usługi).
 4. Kliknij opcję Print PQ (print quality) diagnostic page (Drukuj stronę diagnostyki jakości druku).
  Rys. : Wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku z Przybornika
 5. W następnym oknie dialogowym kliknij opcję Print (Drukuj).
  Rys. : Kliknij opcję Drukuj
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 2. Naciśnij przycisk Anuluj () siedem razy.
 3. Naciśnij przycisk Wznów () dwa razy.
 4. Zwolnij przycisk zasilania ().
Rys. : Strona diagnostyki jakości druku
Sprawdź raport pod kątem błędów:
 • Rys. : Białe linie we wzorcu testowym 2
  Ilustracja białych linii na pasach koloru czarnego, czerwonego i zielonego
  Jeśli na którymkolwiek z kolorowych pasów we wzorcu testowym 2 występują białe linie, wyczyść głowice drukujące, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozwiązaniu 2.
  Kilkakrotne powtórzenie procedury czyszczenia może rozwiązać problem z głowicami drukującymi. Jeżeli jednak po kilku czyszczeniach na kolorowych pasach we wzorcu testowym 2 (lecz nie na szarych pasach we wzorcu testowym 3) wciąż występują białe linie, wymień głowice drukujące zgodnie z procedurą opisaną w Rozwiązaniu 6: Wymień jedną lub obie z głowic drukujących.
    Uwaga:
  Jeśli na wszystkich kolorowych pasach występują białe linie, a we wzorcu testowym 3 białe linie występują dodatkowo na szarych pasach, przejdź do Rozwiązania 4: Wykonaj kalibrację wysuwu linii.
 • Rys. : Białe luki we wzorcu testowym 3
  Ilustracja białych luk w miejscach wskazanych przez strzałki we wzorcu testowym 3
  Jeżeli na szarych pasach we wzorcu testowym 3 występują ciemne linie lub białe luki w miejscach wskazanych przez strzałki, zobacz Rozwiązanie 4: Wykonaj kalibrację wysuwu linii.
  Jeżeli po skalibrowaniu wysuwu linii na szarych pasach we wzorcu testowym 3 nadal występują linie, drukarkę należy oddać do naprawy.
 • Jeżeli wszystkie wzorce testowe na stronie diagnostyki jakości druku są zadowalające, można zaniechać wykonywania kolejnych czynności.
Rozwiązanie 4: Wykonaj kalibrację wysuwu linii
Jeżeli na szarych pasach we wzorcu testowym 3 występują ciemne linie lub białe luki w miejscach wskazanych przez strzałki, wykonaj kalibrację wysuwu linii.
Jeżeli zainstalowane zostało oprogramowanie HP, dostarczone z drukarką, skorzystaj z instrukcji zamieszczonych w lewej kolumnie poniższej tabeli. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w prawej kolumnie.
Oprogramowanie HP jest zainstalowane
Brak oprogramowania HP
 1. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 2. W Centrum obsługi HP kliknij opcję Settings (Ustawienia), a następnie Printer Toolbox (Narzędzia drukarki).
 3. Wybierz kartę Services (Usługi).
 4. Wybierz opcję Calibrate Linefeed (Wykonaj kalibrację wysuwu linii).
  Rys. : Wykonaj kalibrację wysuwu linii z Przybornika
 5. Otworzy się okno Advance Linefeed Calibration (Zaawansowana kalibracja wysuwu linii). Kliknij OK.
 6. Po kalibracji wydrukuj kolejną stronę diagnostyki jakości druku. Jeżeli na wzorcu testowym 3 nadal występują ciemne linie lub białe luki, drukarkę należy oddać do naprawy.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 2. Naciśnij przycisk Wznów () trzy razy.
 3. Zwolnij przycisk zasilania (). Drukarka wydrukuje strony wyrównania i kalibracji.
Krok 5: Ponów próbę wyrównania
Jeżeli na stronie diagnostyki jakości druku były błędy, a ich przyczyny zostały usunięte, ponów teraz próbę wyrównania.
Jeżeli zainstalowane zostało oprogramowanie HP, dostarczone z drukarką, skorzystaj z instrukcji zamieszczonych w lewej kolumnie poniższej tabeli. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w prawej kolumnie.
Oprogramowanie HP jest zainstalowane
Brak oprogramowania HP
 1. Upewnij się, że do drukarki włożono czysty, biały papier.
 2. W Centrum obsługi HP kliknij opcję Settings (Ustawienia), a następnie Printer Toolbox (Narzędzia drukarki).
 3. Wybierz kartę Services (Usługi).
 4. Kliknij opcję Wyrównaj głowice drukujące.
  Rys. : Kliknij opcję Wyrównaj głowice drukujące w oknie Przybornik
 5. Otworzy się okno Align Printheads (Wyrównaj głowice drukujące). Kliknij opcję Align (Wyrównaj).
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ().
 2. Naciśnij przycisk Wznów () trzy razy.
 3. Zwolnij przycisk zasilania (). Drukarka wydrukuje strony wyrównania i kalibracji.
Po ponownej próbie wyrównania spróbuj wykonać inne zadanie drukowania. Jeżeli strona wyrównania nie drukuje się, problem został rozwiązany.
Jeżeli próby wyrównania nadal kończą się niepowodzeniem, mimo że na stronie diagnostyki jakości druku, we wzorcu testowym 2, na kolorowych pasach nie występują smugi, drukarkę należy oddać do naprawy.
Jeśli mimo wielokrotnego czyszczenia głowic na stronie diagnostycznej jakości druku widnieją białe linie biegnące w poprzek kolorowych prostokątów we wzorcu testowym 2 (ale nie ma białych linii na szarych prostokątach we wzorcu testowym 3), należy wymienić jedną lub obie głowice drukujące. Strona diagnostyczna jakości druku pozwala sprawdzić, która głowica musi zostać wymieniona.
Przyjrzyj się kolorowym prostokątom, oznaczonym jako wzorzec testowy 2. Niektóre z nich powinny posiadać białe, poziome smugi (jeżeli na żadnym z prostokątów nie widać smug, głowice drukujące działają prawidłowo).
 • Smugi widoczne są na czarnym prostokącie - wymień głowicę drukującą czarno-żółta.
 • Smugi widoczne są na czerwonym prostokącie - wymień głowicę drukującą czarno-żółta.
 • Smugi widoczne są na zielonym prostokącie - wymień głowicę drukującą czarno-żółta.
Rys. : Smugi widoczne na czarnych, czerwonych lub zielonych prostokątach - wymień czarno-żółtą głowicę drukującą
Ilustracja smug na czarnych, czerwonych lub zielonych prostokątach w przypadku wzorca testowego 2
 • Smugi widoczne są na niebieskim prostokącie - wymień głowicę drukującą purpurowo-błękitna.
 • Smugi widoczne są na purpurowym prostokącie - wymień głowicę drukującą purpurowo-błękitna.
Rys. : Smugi widoczne na błękitnych lub purpurowych prostokątach - wymień purpurowo-błękitną głowicę drukującą
Ilustracja smug na błękitnych lub purpurowych prostokątach w przypadku wzorca testowego 2
 1. Otwórz pokrywę.
 2. Sprawdź, czy w zasobniku 1 znajduje się papier.
 3. Jeśli karetka nie przesunie się automatycznie na lewą stronę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów (), aż karetka przesunie się na lewą stronę drukarki. Poczekaj, aż karetka zatrzyma się.
    Przestroga:
  Nie wykonuj żadnych czynności, aż karetka nie przesunie się na lewą stronę. Jeśli karetka nie przesunie się automatycznie w lewą stronę, wyłącz i włącz drukarkę, a następnie spróbuj ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk Wznów ().
 4. Unieś zatrzask głowicy drukującej.
  Rys. : Unieś zatrzask głowicy drukującej
 5. Otwórz uchwyt głowicy drukującej i za jego pomocą wyciągnij głowicę drukującą z gniazda.
  Rys. : Wyciągnij głowicę drukującą z gniazda
 6. Przed wyjęciem nowej głowicy drukującej z opakowania i zainstalowaniem jej, potrząśnij nią do góry i w dół co najmniej sześć razy.
  Rys. : Potrząśnij głowicą drukującą
 7. Wyjmij nową głowicę drukującą z opakowania i zdejmij z niej pomarańczowe zaślepki zabezpieczające.
    Przestroga:
  Nie potrząsaj głowicami po zdjęciu zaślepek.
  Rys. : Otwórz głowicę drukującą i zdejmij pomarańczowe zaślepki
 8. Włóż głowicę drukującą do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem (etykieta na głowicy drukującej musi pasować do etykiety na zatrzasku głowicy drukującej). Dociśnij głowicę zdecydowanym ruchem, aby zapewnić jej odpowiednią styczność.
 9. Przesuń zatrzask głowicy drukującej maksymalnie do przodu, a następnie dociśnij, aby upewnić się, że zamocował się prawidłowo. Prawidłowe zamocowanie zatrzasku może wymagać użycia siły.
 10. Zamknij pokrywę i poczekaj, aż drukarka zainicjuje głowice drukujące i wydrukuje strony wyrównania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...