Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfiguracja do pracy w sieci bezprzewodowej w systemie Windows 7 drukarek serii HP Deskjet 460 Mobile

Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera instrukcje instalacji urządzenia w sieci bezprzewodowej ad hoc w systemie Windows 7. Pełen pakiet oprogramowania i pakiet sterowników dla systemu Windows 7 nie są dostępne dla tego urządzenia. Jednak system Windows 7, który jest zainstalowany w komputerze, zawiera podstawowy sterownik zapewniający najważniejsze funkcje drukowania. Inne funkcje tego urządzenia mogą nie działać w przypadku podstawowego sterownika.
Sieć ad hoc jest zalecaną metodą konfigurowania tej drukarki przenośnej. Sieć ad hoc umożliwia bezpośrednie połączenie urządzenia i komputera z funkcją sieci bezprzewodowej bez użycia punktu dostępu, np. routera.
Rys. : Przykład konfiguracji połączenia z siecią bezprzewodową ad hoc
W sieci ad hoc drukarka i komputer łączą się ze sobą bezpośrednio.
  Uwaga:
Można także skorzystać z tych instrukcji po zainstalowaniu oprogramowania do połączenia przez złącze USB w celu zmiany na połączenie ad hoc.
W przypadku sterownika systemowego niektóre przyciski urządzenia będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje niedostępne. Więcej informacji na temat sterownika systemowego oraz procedur zastępczych związanych z utratą funkcjonalności można znaleźć w podrozdziale Często zadawane pytania.
Krok 1: Sprawdź wymagania
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy spełnione zostały następujące wymagania:
 • Komputer biurkowy lub przenośny z funkcją sieci bezprzewodowej.
 • Urządzenie HP obsługujące łączność bezprzewodową.
 • Karta drukowania bezprzewodowego 802.11 dołączona do urządzenia HP Deskjet 460wf.
  Rys. : Bezprzewodowy adapter 802.11 dla drukarek HP
  Ilustracja bezprzewodowego adaptera HP 802.11.
  Uwaga:
Akcesoria do drukowania bezprzewodowego HP 802.11 są zgodne z drukarkami przenośnymi HP Deskjet 460c, 460cb, 460wbt i 460wf. Karta drukowania bezprzewodowego HP 802.11 jest dołączona tylko do urządzenia HP Deskjet 460wf.
Krok 2: Przygotuj komputer do instalacji.
 1. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 2. Jeśli wcześniej zainstalowano sterownik drukarki HP dla urządzenia, wykonaj poniższe czynności w celu odinstalowania oprogramowania przed kontynuacją.
  1. Jeśli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera za pośrednictwem przewodu USB, odłącz przewód od drukarki HP.
  2. Kliknij ikonę Windows (), a następnie polecenie Wszystkie programy. Kliknij folder HP lub Hewlett Packard, kliknij urządzenie HP Deskjet, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  3. Po wyświetleniu monitu Czy na pewno chcesz odinstalować ten produkt? kliknij przycisk Tak.
     Przestroga:
   Po wyświetleniu monitu o usunięcie plików współdzielonych kliknij przycisk Nie. Inne programy korzystające z tych plików mogłyby przestać działać po usunięciu tych plików.
  4. Po wyświetleniu okna Zakończ kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.
Krok 3: Zresetuj profile bezprzewodowe
Wykonaj poniższe czynności w celu zainstalowania urządzenia w sieci ze sterownikiem drukarki w systemie Windows 7.
 1. Włącz urządzenie.
 2. Włóż kartę drukowania bezprzewodowego do drukarki.
  Rys. : Włóż kartę drukowania bezprzewodowego
  Włóż kartę drukowania bezprzewodowego wskaźnikami skierowanymi w górę. Po ustawieniu urządzenia przodem do siebie zlokalizuj gniazdo kart po prawej stronie urządzenia.
 3. Zresetuj ustawienia sieci bezprzewodowej w urządzeniu:
  1. Zresetuj aktywny profil: Naciśnij przycisk zasilania () i przytrzymaj go, a następnie ośmiokrotnie naciśnij przycisk Anuluj (). Zwolnij oba przyciski.
  2. Nastąpi zresetowanie wszystkich profili sieci bezprzewodowych w standardzie 802.11: Naciśnij przycisk zasilania () i przytrzymaj go, naciśnij przycisk Anuluj () dwa razy, a następnie przycisk wznawiania () osiem razy. Zwolnij wszystkie przyciski.
 4. Uruchom narzędzie konfiguracyjne bezprzewodowej karty sieciowej zainstalowanej w komputerze.
    Uwaga:
  Więcej informacji na temat sposobów uruchamiania i używania narzędzia konfiguracji znajduje się w dokumentacji dołączonej do komputera.
 5. Utwórz nowy profil sieci bezprzewodowej, używając następujących wartości:
  • Tryb komunikacji: Ad-hoc
  • Nazwa sieci (SSID): hpsetup
  • Zabezpieczenia (szyfrowanie): wyłączone
 6. Aktywuj nowy profil sieci bezprzewodowej.
 7. Odczekaj dwie minuty, aż drukarka uzyska adres IP, a następnie wydrukuj stronę konfiguracji bezprzewodowej:
  1. Sprawdź, czy drukarka została włączona i jest w stanie bezczynności.
  2. Naciśnij przycisk Anuluj () i przytrzymaj go przez ponad dwie sekundy. Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci bezprzewodowej.
 8. Upewnij się, że ustawienia sieci drukarki na stronie konfiguracji sieci bezprzewodowej są takie same jak na poniższej liście:
  • Tryb komunikacji: Ad-hoc
  • Nazwa sieci (SSID): hpsetup
  • Adres IP: Adres IP nie powinien mieć wartości 0.0.0.0.
Krok 4: Zainstaluj sterownik podstawowy
 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
 2. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę.
 3. Kliknij opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
 4. Na liście Producent kliknij pozycję HP, a następnie kliknij swoje urządzenie na liście Drukarki. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wykonaj poniższe czynności:
  1. Kliknij przycisk Windows Update w celu pobrania większej liczby sterowników, a następnie zaczekaj na zakończenie aktualizacji listy.
  2. Poszukaj ponownie swojego urządzenia na liście Drukarki. Może się ono pojawić na pozycji HP lub Hewlett-Packard na liście Producenci.
 5. Kliknij nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
    Uwaga:
  Urządzenie jest fabrycznie skonfigurowane dla profilu sieciowego z nazwą hpsetup jako SSID. Jednak dla celów bezpieczeństwa i prywatności firma HP zaleca (ale nie wymaga) utworzenie nowego profilu sieciowego z szyfrowaniem zamiast korzystania z powyższych ustawień domyślnych.
Często zadawane pytania
Wybierz jeden z poniższych tematów, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat funkcjonalności sterownika systemowego.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...