Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Migające kontrolki drukarek HP Deskjet 3810/3820

Wprowadzenie

Różne kombinacje migających kontrolek wskazują bieżący stan drukarki. W zależności od stanu drukarki kontrolki mogą być wyłączone, mogą świecić lub migać. Kontrolki: zasilania (), wznawiania () oraz stanu wkładów drukujących () mogą migać w określony sposób, informując o stanie produktu lub potencjalnych błędach.
  Rys. : Przyciski i kontrolki na panelu przednim
  Na panelu przednim znajdują się następujące przyciski i kontrolki (od góry do dołu): Przycisk anulowania, kontrolka stanu wkładów drukujących, przycisk i kontrolka wznawiania oraz przycisk i kontrolka zasilania.
 1. Przycisk Anuluj
 2. Kontrolka stanu wkładów drukujących
 3. Przycisk i kontrolka wznawiania
 4. Przycisk i kontrolka zasilania

Migające kontrolki

Kontrolki drukarki mogą migać z więcej niż jednego powodu, toteż rozwiązania problemów mogą być różne. Nie ma potrzeby stosować podanych rozwiązań w określonym porządku, jednak rozwiązania najczęstszych problemów przedstawione zostały w pierwszej kolejności.
Komunikatowi o błędzie na ekranie komputera mogą towarzyszyć migające kontrolki, pomagając wybrać odpowiednie rozwiązanie.
Uwaga:
Niniejszy dokument opisuje wzory migania kontrolek drukarki. W niniejszym dokumencie słowa „migać” używa się w znaczeniu ogólnym, w stosunku do różnego natężenia migających kontrolek.
W przypadku rozwiązań dotyczących wkładów drukujących należy najpierw sprawdzić zgodność wkładów.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Problem: Kontrolka zasilania miga
Rozwiązanie: Poczekaj
Urządzenie jest w fazie przygotowywania do drukowania. Kontrolka przestaje migać po odebraniu przez drukarkę wszystkich danych.
Problem: Kontrolka Wznów miga
Rozwiązanie 1: Załaduj papier
W urządzeniu mogło zabraknąć papieru.
 1. Włóż papier do podajnika papieru.
 2. Naciśnij przycisk Wznów (), aby kontynuować drukowanie.
Rozwiązanie 2: Usuwanie zaciętego papieru
Mogło dojść do zacięcia papieru. Aby usunąć zacięty papier z drukarki, wykonaj następujące czynności.
Krok 1: Wyjmij luźne arkusze papieru
Wyjmij wszystkie luźne kartki papieru z podajnika papieru i zasobnika wyjściowego.
  Przestroga:
Na tym etapie nie wyjmuj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Krok 2: Usunięcie zacięcia z tyłu urządzenia
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 2. Otwórz tylne drzwiczki poprzez chwycenie obu dźwigni zatrzasku i wyjęcie drzwiczek.
  Rys. : Zdejmij tylną pokrywę
  Chwyć dwie dźwignie zatrzasku tylnych drzwiczek, a następnie pociągnij drzwiczki ku sobie, aby je wyjąć.
 3. Usuń zacięty papier, po czym załóż tylne drzwiczki dostępu, delikatnie dociskając je, aż znajdą się na swoim miejscu.
 4. Włóż papier do podajnika papieru.
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 6. Naciśnij przycisk Wznów (), aby kontynuować drukowanie.
Krok 3: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących i usuń zacięcie
 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
 2. Unieś pokrywę dostępu do wkładów drukujących, aby ją otworzyć.
 3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda elektrycznego oraz z gniazda w tylnej części urządzenia.
    Przestroga:
  Przed odłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy drukarka jest WŁĄCZONA. Nieodłączenie przewodu zasilającego od gniazda z tyłu drukarki może spowodować uszkodzenie drukarki podczas usuwania zaciętego papieru.
 4. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier.
    Przestroga:
  Delikatnie wyciągnij zacięty papier. Usuwanie zaciętego papieru od przedniej strony drukarki może doprowadzić do uszkodzenia drukarki.
 5. Upewnij się, że między wałkami nie pozostały żadne strzępy papieru.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej oraz do gniazda z tyłu urządzenia.
 8. Naciśnij przycisk Wznów (), aby kontynuować drukowanie.
Rozwiązanie 3: Wydrukuj drugą stronę dokumentu dwustronnego
Możliwe, że drukarka zgłasza gotowość wydrukowania drugiej strony dokumentu dwustronnego. Aby wydrukować drugą stronę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.
Problem: Kontrolka stanu wkładów drukujących miga
Rozwiązanie 1: Zamknij górną pokrywę drukarki (pokrywę dostępu do wkładów drukujących)
Kontrolka stanu wkładów drukujących miga, gdy pokrywa dostępu do wkładów jest otwarta. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów drukujących, a następnie naciśnij przycisk Wznów (), aby kontynuować bieżące zadanie drukowania.
Rozwiązanie 2: Sprawdź stan wkładów drukujących
Miganie kontrolki stanu wkładów drukujących oznacza, że co najmniej jeden wkład jest prawie pusty, nieprawidłowo zamontowany lub niesprawny. Kontrolka stanu wkładów drukujących miga także wtedy, gdy używany jest nieprawidłowy typ wkładu.
Jeżeli poziom tuszu w pojemniku jest niski, kontrolka stanu wkładów drukujących przestaje migać z chwilą otwarcia drzwiczek dostępu do wkładów drukujących. Jeżeli problem nie wynika z niskiego poziomu tuszu, kontrolka miga także po otwarciu drzwiczek dostępu do wkładów drukujących.
W celu sprawdzenia stanu wkładów drukujących wykonaj opisane poniżej kroki.
Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Czarna strzałka na górze wkładu wskazuje jedną z pięciu ikon określających stan wkładu.
  Rys. : Sprawdź stan wkładów drukujących
  Czarna strzałka na górze wkładu wskazuje jedną z pięciu ikon określających stan wkładu.
 1. Ikona sygnalizująca problem z wkładem trójkolorowym
 2. Ikona sygnalizująca problem z wkładem czarnym
 3. Ikona sygnalizująca niski poziom atramentu we wkładzie trójkolorowym
 4. Ikona sygnalizująca niski poziom atramentu we wkładzie czarnym
 5. Ikona wskazująca na brak problemu z wkładami
 6. Czarna strzałka na wkładzie
W przypadku problemu z wkładem lub jeżeli wkład wymaga wymiany, patrz rozwiązanie trzecie, czwarte lub piąte.
Rozwiązanie 3: Wyjmij i włóż ponownie do drukarki wkład drukujący
Jeżeli ikona wkładu czarnego lub trójkolorowego sygnalizuje problem, spróbuj wyjąć, a następnie włożyć ponownie wkład.
 1. Włącz drukarkę i upewnij się, że podajnik wejściowy jest opuszczony.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się na środek drukarki.
 3. Unieś zatrzask wkładu drukującego.
 4. Unieś i wysuń wkład z gniazda karetki.
   Rys. : Wyjmowanie wkładu drukującego
   Unieś zatrzask karetki i wysuń wkład, aby go wyjąć.
  1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
  2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  3. Unieś zatrzask wkładu drukującego
  4. Unieś i wysuń wkład z karetki
 5. Pewnym ruchem umieść ponownie wkład na swoim miejscu i zamknij zatrzask karetki.
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Rozwiązanie 4: Wyczyść wkłady drukujące i karetkę
Jeśli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, w jej wnętrzu mogą gromadzić się niewielkie ilości zanieczyszczeń. Wśród zanieczyszczeń mogą się znaleźć: kurz, włosy, włókna z dywanu lub odzieży. Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wkłady drukujące i ściany karetki.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących i poczekaj, aż karetka przesunie się ku środkowi.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
 4. Wyjmij wkłady drukujące i połóż je na kartce papieru płytkami dyszy skierowanymi do góry.
 5. Zwilż lekko bawełniany wacik wodą destylowaną.
 6. Za pomocą wacika oczyść powierzchnię i krawędzie wkładów. Nie dotykaj dysz ani miedzianych styków wkładów drukujących.
  Rys. : Nie dotykaj dyszy ani miedzianych styków
  Nie dotykaj miedzianych styków
 7. Lekko zwilżonym wacikiem bawełnianym wyczyść wkład:
  • Wyczyść styki elektryczne wewnątrz karetki.
  • Wytrzyj dolną część ścian karetki.
    Zbliżenie karetki znajdującej się we wnętrzu urządzenia.
   1. Karetka
   2. Ściany karetki
 8. Pozostaw wkład drukujący i karetkę do wyschnięcia przez co najmniej 10 minut.
 9. Chwyć wkład za boczne ścianki tak, aby dysza skierowana była ku urządzeniu. Wsuń wkład drukujący na jego puste miejsce w koszu, aż będzie tam pewnie zamocowany.
 10. Zamknij zatrzask wkładu drukującego, a następnie pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
 11. Włóż przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia.
 12. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
Rozwiązanie 5: Wymień wkład lub wkłady
W przypadku niskiego poziomu atramentu wymień wkład drukujący.
 1. Włącz urządzenie.
 2. Upewnij się, że podajnik wejściowy jest opuszczony.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Poczekaj, aż karetka przesunie się na środek urządzenia.
 4. Unieś zatrzask wkładu drukującego.
 5. Wyjmij wkład z kosza i wyrzuć go.
   Rys. : Wyjmowanie wkładu drukującego
   Unieś zatrzask karetki i wysuń wkład, aby go wyjąć.
  1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
  2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  3. Unieś zatrzask wkładu drukującego
  4. Unieś i wysuń wkład z karetki
 6. Wyjmij zapasowy wkład drukujący z opakowania i ostrożnie zdejmij z niego plastikową taśmę.
   Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  1. Wkład czarny
  2. Wkład kolorowy
  3. Dysze atramentowe
  4. Styki miedziane
  5. Taśma plastikowa
    Przestroga:
  Nie dotykaj dysz atramentowych ani miedzianych styków, ponieważ może to spowodować zatkanie dyszy, problemy z tuszem lub brak odpowiedniego przewodzenia. Nie należy również usuwać miedzianych pasków. Paski miedziane są niezbędnymi stykami elektrycznymi.
  Rys. : Nie dotykaj miedzianych styków
  Nie dotykaj miedzianych styków
 7. Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę urządzenia i wsuń go do właściwego kosza.
 8. Zamknij zatrzask karetki.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Ponów próbę drukowania.
Problem: Wszystkie kontrolki migają.
Rozwiązanie: Ponownie uruchom urządzenie
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić drukarkę.
 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby urządzenie włączyć.
  Jeśli kontrolki nadal migają, przejdź do kroku 2.
 2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć drukarkę.
 3. Odłącz drukarkę od źródła zasilania.
 4. Ponownie podłącz drukarkę do źródła zasilania.
 5. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć drukarkę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...