Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfiguracja do pracy w sieci bezprzewodowej lub przewodowej w systemie Windows 7 drukarek serii HP PSC 2510, 2510xi i 2550 Photosmart All-in-One

Wprowadzenie

Nowy system operacyjny Windows 7 zawiera już sterowniki dla tego urządzenia HP! Nie ma konieczności pobierania sterowników, aby móc z niego korzystać. System operacyjny Windows 7 zawiera podstawowy sterownik, którego można użyć do zainstalowania urządzenia w sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej.
Uwaga:
Po instalacji sieciowej podstawowego sterownika w systemie Windows 7 niektóre zaawansowane funkcje urządzenia są niedostępne. Na przykład przyciski na urządzeniu nie działają i nie można importować ani wyświetlać obrazów po włożeniu karty pamięci do urządzenia. Wciąż jednak można drukować z poziomu oprogramowania oraz skanować za pomocą serwera EWS (Embedded Web Server).
Instalacja sieci przewodowej: Wykonaj tylko instrukcje zawarte w „Kroku 1 dla sieci przewodowych i bezprzewodowych”.
Instalacja sieci bezprzewodowej: Wykonaj instrukcje zawarte w „Kroku 1 dla sieci przewodowych i bezprzewodowych” w celu ukończenia instalacji sieci przewodowej. Następnie przejdź do Kroku 2 tylko dla sieci bezprzewodowych celem przełączenia z sieci przewodowej na bezprzewodową.

Krok 1 dla sieci przewodowych i bezprzewodowych: Zainstaluj urządzenie wielofunkcyjne

 1. Odłącz wszelkie podłączone przewody USB.
 2. Upewnij się, że dysponujesz kablem Ethernet Kategorii 5.
   Rys. : Porównanie kabli
   Kabel Ethernet i kabel telefoniczny
  1. Kabel Ethernet
  2. Kabel telefoniczny (nie używaj)
  Chociaż kabel Ethernet wygląda podobnie do zwykłego kabla telefonicznego, różni się od niego rodzajem wtyków i liczbą przewodów. Wtyczka kabla Ethernet (nazywana również złączem RJ-45) jest szeroka, gruba i zawsze ma osiem przewodów. Wtyczka kabla telefonicznego jest węższa i ma od dwóch do sześciu przewodów.
 3. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do portu sieciowego urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec kabla do wolnego gniazda punktu dostępu lub routera.
  Rys. : Podłącz kabel Ethernet
 4. Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 5. Włącz urządzenie.
 6. Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę Windows (), a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki i Dodaj drukarkę.
 7. Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
 8. Na liście Producent kliknij pozycję HP, a następnie kliknij swoje urządzenie na liście Drukarka.
  Jeśli urządzenia nie ma na liście, wykonaj poniższe czynności:
  1. Kliknij przycisk Windows Update w celu pobrania większej liczby sterowników, a następnie zaczekaj na zakończenie aktualizacji listy.
  2. Poszukaj ponownie swojego urządzenia na liście Drukarki. Może się ono pojawić na pozycji HP lub Hewlett-Packard na liście Producenci.
 9. Kliknij nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Poczekaj, aż drukarka zakończy instalację. Instalator poprosi o wybranie jednej z następujących opcji:
  • Wpisz nazwę urządzenia (opcjonalnie).
  • Wybierz, czy drukarka będzie udostępniania w sieci.
  • Wydrukuj stronę testową (opcjonalnie).
  • Ustaw urządzenie jako drukarkę domyślną (opcjonalnie).
 11. Kliknij przycisk Zakończ.
Podstawowy sterownik w systemie Windows 7 jest teraz zainstalowany dla połączenia sieci przewodowej. Jeśli potrzebna jest instalacja bezprzewodowa, przejdź do następnego kroku. W przeciwnym razie można zapoznać się z Często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach sterownika systemowego.

Krok 2 tylko dla sieci bezprzewodowych: Przełącz z sieci przewodowej na bezprzewodową

Upewnij się, że najpierw został ukończony „Krok 1 dla sieci przewodowych i bezprzewodowych: Zainstaluj urządzenie wielofunkcyjne”. Następnie wykonaj poniższe czynności, by wydrukować stronę konfiguracji sieciowej i użyj serwera Embedded Web Server (EWS) do przełączenia połączenia z przewodowego na bezprzewodowe.
Ważne: Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia uzyskaj następujące informacje o sieci:
 • Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID (identyfikator podstawowego zestawu usług)
 • Hasło: Klucz WEP lub hasło WPA
Uwaga:
Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem. Firma HP nie może skonfigurować lub zmienić identyfikatora SSID sieci, klucza WEP ani hasła WPA.
 1. W razie konieczności załaduj papier, a następnie naciśnij przycisk Konfiguracja () w przedniej części urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby podświetlić pozycję Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciśnij ponownie przycisk ze strzałką w dół (), aby podświetlić opcję Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk OK. Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.
  Uwaga:
  Zachowaj raport z konfiguracji do użytku w przyszłości. Do skanowania niezbędny będzie adres IP z tej strony.
 4. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer lub inną przeglądarkę.
 5. Znajdź adres IP urządzenia na wydrukowanej stronie konfiguracji, wpisz adres w polu przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  Rys. : Przykład adresu IP
 6. W serwerze EWS kliknij kartę Sieć, a następnie kliknij kartę Bezprzewodowe w części Ustawienia sieci.
 7. Kliknij w celu wybrania opcji Wybierz nazwę sieci (SSID) i kliknij swoją sieć na rozwijanej liście sieci.
  Rys. : Wybierz sieć na serwerze EWS.
  Jeśli sieć jest zaszyfrowana, wybierz opcję Włączone w części Szyfrowanie i wpisz klucz WEP/WPA w poniższej linii.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK, aby zatwierdzić zmiany.
 9. Odłącz kabel Ethernet od drukarki.
 10. Wydrukuj stronę testową z programu takiego jak Microsoft Word, aby upewnić się, że połączenie bezprzewodowe działa.
Podstawowy sterownik w systemie Windows 7 jest teraz zainstalowany dla połączenia sieci bezprzewodowej. Przejdź do następnej sekcji, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach sterownika systemowego.

Często zadawane pytania

Wybierz jeden z poniższych tematów, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat funkcjonalności sterownika systemowego.

Informacje dodatkowe

Odwiedź fora dyskusyjne konsumentów HP, aby uzyskać dodatkowe informacje lub sklep, aby nabyć produkty HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...